Falder renten igen i 2023?

You are currently viewing Falder renten igen i 2023?
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Både de korte og lange renter er steget markant. Spørgsmålet er, om renteniveauet har toppet, og om renterne vil falde tilbage igen, eller om vi skal vænne os til høje renter, herunder på boligmarkedet? Alle de spørgsmål ser vi nærmere på her.

Resume 💡

  • Den Europæiske Centralbank har gennemført flere renteforhøjelser, men som følge af bankuro er der opstået tvivl om, hvorvidt man vil forstætte renteforhøjelserne.
  • Der er endda iagttagere, der mener, at Den Europæiske Centralbank, f.eks. som følge af en kraftig recession, kan blive tvunget til at sænke de korte renter igen. De lange renter sættes i markedet, og der er reelt ingen, der ved, om de har toppet eller ej.

Står vi over for et rentefald?

De stigende renter gør ondt på mange danske boligejere – i hvert fald de boligejere, som har flekslån, hvor renten tilpasses løbende. Her er ydelserne blevet mangedoblet ved de seneste rentetilpasninger, og det betyder, at boligejere med variabelt forrentede lån skal betale mere i rente for deres boliglån. 

Som følge af de kraftige rentestigninger er det blevet markant dyrere at være boligejer med et variabelt forrentet lån.

Udover at ramme eksisterende boligejere så rammer rentestigningerne også de boligejere, som skal ud og købe bolig nu. Godt nok er boligpriserne faldet, men hvis man ønsker et fastforrentet lån, skal man nu betale 4-5 pct. i rente sammenlignet med blot 0,5-1 pct. i renten i begyndelsen af 2021. 

Hvis du gerne vil undersøge, om du kan spare penge på dit boliglån, kan du f.eks. bruge sammenligningstjenester som Mybanker og Findbank, der ved at indhente tilbud fra forskellige banker kan hjælpe med at gøre søgningen efter en ny og billigere bank hurtigere og nemmere.

Ved at lade bankerne konkurrere om en kan man ofte spare penge på gebyrer og banklån, men det ændrer ikke på, at renterne generelt er meget højere end for få år siden, og at inflationen samtidig har gjort det dyrere at leve. Mange spørger derfor naturligt: Hvornår vil renterne falde igen?

Kraftige rentestigninger i 2022 

For at besvare det spørgsmål så lad os først se på, hvad der er sket på boligrentemarkedet i løbet af 2022 og 2023.

Her er det vigtigt at skelne mellem de korte renter med en løbetid på 1-5 år, og de lange boligrenter med en løbetid på 20-30 år. 

Lad os først se på de korte boligrenter. Når snakken falder på de korte boligrenter, så har alle variabelt forrentede lån fået forhøjet deres rente, dvs. både F-kort lån og F1-F5 lån. 

Hvis man ikke allerede har fået fornyet sin rente nu, men skal have fornyet den i den kommende tid, er der altså udsigt til, at man som boligejer skal betale mere i rente. 

Både de korte og lange boligrenter er steget markant i løbet af 2022.

Boliglånet med kortest rentebinding – F Kort-lån, hvor renten tilpasses hvert halve år – er gået fra at have negativ rente ved indgangen til 2022, mens renten på lånet inkl. refinansieringstillægget nu ligger på i omegnen af 4 pct. 

Ved udgangen af 1. halvår 2022 lå renten plus tillægget på i omegnen af 0,37-0,5, så dermed er der tale om en mangedobling af renten.

Se den aktuelle rente på F-Kort lånet i denne artikel af Pengejournalen. Og i denne artikel hos Pengejournalen, kan du læse mere om fordele og ulemper ved F-Kort lån.

Er renten på vej videre op eller ned?

På kort sigt har boligejere med de mest rentefølsomme lån altså udsigt til at skulle betale mere i ydelse som følge af rentestigningerne. 

Konkret er den korte rente drevet af Den Europæiske Centralbank, som fastsætter den rente, som bankerne i eurozonen kan placere penge til. Og da den danske krone er sat til at følge euroen, så bestemmer det også udviklingen i Danmark. 

Og da ECB er meget optaget af at få nedbragt den høje inflation, så har man indtil videre ikke rystet på hånden. Dog er nu opstået tvivl om, hvorvidt ECB ønsker at fortsætte renteforhøjelserne og ligefrem, om ECB kan blive tvunget til at nedsætte renten i løbet af 2023 eller 2024. Årsagen er, at der er opstået bankuro i USA og Europa, efter at flere banker er kommet i problemer. Herunder er Silicon Valley Bank gået ned, og Credit Suisse er blevet overtaget af konkurrenten UBS.

Uroen på bankmarkedet har allerede fået de korte renter til at falde en anelse. Og det skal tolkes som om, at investorerne vurderer, at ECB kan blive tvunget til at bremse op med rentehævelserne i løbet af 2023.

Når man skal spørge sig selv om, hvorvidt de korte renter vil stige yderligere fra de niveauer, skal man altså bl.a. vurdere, om ECB vil gå længere i sin ambition om at nedbringe inflationen, selvom det kan få konsekvenser for banksektoren.

Kan ECB få bugt med inflationen?

Svaret på, om renterne vil stige yderligere, afhænger altså bl.a. af inflationsudviklingen.

Hvis ikke inflationen fortsætter med at falde, er der en risiko for, at centralbanken bliver nødt til at hæve renterne endnu mere, end det er planen i øjeblikket. 

Omvendt kan det få ECB til at holde igen med store renteforhøjelser, hvis det kommer flere tegn på, at inflationen er på vej ned, eller hvis der pludselig opstår en kraftig recession i Europa – f.eks. drevet af bankuro og/eller at borgere og virksomheder får svært ved at betale deres regninger.

En vigtig forudsætning for, at renterne skal falde er, at ECB får styr på inflationen i Europa.

På nuværende tidspunkt er der således mange ubekendte, og det er ikke til at vide, hvor de korte rente ligger om f.eks. 2-5 år. 

Hvad angår de lange boligrenter, er udviklingen også svær at forudse. Hvis de lange boligrenter stiger yderligere, er der dog næppe tvivl om, at det vil have endnu større konsekvenser for det danske boligmarked. 

Hvordan påvirker renteudviklingen boligpriserne?

Økonomiske eksperter er generelt enige om, at det betydelige rentefald, som begyndte i starten af 00’erne og fortsatte efter finanskrisen, har været en drivkraft bag de markante boligprisstigninger vi har set i de seneste årtier.

Når renterne falder, bliver det mere overkommeligt at låne penge, hvilket kan øge efterspørgslen efter boliger og dermed presse priserne opad.

Omvendt har rentestigningerne i 2022 og 2023 taget toppen af boligprisstigningerne. Stigende renter gør det dyrere at låne penge, hvilket kan dæmpe efterspørgslen efter boliger og potentielt sænke priserne. Dog har boligpriserne vist tegn på at begynde at stige igen.

Hvis du ønsker at vide, hvad din bolig er værd, hvis du f.eks. går med salgstanker, tilbyder bl.a. EDC et gratis og uforpligtende salgstjek, hvor du kan få svar på, hvad din bolig kan sælges for lige nu.

Hvis du vil vide mere… 📖

Hvis du gerne vil blive klogere på boligøkonomi mere generelt, så forsøger Pengejournalende løbende at skabe mere indsigt i disse til tider komplicerede forhold. Her er et lille udpluk af disse artikler:

Konklusion 👇

  • Som følge af uroen i banksektoren er de korte renter faldet en anelse. Hvordan rentesituationen, herunder også de lange boligrenter, reelt ser ud om få år, kan ingen vide med sikkerhed. Men det vil i høj grad afhænge af inflationsudviklingen og evt. yderligere uro hos de europæiske og amerikanske banker.

Ønsker du at spare penge på dit boliglån?

Lad bankerne konkurrere om dig og find ud af, om du kan opnå økonomiske besparelser eller mere attraktive vilkår på dit boliglån ved at skifte bank.