5 fonde med danske obligationer: Her er afkastet

You are currently viewing 5 fonde med danske obligationer: Her er afkastet

Som følge af rentestigningerne er obligationer igen blevet et interessant investeringsobjekt. Men ser man på obligationsafkast på lange danske obligationer i de seneste 10 år, har investeringsfondene skabt meget små gennemsnitlige årlige afkast.

Resumé💡

Sammenligner man afkast for lange danske obligationer henover de seneste 10 år, er det Nordeas investeringsfond på området, som har klaret sig bedst, viser tal fra bankernes interesseorganisation Finans Danmark. Generelt er de gennemsnitlige årlige afkast meget begrænsede.

Sammenligning af afkast på lange danske obligationer i de seneste 10 år

Rentestigningerne har gjort ondt på mange typer af investeringsaktiver. Men det har samtidig gjort obligationer til et mere interessant investeringsaktiv, som Pengejournalen har beskrevet i guiden “Obligationer for dummies.”

Hvis man ønsker at investere i obligationer, kan man f.eks. købe den pågældende obligation, man er interesseret i, men det er også muligt at sprede sin risiko ved at investere i obligationsfonde.

Her ser vi nærmere på, hvordan investeringsfonde med fokus på lange danske obligationer har klaret sig i de seneste 10 år. (Se afkastene i tabellen længere nede i artiklen).

Hvad er lange danske obligationer?

Afkastene, vi ser nærmere på i denne opgørelse, er lange danske obligationer. Med danske menes, at de pågældende fonde udelukkende investerer i danske obligationer, herunder i særdeleshed danske stats- og realkreditobligationer. Enkelt sagt er der altså tale om investering i værdipapirer for dansk stats- og boliggæld.

Når vi taler om lange obligationer, hentyder det til løbetiden på obligationerne, som primært er længere end 7 år. Det vil altså sige, at der er tale om obligationer med en længere løbetid. Nedenstående fonde investerer bl.a. i realkreditobligationer, og det vil sige, at de altså ikke investerer i kortforrentede boliglån, men i stedet i boligobligationer med en længere løbetid.

Hvilke investeringsfonde med lange obligationer har klaret sig bedst?

Lad os nu se nærmere på, hvordan de enkelte fonde på området så har klaret sig. Som man kan se af nedenstående opgørelse, er der tale om meget små afkast henover en 10-årige periode.

De fem fonde fra Nordea, Nykredit, Bankinvest, SEB og Danske Invest har alle skabt gennemsnitlige årlige afkast i niveauet 0-1 pct., viser opgørelsen, der er baseret på tal fra bankernes og realkreditinstitutternes interesseorganisation Finans Danmark.

Bedst har Nordea Invest klaret sig henover en 10-årige periode med et gennemsnitligt årligt afkast på 0,88 pct., mens Danske Invest har klaret sig svagest med et afkast på 0,14 pct. om året i gennemsnit.

Danske Invest har klaret sig dårligst i opgørelsen, der fokuserer på afkast for lange danske obligationer ifølge tal fra Finans Danmark.

De lave afkast dækker dels over, at renteniveauet de sidste 10 år har været meget lavt, samt at de kraftige rentestigninger i 2022 har ført til store kursfald på obligationer i 2022.

InvesteringsfondKreditkvalitetGns. årligt afkast i pct. fra 2012-2022 (data frem til november 2022)Risiko
Nordea Invest Lange obligationer KL 1Blandet0,88 pct.3
Nykredit Invest Lange obligationerBlandet0,79 pct.3
BankInvest Lange Danske Obligationer ABlandet0,48 pct.3
SEBinvest Lange ObligationerBlandet0,18 pct.3
Danske Invest Danske Lange Obligationer, klasse DKK dBlandet0,14 pct. 3
Kilde: Finans Danmark

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Ønsker du at komme i gang med at sammensætte din egen portefølje med bl.a. obligationer, kan du med fordel læse nogle af verdens dygtigstes råd til, hvordan man gør det bedst muligt.

Konklusion 👇

  • Sammenligner man afkast for lange danske obligationer på 10 års sigt, har Nordeas investeringsfond klaret sig bedst, mens Danske Invest har klaret sig dårligst. Generelt er de gennemsnitlige afkast små, og alle fondene har leveret gennemsnitlige årlige afkast mellem 0-1 pct.