3 procent-lånet med afdrag igen aktuelt: Se kursen

You are currently viewing 3 procent-lånet med afdrag igen aktuelt: Se kursen

Et rentefald i løbet af de seneste uger har igen gjort 3 procent-lånet aktuelt hos landets realkreditinstitutter. Her får du et overblik over kursen på lånet hos landets fire store realkreditinstitutter.

Resumé 💡

  • Rentefaldet i de seneste uger har betydet, at det 30-årige fastforrentede realkreditlån med afdrag med en kuponrente på 3 procent igen er trukket frem på hylderne.

Rentefald åbner for 3 procent-lånet

Udviklingen i boligrenterne har i den grad trukket overskrifter i år. Kraftige rentestigninger i årets første halvdel gjorde, at kuponrenten på det 30-årige fastforrentede lån med afdrag en kort årgang nærmede sig 5 pct. Men et hurtigt skift i renterne i nedadgående retning har betydet, at boligejerne – i hvert fald for en stund – skal vænne sig til nye kuponrenter, når de skal omlægge lån eller finansiere en ny bolig.

På grund af rentefaldet er 3 procent-lånet hos landets realkreditinstitutter således kommet i spil igen. Aktuelt ligger kursen på 3 procent-lånet på omkring 96 afhængig af, hvilket realkreditinstitut der er tale om. I nedenstående tabel kan du finde aktuelle kurser på 3 procent-lånet hos de fire realkreditinstitutter, Totalkredit/Nykredit, Realkredit Danmark, Jyske Kredit og Nordea Kredit. Det er budkursen, man skal tage udgangspunkt i.

RealkreditinstitutAktuel kurs på 30-årigt 3-procentlån med afdrag
TotalkreditLink til kurs
Realkredit DanmarkLink til kurs
Nordea KreditLink til kurs
Jyske KreditLink til kurs
Kilde: Nasdaq

En tommelfingerregel er, at man ikke skal optage et boliglån på en kurs under 95, da kurstabet ellers vil blive for stort. Ønsker man et lån med et mindre kurstab, kan man overveje 3,5 procent-lånet, hvor kursen ligger omkring 99.

Hvis man ikke har planer om at bo i sin bolig i mange år frem eller ønsker at konvertere lånet løbende, er det en fordel at vælge det lån med det lavest mulige kurstab, mens man i teorien kan vælge et lån med en lavere kuponrente og kurs, hvis man har planer om at fastholde lånet i hele sin løbetid.

Der har været store udsving i renterne på realkreditmarkedet i den senere tid.

I praksis er det dog de færreste danske boligejere, som har det samme realkreditlån i hele dets løbetid, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvor stort et kurstab der er på lånet, når man optager det.

I nedenstående tabel kan du finde de aktuelle kurser på alle 30-årige fastforrentede lån hos Totalkredit – med afdrag.

30-årige fastforrentede lån med afdrag hos TotalkreditAktuel kurs
Kuponrente 0,5 pct.Link til kurs
Kuponrente 1 pct.Link til kurs
Kuponrente 1,5 pct.Link til kurs
Kuponrente 2 pct.Link til kurs
Kuponrente 2,5 pct.Link til kurs
Kuponrente 3 pct.Link til kurs
Kuponrente 3,5 pct.Link til kurs
Kuponrente 4 pct.Link til kurs
Kilde: Nasdaq OMX

Hvis du vil vide mere… 📖

  • De helt korte boliglån i Danmark er styret af den såkaldte Cita 6-rente, som du kan læse mere om i denne artikel med fokus på Cita 6-rentens udvikling.

Konklusion 👇

  • 3-procentslånet er igen blevet aktuelt, og det er værd at tage med i sine overvejelser, hvis man står foran at skulle købe bolig. Aktuelt må man dog acceptere et vist kurstab på lånet.