Oversigt: 5 gode råd til omlægning af realkreditlån

You are currently viewing Oversigt: 5 gode råd til omlægning af realkreditlån

Renterne på boliglån er steget i den senere tid, og det giver for mange boligejere anledning til at overveje, om det kan betale sig at omlægge boliglånet. I denne oversigtsartikel har vi samlet de vigtigste råd til, hvad man skal have med i sine overvejelser, hvis man ønsker at omlægge sit realkreditlån.

Resume 💡

  • Omlægning af realkreditlån fylder meget hos mange boligejere, men det er altid forbundet med fordele og ulemper. Her guider vi dig igennem processen.

Omlægning af realkreditlån – fordele og ulemper

Omlægning af boliglån er – populært sagt – en folkesport i Danmark; og danske boligejere interesserer sig i høj grad for, om det kan betale sig at omlægge boliglånet eller ej.

Den seneste tids rentestigninger har blot forstærket den tendens, da de faldende obligationskurser giver mulighed for, at boligejere med fastforrentede lån med lave kuponrenter kan nedbringe deres restgæld. Som med så mange andre overvejelser i privatøkonomien og inden for investeringsverdenen findes der sjældent en “gratis frokost.” Dvs. hvis man ønsker at opnå en gevinst, er der som hovedregel forbundet en risiko med det.

I denne oversigtsartikel har vi samlet henvisninger til de vigtigste overvejelser og råd, man skal have for øje, hvis man ønsker at omlægge sit boliglån.

  1. Undersøg prisen for låneomlægningen
  2. Hold dig orienteret om aktuelle kurser og renter
  3. Vær opmærksom på risikoen ved låneomlægninger
  4. Forstå risikoen ved en skrå konvertering
  5. En delvis indfrielse af dit lån giver kursgevinst uden risiko

1. Undersøg prisen for omlægning af boliglån

Det første, man skal gøre sig klart, er, at de eneste, som med sikkerhed tjener penge på at omlægge boliglån, er bankerne og realkreditinstitutterne. Det kan være en god forretning for den enkelte boligejer, men der er ingen garanti for det.

Som Pengejournalen beskriver i denne artikel, koster det i omegnen af 20.000 kr. at omlægge et typisk boliglån, dvs. et realkreditlån på 3 mio. kr.

2. Hold dig orienteret om aktuelle renter og kurser

Hvis man gerne vil omlægge sit boliglån, skal man tage udgangspunkt i de aktuelle renter og kurser på lånene. I den senere tid er både renter og obligationskurser svinget meget. I denne artikel af Pengejournalen kan man finde de opdaterede rentesatser og kurser for fastforrentede lån på tværs af realkreditinstitutter. I praksis følger obligationskurserne og boligrenterne hinanden tæt hos de forskellige realkreditinstitutter. Nedenfor kan du finde link til aktuelle kurser hos Totalkredit på 30-årige fastforrentede lån med afdrag.

30-årige fastforrentede lån med afdrag hos TotalkreditAktuel kurs
Kuponrente 0,5 pct.Link til kurs
Kuponrente 1 pct.Link til kurs
Kuponrente 1,5 pct.Link til kurs
Kuponrente 2 pct.Link til kurs
Kuponrente 2,5 pct.Link til kurs
Kuponrente 3 pct.Link til kurs
Kuponrente 3,5 pct.Link til kurs
Kuponrente 4 pct.Link til kurs
Kilde: Nasdaq

3. Vær opmærksom på risikoen ved omlægning af lån til højere rente

Hvis man ønsker at omlægge sit fastforrentede lån til et fastforrentet lån med højere rente, hedder det en opkonvertering. På den måde kan man skære en luns af restgælden, men det indebærer en risiko, da man skal satse på, at de lange boligrenter falder igen. Nedenfor kan du finde et overblik over en række af Pengejournalens artikler om opkonverteringer:

Som det bliver gennemgået i artiklerne, er en opkonvertering bestemt ikke en risikofri omlægning, da man er afhængig af, at renten efterfølgende falder, hvis kursgevinsten ikke skal spises op af stigende renteudgifter.

4. Vær opmærksom på risikoen ved en skrå konvertering

Hvis man ønsker at omlægge sit realkreditlån fra fast rente til et lån med løbende rentetilpasning, hedder det en skrå konvertering.

Den metode muliggør, at man kan både kan reducere sin restgæld og fastholde eller ligefrem minimere sin løbende ydelse. Sådan en manøvre gør dog, at man ændrer sin risikoprofil, da ydelsen stiger, hvis renten stiger – alt afhængig af hvor lang en rentebinding man vælger.

Men igen er der ikke tale om en risikofri øvelse, da man risikerer, at kursgevinsten bliver spist op af stigende renteudgifter, hvis de korte renter forbliver høje over en længere periode. Pengejournalen har beskrevet de nærmere forhold ved en skrå konvertering i denne artikel.

5. En delvis indfrielse af realkreditlån giver kursgevinst uden risiko

En femte – og ofte overset – mulighed for at nedbringe sin restgæld, men uden at løbe nogen risiko, er at foretage en delvis indfrielse af sit realkreditlån. Det kaldes også et ekstraordinært afdrag og kan for visse boligejere give et stort risikofrit afkast her og nu.

Et ekstraordinært afdrag er en overvejelse værd, hvis man har penge stående, man ikke skal bruge, da det kan give et sikkert afkast.

Læs mere her:

Hvis du vil vide mere 📖

Hvis du gerne vil blive klogere på boligøkonomi mere generelt, så forsøger Pengejournalende løbende at skabe mere indsigt i disse til tider komplicerede forhold.

Her er et lille udpluk af disse artikler:

Konklusion 👇

  • Realkredit og lånekonverteringer er en kompliceret størrelse, men der er hjælp at hente, hvis man gerne vil blive klogere på emnet. Denne oversigtsartikel har forsøgt at henvise til de vigtigste artikler, som Pengejournalen har skrevet om emnet.