Er 35000 kr. en god månedsløn? (Sammenligning af løn)

You are currently viewing Er 35000 kr. en god månedsløn? (Sammenligning af løn)

Ønsker du at sammenligne din månedsløn med andre, og tjener du i omegnen af 35.000 kr.? Så kan du her blive klogere på, om du i gennemsnit tjener mere eller mindre end danske lønmodtagere.

Resumé💡

En månedsløn på 35.000 kr. før skat og inkl. pension er mindre end gennemsnitslønnen i Danmark. Men tjener du 35.000 kr. som ung, kan det godt være en god løn afhængig af din branche og stilling.

En god løn i 2022

Står der 35.000 kr. på din lønseddel før skat og inkl. pension? Og er du interesseret i at vide, om det er en god løn?

Som med så mange andre spørgsmål inden for lønsammenligning: It depends… men lad os alligevel se på, om vi ikke kan komme med et mere konkret svar.

Gennemsnitslønnen i Danmark

Hvis man sammenligner en lønseddel på 35.000 kr. brutto med den gennemsnitlige indkomst hos danske lønmodtagere, så er 35.000 kr. i den sammenligning ikke en høj lønning.

  • Sammenligning af løn med gennemsnitsdanskeren: Som Pengejournalen tidligere har beskrevet, så tjener den gennemsnitlige danske lønmodtager 44.514 kr. om måneden, hvilket både dækker over løn og pension før skat.
Danske lønmodtagere tjener i gennemsnit 44.514 kr. om måneden inkl. pension

Men her skal man huske på, at når man sammenligner sin løn med den gennemsnitlige danskers indkomst, så sammenligner man også sig selv med lønmodtagere, som har været længe på arbejdsmarkedet, og som dermed har haft mange årlige lønforhandlinger, hvor man er steget i løn.

Når man er på arbejdsmarkedet i mange år, har man også haft flere muligheder for at skifte job, hvilket også kan bidrage til en lønforhøjelse. Det giver altså ikke nødvendigvis den store mening at sammenligne sin lønindkomst med gennemsnitslønnen i Danmark, hvis man lige er kommet ind på arbejdsmarkedet eller kun har få års erfaring.

Branche og stilling har betydning for løn

For at kunne vurdere om 35.000 kr. er en god løn giver det mere mening at sammenligne sin løn med, hvad andre medarbejdere i samme stilling med nogenlunde samme anciennitet får i løn.

Her kan man f.eks. bruge Jobindex’ lønberegner eller man kan spørge sin fagforening, hvis man er medlem af en. Fagforeningen kan hjælpe med at anskueliggøre, om man får nok i løn og kan også give gode råd til en eventuel lønforhandling.

Hvad tjener andre brancher?

Som nævnt er det vigtigt, at man holder sin løn op imod andre med samme type job som en selv og nogenlunde samme erfaring og kompetencer. Pengejournalen har også tidligere sat fokus på, hvad forskellige typer af brancher og stillinger tjener, fx:

  • Skraldemænd, som typisk tjener over 30.000 kr. i månedsløn inkl. pension
  • Nyuddannede folkeskolelærere, som i gennemsnit tjener mellem 35.214 kr. og 38.698 kr. inkl. pension
  • Sygeplejersker, som i gennemsnit tjener knap 38.000 kr. om måneden inkl. pension – men uden genetillæg
  • Og som nævnt gennemsnitsdanskeren, som altså tjener i omegnen af 45.000 kr. brutto inkl. pension
Afhængig af din anciennitet og stilling kan 35.000 kr. før skat og inkl. pension være en udmærket løn, men det er mindre end gennemsnitslønnen i Danmark.

Uddannelser med bedst løn

En anden vigtig faktor for ens lønniveau er den uddannelse, man har taget. Af nedenstående liste kan man se, hvad borgere i Danmark med forskellige uddannelser i gennemsnit tjener om året. Tallene er baseret på en opgørelse fra den liberale tænketank CEPOS, som opgør de bedst lønnede uddannelser på baggrund af 2018-tal men fremskrevet til 2020-niveau.

Bruttoindkomsten består af lønindkomst inkl. arbejdsmarkedspension, overskud fra egen virksomhed, offentlige overførsler, aktieindkomst, nettorenteindtægter og private pensionsudbetalinger, noterer CEPOS i pressemeddelelsen.

Pengejournalen har tidligere omtalt opgørelsen i denne artikel.

PlaceringUddannelseÅrligt gns. bruttoindkomst i kr.
1Forsikringsmatematik, cand.act.1.383.200
2Revisorkandidat, cand.merc.aud.1.105.900
3Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.1.102.500
4Mejeribrugsvidenskab, c.lact.1.093.900
5Virksomhedssystemer, cand.polyt.1.092.300
6Statsvidenskab, cand.polit.1.074.300
7Medicin, c.med.1.057.600
8Avanceret økonomi og finansiering, cand.oecon.1.043.900
9Erhvervsøkonomi og matematik, cand.merc.(mat.)954.200
10Jura, cand.jur.952.900
11Kemi, cand.polyt.938.500
12Civilingeniør una899.200
13Tandlæge, cand.odont.891.100
14Erhvervsøkonomi, cand.merc.887.000
15Datalogi, cand.scient.878.600
16Farmaci, c.pharm.876.200
17Information, civilingeniør861.300
18Skovbrugsvidenskab, c.silv.853.600
19Energiteknik, cand.polyt.842.800
20Erhvervsøkonomi og informationsteknologi, cand.merc.(it)862.900
21Erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.(jur.)799.800
22Landinspektørvidenskab, cand.geom.783300
23Klinisk biomekanik, cand.manu.777.300
24Statistik, c.scient.772.400
25Statskundskab, cand.scient.pol.754.600
26Fødevarevidenskab, cand.techn.al.737.400
27Biokemi, cand.scient.730.000
28Humanbiologi, c.scient.723.500
29Kemi, cand.scient.723.500
30Matematik, c.scient.717.500

Kilde: CEPOS (CEPOS-beregninger på Danmarks Statistiks personregistre. 2018-tal i 2020-niveauet)

Anm: “Der er kun medtaget uddannelser som har produceret mindst en kandidat i 2017, og har mere end 50 færdige kandidater. Bruttoindkomsten består af lønindkomst inkl. arbejdsmarkedspension, overskud fra egen virksomhed, offentlige overførsler, aktieindkomst, nettorenteindtægter og private pensionsudbetalinger. Bemærk at nogle uddannelser kun har eksisteret i få år, og derfor kun har kandidater med relativ lav anciennitet og løn.” (CEPOS)

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Hvis du gerne vil vide, om du tjener mere eller mindre end den gennemsnitlige danske lønmodtager, så kan du blive klogere i denne artikel af Pengejournalen, der belyser danske lønmodtageres gennemsnitsløn.
  • Er du mere interesseret i at læse om, hvilke uddannelser som i gennemsnit fører til de højeste lønninger, kan du fortsætte læsningen hos Pengejournalen i denne artikel.

Konklusion 👇

  • Afhængig af din alder, stilling og branche kan 35.000 kr. før skat og inkl. pension godt være en god løn, men det er mindre, end hvad den gennemsnitlige danske lønmodtager tjener.