Forudsigelser om renten: Hvor skal boligrenten hen?

You are currently viewing Forudsigelser om renten: Hvor skal boligrenten hen?

Efter de kraftige rentestigninger er der stor tvivl om, hvordan renteniveauet kommer til at udvikle sig i de kommende år. Her dykker vi ned i, hvad en række eksperter forventer af udviklingen i boligrenterne.

Resume 💡

  • Skal man tro prognoserne hos landets realkreditinstitutter, skal vi forvente, at renterne på boligmarkedet vil forblive i det høje niveau i 2023 og 2024. Situationen kan dog hurtigt ændre sig, hvis der opstår en økonomisk krise, som kan få centralbankerne til at sænke renten hurtigt.

Prognoser: Det skal vi forvente af renteniveauet i 2023 og 2024

Hvis der er noget, der er svært at blive klog på i øjeblikket, er det renterne på danske boliglån.

Først var de lave og faldende i mange, mange år. Så steg de kraftigt. For så at falde en anelse igen. Så lidt frem og tilbage. Og nu har de kørt zig-zag i de seneste måneder i et niveau, hvor renten hedder 5 pct. på det toneangivende 30-årige fastforrentede boliglån med afdrag. Og hvor renten er over 3 pct. på alle variabelt forrentede lån med mellem 6 måneders og 5 års rentetilpasning.

De interessante spørgsmål er nu: Hvor skal boligrenterne hen herfra? Hvad kan vi konkret forvente? Og kan vi stole på prognoserne?

Til at besvare de spørgsmål dykker Pengejournalen ned i en række af renteprognoserne fra landets største realkreditinstitutter, som har til opgave at yde boliglån til privat- og erhvervskunder.

Svært selv for økonomer at ramme plet

Men inden vi gør det, er det nødvendigt med en disclaimer. For selvom der sidder en masse dygtige analytikere i landets største finansvirksomheder, er der ingen, der med sikkerhed kan forudsige ret meget på finansmarkederne. Og både boligøkonomer og andre iagttagere af boligmarkedet har tidligere ramt skævt, når det kom til at forudsige renten på boliglån.

Inden renterne på boliglån begyndte at stige kraftigt i 2021 og 2022, havde bank- og realkreditøkonomer således i årevis spået, at renten ikke kunne blive lavere, som Børsen skrev tilbage i 2019. Lige modsat gik det som bekendt i et årti efter finanskrisen, hvor renten blev ved med at falde.

Står det til landets realkreditinstitutter, skal boligejerne vænne sig til at betale mere i rente for deres boliglån i en rum tid endnu.

Lige indtil 2021 og 2022 hvor renten altså steg kraftigt – i høj grad fordi centralbankerne har pumpet store mængde af likviditet ud i samfundet efter coronakrisen, og alt for sent indså, at det var tid til at lempe pengepolitikken. De kraftige rentestigninger kom imidlertid bag på mange, og således er det de færreste økonomer, der kunne forudsige de kraftige rentestigninger i 2021 og 2022.

Man skal altså ikke tage renteprognoser for andet end det, som de er: Et kvalificeret gæt på renteudviklingen. Men ikke mere end det.

Her skal renten hen

Ser vi på realkreditinstitutternes seneste prognoser, vidner det om, at de fortsat vurderer, at boligejerne må leve med høje renter i 2023 og 2024. Det gælder både for fastforrentede lån og variabelt forrentede lån

Prognoser for fastforrentede lån

  • Nykredit vurderer, at den toneangivende rente på 30-årige fastforrentede boliglån fortsat vil være 5 pct. 1. april 2024, som er det længste, at realkreditinstituttet ønsker at spå om renteudviklingen.
  • Nordea vurderer, at den toneangivende rente på 30-årige fastforrentede lån vil være 5 pct. ved udgangen af 2023, men falde til 4 pct. i løbet af 2024.
  • Realkredit Danmark vurderer, at den toneangivende rente på 30-årige fastforrentede lån fortsat vil være 5 pct. om 6 måneder, som er det længste realkreditinstituttet ønsker at spå om renteudviklingen.

Prognoser for de helt korte rentetilpasningslån

  • Nykredit vurderer, at renten på F-Kort lån, hvor renten tilpasses hver sjette måned, vil være på 3,25 pct. 1. april 2024, hvilket er i samme niveau, som renten er nu.
  • Nordea vurderer, at renten på Kort Rente-lån, hvor renten tilpasses hvert halve år, vil være 3,79 pct. ved udgangen af 2023 og falde til 2,89 pct. ved udgangen af 2024.
  • Realkredit Danmark vurderer, at Flexkort-renten, som tilpasses hver sjette måned, vil være i omegnen af 3,7 pct. – 4,1 pct. ved udgangen af 1. halvår 2023 mod 3,25 pct. nu. Realkreditinstituttet spår ikke om renteudviklingen på længere sigt.

Samlet set forventer realkreditinstitutterne altså, at vi boligejerne skal forvente et fortsat højt renteniveau for både de korte og lange boligrenter i en rum tid endnu.

Der er stor usikkerhed forbundet med renteprognoser, og derfor skal man ikke tage dem for mere, end de er: Et kvalificeret gæt på fremtidens renteudvikling.

Situationen kan dog hurtigt ændre sig, hvis den økonomiske vækst går i stå, eller der opstår en decideret økonomisk krise, der kan tvinge centralbankerne til at sænke renterne hurtigt.

“…Kommer der en slem recession, hvor inflationen presses godt under målsætningen på 2 pct., vil centralbanken sætte den pengepolitiske rente ned omkring nul igen. Og er det ikke nok, kan opkøbsprogrammer igen komme på tale, hvilket kan presse renten på de fastforrentede lån med ned,” har chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malthe-Thagaard, for nylig udtalt til Euroinvestor.

Opsummerende er sandsynligheden for fortsat høje renter i 2023 og 2024 altså størst ifølge realkreditinstitutternes renteprognoser, men det billede kan ændre sig, hvis samfundsøkonomierne pludselig får kurs mod en decideret økonomisk krise, der kan tvinge centralbankerne til at sænke renterne igen.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Her kan du læse mere om Cita3-renten, og hvilken rolle den spiller for bestemte boliglån.

Konklusion👇

  • Landets største realkreditinstitutter forventer, at renterne på boligmarkedet vil forblive høje i en rum tid endnu. Det gælder både udviklingen i de korte og lange boligrenter.
  • Men der er stor usikkerhed forbundet med renteprognoser, og eksempelvis kan en økonomisk krise for centralbankerne til at sænke renterne hurtigt igen.