Her er de 25 mest populære uddannelser

You are currently viewing Her er de 25 mest populære uddannelser
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

At vælge en uddannelse er en vigtig beslutning, der kan have stor indflydelse på ens fremtidige karriere. Men hvilke uddannelser er egentlig de mest populære? Det ser vi nærmere på her.

Resume 💡

 • De tre uddannelser med flest ansøgninger i 2022 er Pædagog (professionsbachelor), Medicin (bachelor) og Sygeplejerske (professionsbachelor). Listen over de 25 mest populære uddannelser spænder bredt over forskellige fagområder, fra sundhedsvidenskab og teknik til samfundsvidenskab og design.

Top 25: De mest søgte uddannelser i Danmark

Har du nogensinde spekuleret på, hvilke uddannelser der tiltrækker flest studerende? Altså hvilke fagområder er mest eftertragtede, og hvad siger det om de studerendes interesser og det fremtidige arbejdsmarked?

Her er en liste over de 25 mest populære uddannelser baseret på antallet af kvote 1-ansøgninger. Tallene er fra 2022 og er de nyeste data fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og KOT (Den Koordinerende Tilmelding).

De mest populære uddannelser i Danmark i 2022 var henholdsvis Pædagog, Medicin og Sygeplejerske.
 1. Pædagog, prof. bach. (4.608 ansøgninger): Denne uddannelse forbereder studerende til at arbejde med børn og unge i forskellige pædagogiske sammenhænge. Studerende lærer om børns udvikling, læring og trivsel.
 2. Medicin, bach. (4.220 ansøgninger): Medicinstudiet er for dem, der ønsker at blive læger. Studiet giver en dybdegående forståelse for menneskekroppen, sygdomme og behandlingsmetoder.
 3. Sygeplejerske, prof. bach. (3.373 ansøgninger): Sygeplejerskeuddannelsen forbereder studerende til at yde pleje, rådgivning og behandling til patienter i sundhedsvæsenet.
 4. Civilingeniør, bach. (3.343 ansøgninger): Denne uddannelse giver studerende en bred viden inden for teknik og naturvidenskab, og forbereder dem til at løse komplekse tekniske udfordringer.
 5. Psykologi, bach. (3.318 ansøgninger): Psykologistudiet giver en dyb forståelse for menneskets adfærd, tanker og følelser. Studiet forbereder studerende til at arbejde med mennesker i mange forskellige sammenhænge.
 6. Diplomingeniør, prof. bach. (3.289 ansøgninger): Diplomingeniører er specialister inden for et bestemt teknisk område. Uddannelsen kombinerer teknisk viden med praktiske færdigheder.
 7. Erhvervsøkonomi, HA almen, bach. (2.841 ansøgninger): Denne uddannelse giver studerende en solid forståelse for erhvervslivet og forbereder dem til at arbejde med økonomisk analyse og strategi i virksomheder.
 8. Folkeskolelærer, prof. bach. (2.588 ansøgninger): Læreruddannelsen forbereder studerende til at undervise i folkeskolen. Studerende lærer om pædagogik, didaktik og forskellige skolefag.
 9. Jura, bach. (2.559 ansøgninger): Jurastudiet giver en dybdegående forståelse for lovgivning og retsprincipper. Studerende lærer at fortolke og anvende loven i forskellige sammenhænge.
 10. Socialrådgiver, prof. bach. (2.436 ansøgninger): Socialrådgiveruddannelsen forbereder studerende til at arbejde med mennesker i sociale vanskeligheder. Studerende lærer om socialt arbejde, lovgivning og metoder til at støtte og rådgive mennesker.
 11. Finansøkonom, EA (2.169 ansøgninger): Denne uddannelse giver studerende viden om finansielle markeder, investering og økonomisk styring. Studerende lærer at analysere og rådgive om finansielle forhold.
 12. Fysioterapeut, prof. bach. (1.609 ansøgninger): Fysioterapeutuddannelsen forbereder studerende til at arbejde med menneskers fysiske funktioner og bevægelser. Studerende lærer om kroppens anatomi, træningsmetoder og rehabilitering.
 13. Markedsføringsøkonom, EA (1.609 ansøgninger): Denne uddannelse giver studerende viden om markedsføring, salg og kommunikation. Studerende lærer at udvikle og implementere markedsføringsstrategier.
 14. Bygningskonstruktør, prof. bach. (1.406 ansøgninger): Bygningskonstruktører arbejder med design og konstruktion af bygninger. Uddannelsen kombinerer teknisk viden med kreativitet og projektledelse.
 15. Arkitekt, bach. (1.136 ansøgninger): Arkitektuddannelsen forbereder studerende til at designe bygninger og byrum. Studerende lærer om design, konstruktion og byplanlægning.
 16. Datamatiker, EA (1.084 ansøgninger): Datamatikeruddannelsen giver studerende viden om programmering, systemudvikling og IT-projektledelse. Studerende lærer at udvikle og implementere IT-løsninger.
 17. Multimediedesigner, EA (1.053 ansøgninger): Multimediedesignere arbejder med digitalt design og kommunikation. Uddannelsen kombinerer kreativitet med teknisk viden om digitale medier.
 18. Designteknolog, EA (1.026 ansøgninger): Designteknologer arbejder med produktudvikling og designprocesser. Uddannelsen kombinerer kreativitet med teknisk viden og forståelse for brugernes behov.
 19. International Business, bach. (957 ansøgninger): Denne uddannelse giver studerende en bred forståelse for international erhvervsliv. Studerende lærer om økonomi, markedsføring, ledelse og interkulturel kommunikation.
 20. Statskundskab, bach. (906 ansøgninger): Statskundskab er studiet af politik og regeringer på både nationalt og internationalt niveau. Studerende lærer om politiske systemer, politisk teori og international politik.
 21. Professionsbachelor i finans, prof. bach. (878 ansøgninger): Denne uddannelse forbereder studerende til at arbejde med finansiel rådgivning og analyse. Studerende lærer om finansielle markeder, investering og økonomisk styring.
 22. Designer, bach. (868 ansøgninger): Designeruddannelsen forbereder studerende til at arbejde med designprocesser og produktudvikling. Studerende lærer om designprincipper, materialer og brugercentreret design.
 23. Jordemoder, prof. bach. (801 ansøgninger): Jordemoderuddannelsen forbereder studerende til at yde pleje og rådgivning til gravide og fødende. Studerende lærer om kvinders sundhed, fødsel og nyfødte børns pleje.
 24. Bioanalytiker, prof. bach. (779 ansøgninger): Bioanalytikeruddannelsen forbereder studerende til at arbejde med laboratorieanalyser inden for sundhedsvæsenet. Studerende lærer om biologiske og kemiske analyser, laboratorieteknik og kvalitetssikring.
 25. Odontologi (tandlæge), bach. (777 ansøgninger): Odontologistudiet forbereder studerende til at blive tandlæger. Studiet giver en dybdegående forståelse for mundens sundhed, tandbehandlinger og forebyggelse af tandproblemer.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet og KOT med fokus på Kvote 1-ansøgninger i 2022.

Hvilke uddannelser giver den højeste løn?

Pengejournalen har tidligere sat fokus på, hvilke uddannelser der giver den højeste løn efter endt uddannelse med udgangspunkt i en liste baseret på en opgørelse fra den liberale tænketank CEPOS.

Den uddannelse, som i gennemsnit fører til den højeste løn efter endt uddannelse, er Forsikringsmatematik.

Som det fremgår af artiklen, er det uddannelsen “Forsikringsmatematik”, der fører til den højeste gennemsnitlige løn, med en samlet årlig lønpakke på 1,4 mio. kr. Det svarer til en gennemsnitlig månedsløn på 115.266 kr., hvilket er mere end dobbelt så meget som den gennemsnitlige dansker tjener. Forsikringsmatematik er en toårig kandidatuddannelse, der udbydes af Københavns Universitet.

Andre uddannelser, der fører til høje lønninger, inkluderer “Revisorkandidat”, “Matematik-økonomi” og “Mejeribrugsvidenskab”. Disse uddannelser fører i gennemsnit til en årsløn på over 1 mio. kr.

Hvis du vil vide mere… 📖

 • Hvis du er nervøs for din økonomiske situation i tilfælde af, at du mister dit arbejde, så kan du her læse Pengejournalens omfattende sammenligning af de billigste a-kasser med lønsikring.

Konklusion 👇

 • Valget af uddannelse er en vigtig beslutning, der kan have stor indflydelse på ens fremtidige karriere. Ved at kende til de mest populære uddannelser kan man få en bedre forståelse for, hvilke områder af arbejdsmarkedet der tiltrækker mest interesse.