Bedste boliglån: Hvilket realkreditlån bør jeg vælge i 2023?

You are currently viewing Bedste boliglån: Hvilket realkreditlån bør jeg vælge i 2023?
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Er du i tvivl om, hvilket realkreditlån du skal vælge? Her ser vi nærmere på de nuværende rentesatser på de forskellige typer af boliglån, og hvilke fordele og ulemper der er ved lånene, og hvad man kan vælge afhængig af ens risikoprofil.

Resume 💡

  • Renterne på både fastforrentede og variabelt forrentede lån er steget markant i de senere år. Hvis man ønsker at kende sin ydelse mange år ud i fremtiden, bør man vælge et fastforrentet lån. Er man klar til at løbe en større renterisiko, kan et variabelt forrentet lån være en mulighed. Men gevinsten er relativt begrænset i øjeblikket.

Hvad er det bedste realkreditlån i 2023?

Der er mange forskellige muligheder, når det kommer til realkreditlån. Men hvilket lån er det bedste valg? Svaret afhænger af din personlige økonomi og risikoprofil. Her dykker vi ned i, hvilke muligheder der er.

Helt overordnet skelner man groft sagt mellem to lånetyper: fastforrentede lån og variabelt forrentede lån.

Fastforrentede lån er lån, hvor renten er fastlagt i hele lånets løbetid – typisk 20 til 30 år. Denne type lån giver boligejeren en vis stabilitet og forudsigelighed i låneperioden, men renten er typisk højere end på variabelt forrentede lån på det tidspunkt, hvor lånet optages.

Det skyldes, at de investorer, som køber realkreditobligationer, generelt kræver en højere rente for at skulle stille deres penge til rådighed over en længere tidsperiode.

Om du skal vælge et lån med variabel eller fast rente, afhænger af mange faktorer, herunder din risikoprofil.

Ved variabelt forrentede lån, også kendt som flekslån, er renten i modsætning til fastforrentede lån kun fastsat i en kortere tidsperiode – f.eks. 6 måneder og op til 5-10 år. Ved variabelt forrentede lån får man altså ny rente på sit lån, når rentebindingen udløber. Her vil den nye rente være afhængig af renteniveauet på det pågældende tidspunkt og dermed afhængig af den generelle økonomiske udvikling.

Variabel eller fast rente?

Når man skal vælge mellem et lån med variabel eller fast rente, skal man helt overordnet overveje ens egen risikovillighed og behov for stabilitet i låneperioden.

Hvis man ønsker at minimere risikoen for stigende renter og samtidig have en vis stabilitet i månedlige ydelser, kan et fastforrentet lån være det bedste valg. Hvis man derimod er villig til at tage lidt mere risiko for potentielt lavere renter, kan et variabelt forrentet lån være det bedste valg.

Hvis din økonomi er negativt påvirket af stigende renter, og du gerne vil undersøge, om du kan spare penge på dit boliglån, kan du f.eks. bruge sammenligningstjenester som Mybanker og Findbank, der ved at indhente tilbud fra en lang række banker kan hjælpe med at gøre søgningen efter en ny og billigere bank hurtigere og nemmere.

Udover rentesatsen er der også andre faktorer, der kan påvirke valget af boliglån. En vigtig faktor er gebyrer, herunder i særdeleshed bidragssatsen, som er et løbende gebyr, man betaler på realkreditlånet. Bidragssatsen er højere des højere belåning, man har i boligen, ligesom variabelt forrentede lån og afdragsfrihed på boliglånet trækket bidragssatsen op.

Hvad koster det at låne penge til en bolig i 2023?

Lad os nu få nogle tal på bordet, så man kan sammenligne, hvad det koster at låne til en bolig i 2023.

Vi vælger at tage udgangspunkt i boliglån med 30 års løbetid og tager fire af de mest populære lånetyper: F Kort-lån, hvor renten tilpasses hvert halve år. F3-lån, hvor renten tilpasses hvert tredje år. F5-lån, hvor renten tilpasses hvert femte år, samt det 30-årige realkreditlån med fast rente.

På det toneangivende 30-årige lån med fast rente hedder kuponrente pt. 5 pct., og det handles i øjeblikket til over kurs 99. Det betyder, at kurstabet er minimalt. Ved variabelt forrentede lån, hvor renten tilpasses inden for få år, handles kurserne næsten altid meget tæt på kurs 100, fordi de bagvedliggende obligationer snart skal refinansieres. Jo kortere rentebinding, desto tættere vil kursen alt andet lige være på 100.

Det er kun ved F Kort-lånet, at obligationerne refinansieres på et andet tidspunkt end ved rentetilpasningen. Her sker refinansieringen typisk hvert 3-4 år, selvom rentetilpasningen sker hvert halve år. På F Kort-lånet betales der desuden et rentetillæg, som er inkluderet i nedenstående tabel.

Nedenstående tabel inkluderer ikke bidragssatserne på lånet.

Lånetype (løbetid på 30 år med afdrag)Aktuel rente
F Kort (inkl. rentetillæg)3,60 %
F3 3,38 %
F5 3,35 %
Fast rente5 %
Kilde: Totalkredit

Som man af tabellen, er der groft sagt en forskel på i omegnen af 1,5 procentpoint mellem at vælge et variabelt forrentet lån og et lån med fast rente, hvor renten er højest. Man betaler altså ca. 1,5 procentpoint ekstra i rente for at have sikkerhed for, at renten ikke stiger de næste 30 år.

De laveste renter får man ved at vælge et F5- eller F3-lån, hvor renten aktuelt er 3,35-3,38 pct. og dermed lægges fast i henholdsvis fem eller tre år.

Hvis du står over for at skulle købe bolig og føler dig usikker på boligkøbsprocessen, eller hvis du blot foretrækker at have en ekspert ved din side, kan det være værd at overveje en uafhængig køberrådgiver som f.eks. Bomae, der bl.a. kan hjælpe med at finde den billigst mulige finansiering til boligen ved at tale din sag over for banken.

F Kort eller fast rente?

Omvendt er renten højere på det helt korte rentetilpasningslån F Kort, som inkl. tillægget ville ligge på ca. 3,6 pct., hvis lånet skulle optages i dag. Når man samtidig inddrager den højere bidragssats på lånet, er den samlede rente kun lidt mere end 1 procentpoint højere end den faste rente på 5 pct.

Således er de samlede årlige omkostninger i procent for det fastforrentede lån pt. 6,2 pct. mod 5 pct. ved et F-Kort lån. Hvis renterne – rent hypotetisk – forbliver uforandrede, svarer det til, at man kommer til at betale knap 1,1 mio. kr. i renter og gebyrer for at låne 1 mio. kr. med det fastforrentede lån, mens de samlede rente og gebyrer for et F-Kort lån ud fra det aktuelle renteniveau vil lande på ca. 850.000 kr., viser beregninger på Totalkredits låneberegner.

Men det er naturligvis svært at sammenligne de to lån, da der er ingen, der kan spå om, hvorvidt den gennemsnitlige korte rente de næste 30 år vil være højere eller lavere, end den er nu.

Både de korte og lange renter er steget markant, og aktuelt er der ikke den store forskel i renten ift., om man vælger et lån med fast eller variabel rente. Særligt ikke når man også tager højde for de højere bidragssatser på lån med variabel rente.

Her skal man have for øje, at hvis de korte renter falder i slutningen af 2023 og i 2024, så vil det hurtigt blive indlejret i den rente, man betaler for F-Kort lånet, hvorimod man med et lån med fast rente skal foretage en lånekonvertering, som typisk koster over 20.000 kr., for at få glæde af et eventuelt rentefald.

TIP 

  • Historien viser, at det er de færreste, der kan forudsige renteudviklingen. Derfor skal du i højere grad spørge dig selv, om du er parat til at løbe en større risiko for at opnå en potentiel rentebesparelse ved at vælge lån med variabel rente.

Omvendt vil et scenarie med endnu højere renter ikke ramme dem, der har lån med fast rente, mens det vil ramme de variabelt forrentede lån, når de skal have ny rente.

Om man skal vælge det ene eller andet lån, afhænger altså i høj grad af den enkeltes økonomi og risikoprofil. Hvis man er bange for at måtte gå fra hus og hjem ved eventuelle rentestigninger, er det typisk en fordel at vælge et fastforrentet lån.

Har man omvendt en solid økonomi og kan man leve med rentestigninger, så kan et variabelt forrentet lån være en mulighed, hvis man er villig til at løbe risikoen for en potentiel rentebesparelse over hele lånets løbetid. Med til billedet hører, at der er strengere krav til kundernes økonomi, hvis der er tale om et lån med variabel rente, og derfor er det ikke alle kunder, der kan blive kreditgodkendt til et lån med variabel rente.

Uagtet hvilket lån der er tale om, er renterne væsentligt højere end blot for nogle få år siden. Den virkelighed rammer også kommende boligkøbere. Hvis du står foran at optage et nyt boliglån, fordi du ønsker at sælge din eksisterende bolig, tilbyder EDC et gratis og uforpligtende salgstjek, der kan give dig et indblik i, hvad din bolig kan sælges for i det nuværende marked.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Her kan du læse mere om Cita3-renten, og hvilken rolle den spiller for bestemte boliglån.

Konklusion👇

  • Om du skal vælge et lån med variabel eller fast rente, afhænger af mange ting, herunder din risikoprofil og om din privatøkonomi kan klare rentestigninger.

Ønsker du at spare penge på dit boliglån?

Lad bankerne konkurrere om dig og find ud af, om du kan opnå økonomiske besparelser eller mere attraktive vilkår på dit boliglån ved at skifte bank.