Er det en god idé at investere nu?

You are currently viewing Er det en god idé at investere nu?

Overvejer du at investere lige nu, men er du i tvivl, om det er det rigtige tidspunkt? Så kan du i denne artikel blive klogere på, om det er klogt at begynde at investere i aktiemarkedet lige nu.

Resumé 💡

Det er de færreste – hvis overhovedet nogen – der kan forudsige udviklingen på eksempelvis aktiemarkedet. Derfor kan det sjældent betale sig at forsøge at “time” markedet.

Er det nu, man skal investere?

Har du før været til et middagsselskab, hvor snakken er faldt på investeringer, så er der garanteret en, der har sagt noget i retning af: “Jeg har taget mine penge ud af aktiemarkedet, for jeg tror, at der kommer en stor økonomiske krise.” Eller: “Det er nu, det er godt at investere, for markedet er faldet meget.”

Sådanne bemærkninger findes i mange afskygninger, men fælles for dem er, at de sjældent er underbygget af kendsgerninger. For mange forskellige opgørelser og undersøgelser viser, at selv ikke de professionelle aktieinvestorer og -forvaltere i gennemsnit er i stand til at slå den generelle markedsudvikling. De professionelle er altså i gennemsnit ikke bedre i stand til at vide, hvor når man skal købe en given aktie, og hvornår man skal sælge den, end aktiemarkedet generelt er det.

Og nogle af de dygtigste investorer, såsom stjerneinvestoren Warren Buffett, anbefaler da også, at man helt opgiver at forsøge at time markedet, dvs. forsøge at købe og sælge aktier på de mest gunstige tidspunkter. “Time in the market beats timing the market,” lyder en talemåde således.

Når selv de dygtigste investorer har svært ved at forudsige udviklingen på f.eks. aktiemarkedet, er det i de fleste andres tilfælde naivt at tro, at man selv kan det. For der er så mange faktorer og ubekendte forhold, der i sidste ende har betydning for en akties udvikling på kort sigt, at det i bedste fald er tidsspilde at forsøge at time op- og nedture på aktiemarkedet.

Det var de færreste, som forudså finanskrisen i 2008.

Tag blot finanskrisen i 2008. Den største finansielle krise i næsten et århundrede. Men den krise var der nærmest ingen eksperter, der forudså. Det samme med coronakrisens negative indvirkning på finansmarkederne. Nærmest ingen så det komme. Og omvendt, på andre tidspunkter, kan man høre talrige eksperter prøve at forudsige den næste krise, uden den indtræffer. Det er ikke for at forklejne professionelle investorer og finanseksperters viden. Det er blot en erkendelse af den kolossale kompleksitet, som styrer udviklingen på aktiemarkedet på kort sigt.

Det gode tidspunkt findes ikke

Så hvis man overvejer at begynde at investere, men er i tvivl, om det er det rigtige tidspunkt at gøre det nu, så er svaret enkelt. I det lange løb kan det generelt bedst betale sig at have penge i aktiemarkedet så lang tid som muligt. Så hvis man har pengene og gerne vil investere, er det altså som udgangspunkt bedre at investere i dag end om et år, fordi de færreste alligevel kan forudse, hvordan aktiemarkedet udvikler henover det næste år.

Der er dog ingen, der siger, at man skal kaste alle sine penge ud på aktiemarkedet med det samme. Ved at dele sine indskud op i f.eks. 3-5 portioner, som man anbringer i aktiemarkedet på fastsatte tidspunkter henover de kommende kvartaler eller få år, så nedbringer man sin risiko for kursudsving, fordi man køber ind i aktiemarkedet på forskellige prisniveauer. Det er en strategi, der handler om at nedbringe risikoen, og det handler altså ikke om markedstiming.

Hvis man ønsker at opnå det højest mulige absolutte afkast over tid, uden at skele til den risiko man løber, så viser historien dog, at det bedre kan betale sig at investere nu end om et år. Det skyldes, at aktiemarkedet generelt udvikler sig positivt, og henover de sidste 25 år er det steget over 8 pct. om året. Og hvis man blot misser enkelte gode dage på aktiemarkedet, kan det have stor betydning for ens samlede afkast.

Erhvervsmediet CNBC refererede tidligere på året en analyse fra den amerikanske storbank J.P. Morgan, der viser, at hvis man som investor havde misset blot de 10 bedste dage på aktiemarkedet henover de seneste 20 år, så var ens afkast blevet mindre end det halve af, hvad man havde fået i afkast, hvis man blot havde været investeret i aktiemarkedet gennem alle 20 år.

Spred dine investeringer

Så det gode råd er, at i stedet for at spekulere på, hvornår man skal begynde at investere, så er det langt vigtigere at få sammensat den rigtige investeringsportefølje, der er tilpasset den enkelte investors risikoprofil.

Mange af de dygtigste finanseksperter anbefaler i den forbindelse, at man spreder sin investeringer ud på flere aktivklasser end blot en enkelt aktivklasse. Hvordan man kan gøre det på fornuftig vis, kan du læse mere om i denne artikel af Pengejournalen.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • I denne artikel af Pengejournalen kan du blive klogere på, hvilke aktiver som har klaret sig bedst henover de seneste 30 år, mens du i denne artikel kan læse mere om, hvad aktier i gennemsnit har leveret i aktier de seneste 30 år. Og vil kende mere til baggrunden for de store aktiefald i 2022, så kan du forsætte læsningen hos Pengejournalen her.
  • Har du en 1 mio. kr., som du gerne vil investere, så kan du tjekke ud i denne artikel af Pengejournalen, hvordan man bedst investerer den afhængig af ens risikoprofil.
  • I denne artikel af Pengejournalen ser vi nærmere på, hvilke forskellige investeringsmuligheder man har, herunder aktier, obligationer, guld, mv., og hvordan disse aktiver traditionelt har klaret sig.
  • Ønsker du at læse mere om, hvordan man bedst investerer i tider med høj inflation, så anbefaler vi, at du dykker ned i denne artikel af Pengejournalen. Og vil du gerne at blive klogere på, hvor meget du skal have sparet op for at kunne gå på pension, så kan du med fordel læse denne artikel af Pengejournalen.
  • Er du interesseret i at vide, hvor langt en given pensionsformue rækker – f.eks. på 3 mio. kr. – så kan du læse mere om emnet i denne artikel af Pengejournalen.
  • Hvis du er interesseret i at øge dit forventede afkast i din pensionsordning, så får du i denne artikel af Pengejournalen en række gode råd til, hvordan din pensionsordning kan blive forvaltet mest effektivt, hvilket kan betyde, at du i sidste ende kan gå op til flere år tidligere på pension.

Konklusion👇

  • Da de færreste er i stand til at time markedet over tid, giver det ikke mening at forsøge at hoppe ind og ud af markedet. I stedet anbefaler eksperter, at man sammensætter en veldiversiferet investeringsportefølje, og man kan eventuelt vælge at investere løbende for at minimere sin risiko.