Her er de 18 børsnoterede danske banker

You are currently viewing Her er de 18 børsnoterede danske banker

Er du fascineret af finansverdenen og overvejer du at tilføje bankaktier til din portefølje? Eller er du bare nysgerrig på at lære mere om børsnoterede banker i Danmark? Her ser vi nærmere på de største børsnoterede danske banker, herunder hvad det vil sige at være en børsnoteret bank, og hvordan bankaktier kan spille en rolle i en investeringsportefølje.

Resume 💡

 • I 2023 eksisterer der 18 børsnoterede banker. Disse banker varierer i størrelse og indflydelse. Nogle banker er systemisk vigtige for den danske økonomi, kendt som SIFI-banker, mens andre banker i den ande ende af skalaen er små lokalbanker, hvor aktionærerne ofte inkluderer lokale kunder og det lokale erhvervsliv.
 • Danske bankaktier har i de seneste år nydt godt af rentestigningerne i samfundet, men det er uvist, om bankaktier fortsat vil være en god investering

Bankaktier: Overblik over børsnoterede danske banker

Har du overvejet at investere i banksektoren, men er usikker på, hvor du skal starte? Eller er du bare interesseret i at forstå mere om, hvordan børsnoterede banker fungerer, og hvilken rolle de spiller i vores økonomi?

Investering i bankaktier har i de senere år været et attraktiv væddemål, da de stigende renter har ført til en generel stigning i bankernes aktiekurser i de seneste par år.

Men det er også vigtigt at forstå, at investering altid indebærer en risiko, og fordi noget er steget i kurs, er der ingen garanti for, at det fortsætter. Til gengæld kan bankaktier sagtens spille en rolle i en bredere investeringsportefølje.

Desuden giver vi en oversigt over de største børsnoterede danske banker. Vi vil også se på, hvad det vil sige at være en børsnoteret bank, og om bankaktier er en god investering.

Liste over børsnoterede danske banker

 1. Danske Bank
 2. Jyske Bank
 3. Sydbank
 4. Spar Nord Bank
 5. Ringkjøbing Landbobank
 6. Vestjysk Bank
 7. Sparekassen Sjælland-Fyn
 8. Lån & Spar Bank
 9. Danske Andelskassers Bank
 10. Djurslands Bank
 11. Skjern Bank
 12. Fynske Bank
 13. Grønlandsbanken
 14. Kreditbanken
 15. Nordfyns Bank
 16. Lollands Bank
 17. Møns Bank
 18. Hvidbjerg Bank

Hvad kendetegner en børsnoteret bank?

Der findes 18 børsnoterede danske banker i 2023. Konkret er bankerne noteret på Fondsbørsen i København (Nasdaq Copenhagen A/S), og de børsnoterede danske banker varierer meget i størrelse. Til sammenligning er der samlet set over 50 danske banker ifølge tal fra Finanstilsynet.

De børsnoterede danske banker inkluderer både systemtisk vigtige banker, såkaldte SIFI-banker, som Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank og Spar Nord. Men selv blandt SIFI-bankerne er der stor forskel. Danske Bank har en markedsværdi på over 140 mia. kr., mens Spar Nords markedsværdi er knap 13 mia. kr.

Danske Bank er den ubetinget største danske bank. Banken er børsnoteret som 17 andre danske banker.

Den bankaktie, som har klaret sig bedst i de seneste mange år i den danske banksektor, er imidlertid ikke en SIFI-bank. Det er Ringkjøbing Landbobank med en markedsværdi på knap 26 mia. kr.

Siden 2000 er aktien steget over 5000 pct. Den høje markedsværdi skyldes altså ikke, at Ringkjøbing Landbobank er blevet en stor bank i Danmark, men at man har skabt en ekstraordinær flot indtjening til sine ejere.

De mindste bankaktier i Danmark er Møns Bank og Hvidbjerg Bank med en markedsværdi på under 500 mio. kr. I de små lokalbanker vil kunder i lokalområdet samt virksomheder, øvrige finansvirksomheder og fonde i det lokale erhvervsliv ofte udgøre en pæn del af ejerkredsen.

Hvad vil det sige at være en børsnoteret bank?

En børsnoteret bank er en bank, hvis aktier er tilgængelige for handel til offentligheden på en børs. Det betyder, at enhver person eller virksomhed, der ønsker at købe en ejerandel i banken, kan gøre det gennem børsen, hvis man vel og mærke er villig til at betale markedskursen.

At være børsnoteret giver virksomheder mulighed for at rejse kapital ved at sælge aktier til offentligheden. Aktieemissioner vil dog ofte være forbundet med et kursfald, hvis aktieemissionen foretages for at skaffe penge til, at virksomheden kan overleve, da emissioner udvander de eksisterende aktionærers andel af virksomheden, medmindre de køber nye aktier ved emissionen.

Er bankaktier en god investering?

Efter finanskrisen var bankaktier bredt set i mange år en dårlig investering, da bankernes afkast ikke kunne konkurrere med andre branchers afkast, bl.a. på grund af lave renter. Desuden var mange banker i vælten på grund af dårlige sager, herunder hvidvasksager.

Men de stigende renter har gjort, at bankernes aktiekurser bredt set er steget meget siden 2021 og 2022. Det er dog vigtigt at bemærke, at investering i bankaktier, ligesom alle investeringer, indebærer risiko, og blot fordi bankaktier har været en god investering i de senere år, er der ingen garanti for, at det fortsætter sådan.

Hvilken rolle kan bankaktier spille i en portefølje?

En veldiversificeret portefølje er afgørende for at skabe et så højt forventeligt risikojusteret afkast, dvs. når man tager risikoen in mente i forhold til det potentielle afkast.

Bankaktier kan spille en fornuftig rolle i en investeringsportefølje, især som en modvægt til andre typer investeringer. En af de primære grunde til det er, at bankaktier generelt har en tendens til at klare sig godt, når renterne stiger.

Det skyldes, at højere renter ofte betyder større indtjeningsmuligheder for banker, da de kan skabe et større spænd på deres rentemarginal, dvs. de penge som de får i indlån og de penge, som de låner ud. Derfor kan bankaktier fungere som en form for forsikring mod stigende renter. I hvert fald til en hvis grad.

En veldiversiferet portefølje er afgørende for at skabe det højest mulige risikojusterede afkast.

Omvendt kan meget kraftigt stigende renter også medføre en recession, og i recessioner kan banker komme i problemer, hvis personer og virksomheder pludselig ikke kan betale deres lån tilbage, så derfor kan hurtigt, kraftigt stigende renter også til sidst ende med at bringe banker i knæ.

Derfor er det vigtigt at have en veldiversificeret portefølje. Ved at have en blanding af forskellige typer aktier, investeringsfonde og øvrige aktiver spredt på forskellige brancher og lande kan investorer potentielt reducere deres samlede risiko. Hvis en bestemt sektor, aktie eller øvrigt aktiv falder i værdi, kan dette tab potentielt blive modvirket af gevinster i andre dele af porteføljen.

Overordnet set kan bankaktier fungere som en modvægt til andre sektorer og aktiver i en portefølje – herunder i særdeleshed mere rentefølsomme brancher som f.eks. techbranchen. Det er dog vigtigt at bemærke, at mens bankaktier kan fungere som en form for modvægt i en portefølje, er de stadig mere risikofyldte end nogle andre typer investeringer, såsom stats- og realkreditobligationer.

Obligationer er således en anden kendt type investeringsmulighed, som ofte kan fungere som modvægt til aktier. Obligationer er dybest set en form for et lån, og man kan investere i eksempelvis statsobligationer, realkreditobligationer og virksomhedsobligationer. Risikoen i obligationer afhænger meget af, hvilken type obligationer der er tale om, men generelt betragtet er obligationer kendt som mindre risikofyldte end aktier.

Hvis du vil vide mere… 📖

 • Ønsker du at skifte til en anden bank, end den du har i dag? Den gode nyhed er, at det er meget simpelt at skifte bank, hvis man har en simpel økonomi. I denne artikel af Pengejournalen kan du læse mere om, hvad det kræver at skifte bank.

Konklusion 👇

 • Der er 18 børsnoterede banker i Danmark. Bankerne varierer meget i størrelse og indflydelse, og nogle af dem er systemisk vigtige for den danske økonomi.
 • Overordnet set kan bankaktier fungere som en modvægt til andre, mere rentefølsomme sektorer i en aktieportefølje.