Findes der en sikker investering – uden risiko?

You are currently viewing Findes der en sikker investering – uden risiko?

De negative indlånsrenter får mange til at overveje at investere deres formue, og derfor aktualiseres spørgsmålet: Findes der en sikker måde at investere sin opsparing på? 

Resume

  • Helt grundlæggende, så findes der ingen sikre investeringer. Der er dog strategier, som kan gøre, at man nedbringer sin risiko væsentligt.

Den sikre investering findes ikke

Kickstartet af de negative indlånsrenter i bankerne, som flere og flere betaler, så er flere begyndt at investere eller i hvert fald begyndt at overveje, om man skal kaste penge ud i investeringsmarkederne.

I den forbindelse spørger mange: Findes der en sikker investering? Det korte svar er, at en sikker investering findes ikke. Det gælder alle typer af investeringer, hvad enten det drejer sig om aktier, obligationer, ejendomme, alternative investeringer, råvarer som guld, sølv, olie og kobber eller kryptovaluta. 

Hvad betyder inflation for min opsparing?

Lige meget hvad man sætter sine penge i, så er der en risiko for, at man taber hele eller dele af sin investering. Men den risiko gælder faktisk også ved at holde pengene i kontanter. For når der er inflation, dvs. generelle stigninger i forbrugerpriserne, mister kontanter som kroner, dollar og euro også noget af deres værdi, af deres købekraft.

Den sikre investering findes ikke, og hvis der er nogen, der lover dig det, så vær meget varsom

Hvis inflationen f.eks. er 2 pct. i Danmark i et givent år, så har dine kontanter kun 98 pct. af den værdi, som de havde året før. Koblet med at bankerne er begyndt at tage negative renter af større indlån, så er det derfor naturligt, at mange i stigende grad undersøger, om det vil give mening at investere. 

Hvad skal man gøre af sin opsparing? 

Selvom der er en risiko forbundet med al investering, så er der meget, man som investor kan gøre, hvis man ikke kan lide risiko. To gode råd er:

  • Diversificer din portefølje. Dvs. lad være med at lægge alle æg i en kurv
  • Investér kun, hvis du har en lang tidshorisont. På den måde kan markederne nå at rette sig op efter finansiel uro

Generelt gælder det, at jo længere tidshorisont man har, jo mindre bekymret skal man være over midlertidige uro på markederne. Derfor lyder en tommelfingeregel også, at man kun skal investere, hvis man ikke skal bruge pengene inden for 3-5 år.

At have en veldiversificeret portefølje betyder, at man ikke lægger alle sine penge i et værdipapir eller en aktivklasse. Tværtimod spreder man sine penge ud på mange forskellige aktiver, såsom aktier, obligationer, ejendomme og råvarer. Den gode nyhed er, at alle disse typer af investeringer i dag let kan handles via indeksfonde eller ETF’er. Altså børshandlede fonde, der f.eks. følger udviklingen i et aktiv, en branche eller et aktieindeks såsom C25, til meget lave gebyrer. 

At have en veldiversificeret portefølje er en redningsvest, når der opstår uro eller ligefrem kriser på aktiemarkedet

Man kan altså opnå en veldiversificeret portefølje rigtig billigt og ret simpelt. Hvis du er interesseret i at vide, hvordan investeringslegender som David Swensen og Ray Dalio foreslår, at man som privat investor kan sammensætte en portefølje, så kan vi stærkt anbefale at læse Pengejournalens artikel om emnet. 

Er det en god ide at investere i aktier?

Aktier er en af de aktivklasser, som over tid har præsteret det bedste afkast. Hvilket finanseksperten Jeremy Siegel, professor i finansiering ved Wharton School, er kendt for at have studeret i lange tidsserier og præsenteret det i bogen “Stocks for the long run.” Man plejer at sige, at aktier historisk har præsteret et afkast på 7-8 pct. om året. For mange vil det derfor være fornuftigt at være eksponeret mod aktier. 

Ved at sprede sine investeringer på aktier i forskellige lande og regioner og købe store aktieindeks, så man ikke er eksponeret mod enkeltaktier, kan man minimere sin risiko. Hvis man samtidig investerer i en række andre aktivklasser, såsom ejendomme og obligationer, så minimeres risikoen yderligere. Ergo vil afkastet blive mere jævnt. 

Hvor sikre er obligationer?

Obligationer er som nævnt ikke en sikker investering på linje med investering i alle andre typer af aktiver. Udstederen bag obligationen, f.eks. en stat, realkreditinstitut eller virksomhed, kan risikere at gå konkurs. Samtidig er der en såkaldt kursrisiko på obligationer. Det skyldes, at obligationskurserne falder i et miljø med stigende renter. Så kan man tale om, at ens obligation bliver mindre værd.

Obligationer kan være en fornuftig måde, hvorpå man kan nedbringe risikoen i sin portefølje

Dertil kommer valutarisici. En sådan risiko opstår, hvis man som dansk investor investerer i obligationer i en anden valuta end kroner eller euro. Så kan man risikere, at kronen – i praksis euroen som kronen er bundet op på – kan stige forholdsmæssigt over for den valuta, som den pågældende obligation man har investeret i, bliver handlet i. Har man f.eks. købt amerikanske statsobligationer, er man eksponeret mod amerikanske dollar. Stiger dollar 10 pct. over for kroner/euro i en given periode, vil det i sig selv bidrage med et negativt afkast på 10 pct. på den amerikanske statsobligation.

Man kan dog minimere sin risiko på obligationer ved at investere i brede indeks med forskellige typer af obligationer, fra forskellige lande og med forskellige løbetider. 

Hvorfor have obligationer i porteføljen?

  • Obligationer er kendt som en defensiv aktivklasse, som i lange perioder har haft en såkaldt negativ korrelation med aktier. Det vil sige, at når kurserne på aktier er faldet, så er de ofte steget på obligationer. Derfor har obligationer kunnet fungere som en stødpude i porteføljen. Det skal dog siges, at der ingen garanti er for, at den negative korrelation fortsætter på samme vis i fremtiden.  
  • I det nuværende rentemiljø, hvor renten på mange obligationer er i omegnen af 0 eller endda negativ, spørger mange investorer også sig selv, om det fortsat vil give mening at have obligationer i porteføljen. Hvis man er en risikoavers investor, kan man dog godt se obligationer som en mulighed for at få stabilitet i porteføljen.

Konklusion

  • Der findes ingen sikre investeringer. Heller ikke kontanter er en sikker “investering”, hvis der er inflation
  • Men en lang tidshorisont og en veldiversificeret portefølje kan nedbringe investeringsrisici