Disse 30 uddannelser fører til de dårligst lønnede jobs

You are currently viewing Disse 30 uddannelser fører til de dårligst lønnede jobs
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Er du nervøs for at tage en uddannelse, som fører til en lav løn og har stor sandsynlighed for arbejdsløshed? Her dykker vi ned i de 30 uddannelser, som i gennemsnit fører til den laveste løn efter endt uddannelse.

Resumé💡

De dårligst lønnede uddannelser er generelt billedkunst (cand.art.perit), komponist (cand.muscae), designer (cand.design), æstetik og kultur (cand.mag) og kunsthistorie (c.mag). Det viser en opgørelse foretaget af den liberale tænketank CEPOS baseret på tal fra Danmarks Statistik.

Her er de 30 lavest lønnede uddannelser

Står du over for at skulle vælge uddannelse? Eller er du bare nysgerrig på, hvilket lønniveau man kan forvente af forskellige uddannelser?

Her ser vi nærmere på de dårligste lønnede uddannelser. Altså de uddannelser, som i gennemsnit fører til den laveste løn efter uddannelsen. Pengejournalen har tidligere sat fokus på de 30 uddannelser, som i gennemsnit fører til den højeste løn. Som det fremgår af artiklen, er det generelt uddannelsen Forsikringsmatematik, som fører til den højeste løn.

Men hvilke uddannelser fører egentlig til den dårligste løn? Og hvordan står de i forhold til ufaglærte job? I denne artikel dykker vi ned i tallene og ser nærmere på de 30 uddannelser, der rangerer lavest på lønskalaen.

Mange uddannelser fører til lavere løn end hos ufaglærte

Ifølge en opgørelse foretaget af den liberale tænketank CEPOS så giver mange universitetsuddannelser faktisk iver en relativ lav løn i forhold til, hvad ufaglærte i gennemsnit tjener.

Blandt de uddannelser, der rangerer lavest på lønskalaen, er flere humanistiske fag, hvor risikoen for arbejdsløshed også er større end f.eks. brancher inden for it.

Hvis man er nervøs for at komme ud i arbejdsløshed efter studiet, kan man med fordel melde sig ind i en kombineret fagforening og akasse som f.eks. Ase, der henvender sig til bredt til både ansatte og selvstændige, eller Akademikernes a-kasse, der henvender sig til akademikere.

Top 5 over uddannelser der fører til den laveste løn

Her er en liste over de fem uddannelser, der i gennemsnit fører til den laveste løn efter uddannelsen.

  1. Billedkunst (162.900 kr.)
  2. Komponist (289.200 kr.)
  3. Designer (291.600 kr.)
  4. Æstetik og kultur (301.500 kr.)
  5. Kunsthistorie (303.700 kr.)

Uddannelserne Billedkunst og Komponist fører til lav løn

Som man kan se af tallene, er det ubetinget uddannelsen til billedkunstner, som i gennemsnit fører til den laveste løn.

Uddannelsen Billedkunst fører i gennemsnit til den laveste løn efter endt uddannelse.

Der er taget udgangspunkt i 143 personer, som har gennemført uddannelsen. I gennemsnit tjener de 162.900 kr. om måneden efter endt uddannelse. Det svarer til en månedsløn på ca. 13.500 kr. Som Pengejournalen tidligere har beskrevet, så tjener den gennemsnitlige dansker til sammenligning cirka 44.500 kr. om måneden inkl. pension.

Men de 13.500 kr. er naturligvis ikke gennemsnitslønnen for de personer med en uddannelse i billedkunst, som er i arbejde. Årsagen til den så lave gennemsnitsløn er samtidig, at ledigheden blandt personer med den uddannelser er stor.

Som man også kan se af opgørelsen, tjener komponister (cand.musicae) generelt også en lav løn. Her er gennemsnitslønnen 289.200 kr. om året inkl. pension.

”Der er bekymrende mange studier, der leverer kandidater, som efter et 5-årigt universitetsophold får en så lav løn, at man må stille spørgsmålstegn ved antallet af optagne på disse studier,” udtaler Mads Lundby Hansen, cheføkonom i CEPOS, i en pressemeddelelse.

Også uddannelserne Designer (cand.design), Æstetik og kultur (cand.mag) og Kunsthistorie (c.mag) fører til relativt lave årslønninger på i omegnen af 300.000 kr. inkl. pension.

(Artiklen fortsætter under tabellen…)

PlaceringUddannelseAntal personerGns. årlig indkomst inkl. pension
1Billedkunst, cand.art.perit.143162.900
2Komponist, cand.musicae24289.200
3Designer, cand.design710291.600
4Æstetik og kultur, cand.mag.124301.500
5Kunsthistorie, c.mag.280303.700
6Rytmisk musikpædagog (AM), kand.37305.000
7Idehistorie, cand.mag.65309.500
8Musik, cand.musicae81309.800
9Italiensk sprog og kultur, cand.mag.38312.700
10Musikformidling, kand.28322.000
11Rytmisk instrument-sang-ensemble, kand.79330.000
12Visuel kultur, c.mag.89334.300
13Arabisk- og islamstudier, cand.mag.31335.100
14Gastronomi og sundhed, cand.scient.24340.100
15Human security, c.soc.34342.000
16Samfundsvidnenskab kombination, cand.mag.169346.000
17Teatervidenskab og performancestudier, cand.mag.68347.200
18Anvendt kulturanalyse, c.mag.115349.200
19Naturressourcer og udvikling/Agricult. development, c.scient.43351.200
20Fransk sprog, litteratur og kultur, cand.mag.53352.600
21Kultur og kulturformidling, c.mag.283353.400
22Religionshistorie, c.mag.56359.200
23Litteraturvidenskab, c.mag.257359.500
24Musikterapi, cand.mag.28360.500
25Anvendt filosofi, cand.mag.30361.000
26Musikpædagog, cand.musicae253362.800
27Integrerede fødevarestudier, cand.scient.tech.148366.100
28Kultur- og sprogmødestudier, cand.mag.180366.800
29Litteraturhistorie, c.mag.120367.200
30Moderne kultur, cand.mag.210370.600
Anm: Der er medtaget uddannelser som har produceret mindst 20 færdige kandidater i perioden 2012-2016. Indkomsten består af lønindkomst inkl. arbejdsmarkedspension og overskud fra egen virksomhed
Kilde: CEPOS-beregninger på Danmarks Statistiks personregistre.

Uddannelser inden for musik fører generelt også til en relativt lav løn. F.eks. er både Musikpædagog, Musikterapi, Musikformidling, Musik, Rytmisk musikpædagog og Komponist alle i top 30 over de uddannelser, som generelt fører til et job med en lav løn.

En række uddannelser med fokus på musik fører i gennemsnit til en relativt lav årsløn.

Ifølge CEPOS har mere end 60 pct. af dem, der har færdiggjort en uddannelse i kunsthistorie, en lavere løn end median-lønnen for faglærte fem år efter endt uddannelse. Og det samme gælder for knap 90 pct. af dem, der har læst billedkunst og for 65 procent af dem, der har færdiggjort en uddannelse i design, viser opgørelsen.

 ”Efter fem år på universitetet må man forvente, at produktiviteten og dermed lønnen er mærkbart højere end for personer med langt kortere uddannelse. På mange uddannelser er dette ikke tilfældet for en betydelig andel af de studerende. Tværtimod er lønnen for en del personer lavere end for kortere uddannede. Man kan sige, at der finder en overuddannelse sted, og det er dyrt for skatteyderne og samfundsøkonomien,” udtaler Mads Lundby Hansen, cheføkonom i CEPOS.

Hvis du vil vide mere…

Konklusion

  • De lønnede uddannelser, som i gennemsnit fører til den laveste løn, er generelt billedkunst (cand.art.perit), komponist (cand.muscae), designer (cand.design), æstetik og kultur (cand.mag) og kunsthistorie (c.mag), viser en opgørelse foretaget af den liberale tænketank CEPOS baseret på tal fra Danmarks Statistik.
  • Mange med disse uddannelser tjener mindre end ufaglærte i gennemsnit gør, viser opgørelsen.