Hvornår kan jeg gå på pension? Brug denne beregner

You are currently viewing Hvornår kan jeg gå på pension? Brug denne beregner

Folkepensionsalderen udskydes løbende, i takt med at gennemsnitslevealderen stiger. Med hjælp fra en særlig beregner kan du blive klogere på, hvornår du sandsynligvis kan modtage folkepension.

Resumé 💡

  • Folkepensionsalderen udsættes løbende, i takt med at vi i gennemsnit lever længere og længere.
  • En særlig beregner giver en indikation af, hvornår man kan modtage folkepension. Hvornår man konkret kan gå på folkepension, afhænger af, hvornår man er født.

Find din pensionsalder

Er du interesseret i at vide, hvornår du kan begynde at modtage folkepension?

Grundet vores længere levealder så udskydes folkepensionsalderen løbende. Det betyder, at mange unge i dag skal regne med, at de først kan modtage folkepension – der er en statslig ordning til pensionister – når de er oppe i 70’erne.

Seniorhåndbogen har udviklet en beregner, som kan give en indikation af, hvornår man kan begynde at modtage folkepension. Når der ikke findes et eksakt svar, skyldes det, at politikerne på Christiansborg har mulighed for at ændre tidspunktet.

Desuden er det sådan, at folkepensionsalderen som følge af de nuværende regler løbende udskydes, i takt med at gennemsnitslevealderen stiger.

Pensionsalderen stiger generelt i takt med vores stigende levealder

Men hvis man eksempelvis tager udgangspunkt i en 20-30-årig person, så skal vedkommende regne med, at han eller hun først kan begynde at modtage folkepension som 72-årig.

Heldigvis er det op til en selv, om man har lyst til at forlade arbejdsmarkedet inden da. Det kræver blot, at man har sikret sig selv økonomisk ved eksempelvis løbende at spare op i bolig, frie midler og øvrige pensionsordninger.

Ønsker man mere selvbestemmelse over, hvornår man ønsker at forlade arbejdsmarkedet, kan det altså godt betalte sig at lægge ekstra penge til side som ung.

Hvad skal der til for at gå tidligere på pension?

Hvor stor en opsparing man skal bruge få at gå tidligere på pension, afhænger af en række individuelle forhold og i særdeleshed af, hvor stort et forbrug man regner med at have som pensionist. Dertil kommer bl.a., hvilke offentlige ydelser man har udsigt til at modtage.

Der er gode råd at hente, hvis man ønsker at gå tidligere på pension end en folkepensionsalder. I denne artikel har Pengejournalen opsummeret de vigtigste råd på området, herunder vigtigheden af at samle sine pensionsopsparinger for at undgå for mange gebyrer samt i at holde sine investeringsomkostninger nede, ligesom mange unge har gavn af en høj aktieeksponering i deres pensionsopsparing, fordi de kan tåle store udsving undervejs.

Pengejournalen har også tidligere sat fokus på, hvad det kræver at kunne gå på pension som 50-årig. Denne artikel kan du læse her og blive klogere på en særlig metode til at opgøre, hvor stor en opsparing man behøver.

En metode til at opgøre, hvornår man er økonomisk uafhængig, er den såkaldte 4-procentsregel. Reglen indebærer, at man henover en 30-årig periode (justeret for inflation) hvert år kan trække 4 pct. ud af sin opsparing uden at løbe tør for penge. Man kan altså leve af sin opsparing i 30 år, så længe ens udtræk fra opsparingen ikke overstiger de 4 pct.

Hvordan kommer jeg i gang med at investere?

En vigtig faktor for at kunne gå tidligere på pension er, at man løbende sparer så meget op som muligt og investerer den opsparing på finansmarkederne, så opsparingen vokser sig større.

Hvis du gerne vil i gang med at investere, men er i tvivl om, hvordan man kommer i gang, har Pengejournalen i denne artikel opsummeret en række af de bedste råd til at komme i gang.

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion

  • Pensionsalderen udskydes løbende, i takt med at vores gennemsnitsalder stiger, og det betyder, at mange unge mennesker først skal regne med at modtage folkepension, når de er 72 år.