7 overvejelser: Fordele og ulemper ved prioritetslån

You are currently viewing 7 overvejelser: Fordele og ulemper ved prioritetslån
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Et alternativ til realkreditlån er prioritetslån, også kendt som bankboliglån, som bliver givet på andre vilkår end realkreditlån. Her ser vi nærmere på en række fordele og ulemper ved denne lånetype.

Resumé💡

Et prioritetslån kan ydes af banker til kunder med en god økonomi. Lånet minder om en kassekredit og ydes på andre vilkår end realkreditlån. F.eks. er det muligt for banken at hæve renten eller opsige lånet, hvis kundens økonomi forværres.

Prioritetslån – et alternativ til realkreditlån

Hvis man skal have finansieret et boligkøb, sker det ofte via et realkreditlån fra et realkreditinstitut, egen udbetaling og eventuelt et banklån. Efterfølgende betales der så af på lånene, hvis der er tale om lån med afdrag. Ved afdragsfrihed betales der kun for gebyrer og de påløbne renter.

Sådan har langt de fleste danske boligejere skruet deres boligøkonomi sammen. Men der findes faktisk andre muligheder for at finansiere sin bolig.

En af de muligheder hedder et prioritetslån, som også er kendt som et bankboliglån. Det er nemlig banken – og ikke realkreditinstituttet – som yder lånet.

Det kræver typisk en solid økonomi at optage et prioritetslån, der er et alternativ til de klassiske realkreditlån.

Her skal man holde tungen lige i munden, for de største banker herhjemme i form af Danske Bank, Nordea og Jyske Bank ejer også deres egne realkreditinstitutter. Henholdsvis Realkredit Danmark, Nordea Kredit og Jyske Kredit, mens realkreditinstituttet Totalkredit, som yder lån igennem de øvrige danske banker, er ejet af Nykredit.

Men som nævnt er et prioritetslån et alternativ til et realkreditlån, der er kendetegnet ved, at der betales gebyrer til realkreditinstituttet (bidragssatsen mv.) samt renter til obligationsinvestorerne, som har købt de bagvedliggende obligationer bag realkreditlånet. Prioritetslån ydes omvendt af bankerne mod, at bankerne får pant i boligen.

Hvem henvender prioritetslån sig til?

Prioritetslån ydes typisk til boligejere med en solid økonomi, da der er tale om et andet type lån på andre vilkår end et realkreditlån.

Fordelen ved et prioritetslån er, at det fungerer ligesom en kassekredit, hvor man ikke er tvunget til at betale x antal kr. af på lånet i givne perioder. Hvis man f.eks. har store indkomstudsving, kan man vælge at betale meget af i nogle perioder og mindre af i andre perioder. Men omvendt ydes lånet på andre kriterier end realkreditlån.

Nu ser vi nærmere på 4 fordele og 3 ulemper ved et prioritetslån.

Fordele ved prioritetslån

 • Prioritetslån giver en stor fleksiblitet, da det fungerer som en kassekredit. Det er en fordel, hvis man har store indkomstudsving, eller hvis man f.eks. modtager bonusser, gaver, etc., som man kan vil bruge til ekstraordinært at afdrage på boliggælden
 • Lånet giver også handlefrihed, hvis man f.eks. ønsker at trække på kreditten for at renovere hus eller lignende
 • Det er nemt at indfri. Man betaler blot de penge, man skylder banken
 • Man kan belåne boligen med op til 80 pct. som ved et realkreditlån

Ulemper ved prioritetslån

 • Det stiller større krav til, at man som boligejer rent faktisk betaler af på lånet og ikke bruger pengene på forbrug og oplevelser. I modsætning til prioritetslån er der på realkreditlån med afdrag helt fastlagte ydelser, som typisk trækkes hvert kvartal, og som man som følge deraf skal prioritere sin økonomi og forbrug efter.
 • Der er ikke nogen friværdibeskyttelse som ved fastforrentede realkreditlån
 • Det er indskrevet i lånevilkårene, at bankerne kan opsige lånet eller hæve renten på lånet – f.eks. hvis kundens økonomiske situation ændrer sig. Et realkreditlån kan til sammenligning typisk kun opsiges, hvis det bliver misvedligeholdt.
Inden man vælger et prioritetslån, skal man nøje overveje fordele og ulemper ved lånet.

Af den grund har bl.a. Forbrugerrådet Tænk meldt ud, at man er bekymret for væksten i bankboliglån.

Bankerne har forsvaret sig med, at det kun er en teoretisk mulighed, at de kan opsige prioritetslån. Dvs. at de ikke gør brug af den mulighed sådan uden videre.

“Kritikken er noget vrøvl. Vi har nu 70.000 kunder med bankboliglån, og vi har på intet tidspunkt krummet et eneste hår på hovedet af en kunde. Så den der meget langt ude og meget teoretiske snak om, at vi pludselig vil opsige kundernes lån, giver jeg ikke en pind for,” sagde Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank, til Jyllands-Posten tilbage i 2016.

Hvilke banker yder prioritetslån?

En lang række banker yder prioritetslån. Blandt andet:

 • Danske Bank
 • Nordea
 • Nykredit Bank
 • Sydbank
 • Spar Nord
 • Vestjysk Bank
 • Sparekassen Sjælland-Fyn
 • En lang række øvrige lokalbanker, sparekasser, mv.

Hvis du vil vide mere… 📖

 • De helt korte boliglån i Danmark er styret af den såkaldte Cita 6-rente, som du kan læse mere om i denne artikel med fokus på Cita 6-rentens udvikling.

Konklusion👇

 • Prioritetslånet er et alternativ til realkreditlån, hvis man ønsker stor fleksibilitet i sin afdragsprofil. Der er imidlertid ikke samme forbrugerbeskyttelse i prioritetslån som i realkreditlån.

Ønsker du at spare penge på dit boliglån?

Lad bankerne konkurrere om dig og find ud af, om du kan opnå økonomiske besparelser eller mere attraktive vilkår på dit boliglån ved at skifte bank.