10 gode råd til din lønforhandling (plus argumenter)

You are currently viewing 10 gode råd til din lønforhandling (plus argumenter)

Fortjener du en højere løn for dit arbejde, men er du usikker på, hvordan du skal forhandle om løn med din arbejdsgiver? Lønforhandling kan være en udfordrende og decideret ubehagelig proces, men det er meget vigtigt at forhandle sin løn, hvis man gerne vil have den højest mulige løn.

Resume 💡

 • At forhandle sin løn er en vigtig færdighed, der kan påvirke ens privatøkonomi betydeligt. Så selvom det kan være ubehageligt, bør man som udgangspunkt altid forhandle sin løn.
 • Blandt andet er det vigtigt, at man kender sin markedsværdi, at man forbereder sig grundigt, og at man er i stand til at fremhæve gode argumenter for en eventuel lønforhøjelse.

Sådan forhandler du dig til en højere løn

Hvis du ønsker en højere løn, er det vigtigt, at du forhandler din løn med din arbejdsgiver. Det er ikke kun din nuværende løn, der er på spil, men også din indkomst i mange år frem, da fremtidige lønstigninger ofte beregnes som en procentdel af din nuværende løn.

Desværre har mange mennesker det dårligt med at forhandle deres løn – måske fordi de er bange for at virke grådige eller frygter, at det kan påvirke deres forhold til deres arbejdsgiver negativt.

Her giver dig 10 gode råd til at forberede dig på en lønforhandling, føre forhandlingen med selvtillid og sikre, at du får den løn, du fortjener. Længere nede i artiklen kan du også læse om en række gode argumenter, du kan bruge i din lønforhandling.

10 gode råd til lønforhandling

 1. Research markedsværdi for din position.
 2. Kend din værdi i markedet.
 3. Forstå din arbejdsgivers situation.
 4. Vær konkret, når du angive dit ønskede lønniveau.
 5. Vær klar til at forklare, hvorfor du fortjener den løn, du beder om.
 6. Lyt til din arbejdsgivers bekymringer.
 7. Bed om tid til at tænke over eventuelle tilbud.
 8. Vær parat til at forhandle yderligere eller acceptere tilbuddet.
 9. Forbered dit næste skridt
 10. Lad være med at true din arbejdsgiver med at skifte job

Forbered dig grundigt til lønsamtalen

Første skridt i enhver lønforhandling er ordentlig forberedelse. Det gælder ikke blot lige op til lønforhandlingen, men i grunden lang tid før. Det vil sige i det daglige.

Forberedelse er afgørende for at skabe det bedste fundament for en vellykket lønsamtale.

Jo dygtigere du er, og jo mere værdi du skaber for din arbejdsplads, desto større chance er der alt andet lige for, at du kan stige i løn, fordi din arbejdsgiver så vil gøre meget for at holde på dig. Så tænk først og fremmest på at skabe mest muligt værdi. Det er imidlertid et langt, sejt træk.

Hvis du gerne vil have mest muligt ud af din lønforhandling på kort sigt, så bør du forberede dig grundigt.

 1. Undersøg hvad andre i din stilling tjener: Inden du går ind i en lønforhandling, er det vigtigt at have en god forståelse af, hvad andre i din branche og stilling tjener for lignende arbejde. Der er flere portaler, lønstatistikker mv. tilgængelige på nettet, der kan hjælpe dig med at få en fornemmelse af markedsværdien for din position. Det er også en god idé at tale med nuværende eller tidligere kolleger, hvis det er muligt, for at få en fornemmelse af, hvad andre på dit niveau tjener.
 2. Kend din værdi: For at kunne forhandle din løn effektivt, er det vigtigt at have en klar forståelse af din egen værdi for arbejdsgiveren. Tænk over, hvad du bringer til bordet i form af færdigheder, erfaring og resultater, og vær forberedt på at præsentere disse oplysninger under forhandlingen.
 3. Forstå din arbejdsplads’ situation: Det er også vigtigt at have en forståelse for din arbejdsplads økonomiske situation og lønpolitik. Hvis din arbejdsplads for nylig har måttet foretage fyringer eller er havnet i finansielle problemer, er det måske ikke det bedste tidspunkt at bede om en stor lønstigning. Og hvis din arbejdsgiver sjældent giver lønstigninger over et givent procentniveau i forhold til året før, skal du have gode argumenter klar, hvis du foreslår en højere lønforhøjelse. Omvendt skal din chefs argumenter ikke holde dig tilbage. Og særligt hvis din arbejdsgiver har haft et godt år, og du har bidraget væsentligt til den succes, skal du argumentere for, at du også bør få del i den stigende værdiskabelse.

Under selve forhandlingen

Når du er ordentligt forberedt, er det tid til selve forhandlingen.

 1. Vær klar til at angive dit ønskede lønniveau: Når du går ind i forhandlingen, er det vigtigt at have en klar idé om, hvad du gerne vil opnå. Du kan have et konkret tal i hovedet eller et interval – f.eks. 46.000-48.000 kr. uden pension. Dette tal kan du også vælge at sende til din arbejdsgiver på forhånd inkl. en række af de argumenter, som du mener ligger til grund for, at du bør stige i løn. Men inden du konkret fortæller, hvad du ønsker, så husk at start blødt ud. Det kan f.eks. være, at du lægger ud med at fortælle, at du virkelig sætter pris på din arbejdsplads, at du er glad for at arbejde der, og at du samtidig er tilfreds med din egen udvikling, og at du som en konsekvens af det foreslår en lønstigning.
 2. Vær klar til at forklare, hvorfor du fortjener den løn, du beder om: Det er vigtigt at være klar til at præsentere din sag for, hvorfor du fortjener den løn, du beder om. Her er det vigtigt, at du ikke alene har fokus på den generelle værdi du skaber, men særligt på hvorfor du skaber mere værdi, end du bliver betalt for. (Se konkrete argumenter længere nede i artiklen.)
 3. Lyt til din arbejdsgivers argumenter: Under forhandlingen er det vigtigt at lytte opmærksomt til din arbejdsgivers argumenter, og at du responderer på dem på en professionel måde. Hvis din arbejdsgiver siger, at de ikke har råd til den løn, du beder om, kan du overveje at foreslå alternative kompensationsformer, såsom en bonus, yderligere feriedage, firmabil, medieabonnementer, konferencer og så videre. Uanset om du bliver enig med din arbejdsgiver eller ej på selve mødet, så husk altid at efterlade et professionelt indtryk.

Efter forhandlingen

Når forhandlingen er slut, er der stadig nogle vigtige skridt at følge.

 1. Bed om tid til at tænke over eventuel ny lønpakke: Det er helt acceptabelt at bede om tid til at overveje det forslag, som din arbejdsgiver fremsætter. Det giver dig mulighed for at overveje forslaget fuldt ud og sammenligne det med dit eget mål mål.
 2. Vær parat til at forhandle yderligere eller acceptere tilbuddet: Når du har haft tid til at overveje tilbuddet, skal du være forberedt på enten at acceptere det eller komme med et nyt forslag. Hvis du beslutter at foreslå yderligere ændringer, skal du være klar til at forklare, hvorfor de er nødvendige, og hvordan de vil være til gavn for både dig og din arbejdsgiver.
 3. Overvej dit næste skridt: Hvis lønforhandlingen går, som du håber, så bør du kvittere for lønforhøjelsen over for din arbejdsgiver. Hvis den ikke går som ønsket, kan du overveje, om en eventuel lønforhøjelse betyder så meget for dig, at du bør afsøge muligheder.
 4. Lad være med at true din arbejdsgiver med at skifte job: Selvom du ikke er tilfreds med en eventuel lønjustering, så bør du som udgangspunkt aldrig true din chef med at skifte job. Du bør kun indvie din chef i eventuelle planer om at skifte, hvis du har et andet job på hånden, som er helt sikkert. Ellers risikerer du, at din chef oplever din trussel som illoyal over for arbejdspladsen, hvilket i sidste ende kan få konsekvenser for jeres fremtidige samarbejde. Husk på at du har ét job, og at en lønforhandling aldrig må bringe det i fare, medmindre det er, fordi du har et andet job på hånden.
Hvis du ikke er tilfreds med dit nuværende lønniveau, og din arbejdsgiver ikke ønsker at lade dig stige i løn, så kan du overveje andre jobmuligheder.

Gode argumenter til lønforhandling

Det er afgørende at præsentere stærke og overbevisende argumenter under en lønforhandling. Her er nogle tips til, hvilke argumenter der kan være gode at bruge:

 • Dokumenteret præstation: Det stærkeste argument for en lønforhøjelse er, at du kan dokumentere dine præstationer og den værdiskabelse, du tilvejebringer. Hvis du kan vise, at du har overgået forventningerne til dig, at du har opnået dine mål – eller mere til – og at du generelt bidraget positivt til arbejdspladsen, så vil det styrke din sag betydeligt.
 • Kend din markedsværdi: Hvis du kan vise, at din nuværende løn ligger under det generelle niveau for din stilling, er det et fornuftigt argument for en lønforhøjelse. Brug data fra lønundersøgelser, jobsider eller samtaler med kolleger i branchen til at understøtte dit argument.
 • Øgede ansvarsområder: Hvis dit ansvarsområde er vokset siden din sidste lønforhandling, er det et godt argument for en lønforhøjelse. Det er vigtigt at vise, hvordan dit arbejde og ansvar er ændret, og hvordan det har haft en positiv indvirkning på virksomheden, at du har fået et øget ansvar.
 • Inflation: Der er delte meninger om, hvorvidt man bør bringe den stigende inflation ind i en lønforhandling. Hvis dine leveomkostninger som følge af inflation er steget betydeligt siden din sidste lønforhandling, kan det være et argument for en lønforhøjelse. Men det må bestemt ikke stå alene, og det skal være noget, som du nævner til sidst i din argumentationsrække, for det er ikke et argument, som fremhæver din egen værdiskabelse for din arbejdsplads.

Husk altid at præsentere dine argumenter på en respektfuld og professionel måde.

Hvis du vil vide mere… 📖

 • Derudover kan du blive klogere på, hvad du har udsigt til at tjene over et helt liv opgjort på baggrund af den uddannelse, du har.

Konklusion👇

 • Det er ikke alle, som har det godt med at forhandle løn, men med den rigtige forberedelse og tilgang kan det bidrage til, at du får den rigtige løn for dit arbejde.