Top 30: Bedst betalte jobs i Danmark i 2023 (Komplet guide)

You are currently viewing Top 30: Bedst betalte jobs i Danmark i 2023 (Komplet guide)

I Danmark er vi kendte for at have et relativt velfungerende arbejdsmarked med fokus på arbejdsglæde og en god work-life balance. Men hvilke jobs giver egentlig den højeste løn på det danske arbejdsmarked? Det ser vi nærmere på i denne artikel.

Resume 💡

 • Blandt lønmodtagere uden ledelsesansvar er det henholdsvis piloter, ingeniører inden for minedrift, speciallæger, dommere og flyveledere, som i gennemsnit tjener flest penge om måneden i Danmark. Alle de grupper tjener over 75.000 kr. i gennemsnit om måneden.

De bedst lønnede jobs uden ledelsesansvar i Danmark

Vil du gerne tjene lidt ekstra om måneden? Og er du i den forbindelse nysgerrig på, hvilke jobs som giver den højeste løn?

I denne artikel har vi på Pengejournalen undersøgt de seneste lønstatistikker i Danmarks Statistik og samlet en liste over de 30 bedst betalte jobs uden ledelsesansvar i Danmark.

Undersøgelsen er som nævnt afgrænset til lønmodtagere uden ledelsesansvar, ligesom der ikke er inkluderet tal for unge og elever. Resultaterne inkluderer desuden kun fastlønnede arbejdstagere, og der er ingen adskillelse mellem offentlige og private sektoransatte. Det er også vigtigt at bemærke, at opgørelsen ikke tager højde for forskelle i arbejdsvilkår.

Lad os først vælge at zoome ind på de 10 bedst betalte jobs i Danmark.

Her tjener man mest i Danmark

Se de 10 bedst lønnede jobs i Danmark uden ledelsesansvar – gennemsnitlig månedsløn inkl. pension.

De 10 bedst betalte jobs i Danmark 

 1. Pilot (90.652,13 kr.)
 2. Ingeniør inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder (81.880,75 kr.)
 3. Speciallæge (81.825,42 kr.)
 4. Dommer (80.969,77 kr.)
 5. Flyveleder (75.849,03 kr.)
 6. Tekniker inden for skibs- og luftfart (70.236,84 kr.)
 7. Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta – fx børsmægler (69.408,40 kr.)
 8. Advokat (69.184,59 kr.)
 9. Sælger af informations- og kommunikationsteknologi (69.002,59 kr.)
 10. Arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans, pension og forsikring (67.795,97 kr.)

Kilde: Danmarks Statistik

Hvis du gerne vil blive klogere på, hvad flere forskellige jobtyper giver i løn – både vellønnede og mindre godt betalte job – kan du fortsætte læsningen i denne artikel af Pengejournalen, som sammenligner lønningerne i 65 forskellige stillinger.

Piloter tjener i gennemsnit over 90.000 kr. om måneden

Med en gennemsnitlig månedsløn på 90.652 kr. om måneden er jobbet som pilot ifølge Danmarks Statistik i gennemsnit det bedst betalte job uden ledelsesansvar i Danmark.

Jobbet kræver en høj grad af ekspertise, ansvar og koncentration, da piloten skal styre og navigere et fly og passe på passagerers og besætningens sikkerhed under hele flyvningen. Samtidig er det ikke et job, man kommer sovende til.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Et job som pilot kan føre til en særdeles høj månedsløn, men det kræver typisk også en dyr uddannelse at blive det.

Ifølge flyveuddannelsen Aircat kræver uddannelsen til pilot som minimum 2 års uddannelse, og om man vil uddanne sig til erhvervs- eller privatpilot påvirker også uddannelsens varighed og pris. Derudover er det også vigtigt at have i baghovedet, at uddannelsen som erhvervspilot hos Aircat koster omkring 707.000 kr. Så selvom en pilot har en høj månedsløn, er det vigtigt at huske på, at det kræver en stor investering at nå dertil.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

PlaceringLønmodtagere uden ledelsesansvarGennemsnitlig månedsløn i kr.
1Pilot90.652,13
2Ingeniør inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder81.880,75
3Speciallæge81.825,42
4Dommer80.969,77
5Flyveleder75.849,03
6Tekniker inden for skibs- og luftfart70.236,84
7Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta (fx børsmægler)69.408,40
8Advokat69.184,59
9Sælger af informations- og kommunikationsteknologi69.002,59
10Arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans, pension og forsikring67.795,97
11Analytiker inden for ledelse og virksomhedsorganisation67.138,70
12Ingeniørinden for kemi66.339,84
14Farmaceut65.242,62
15Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier (fx aktuar)64.222,91
16Sælger med fokus på teknisk og medicinsk salg63.524,74
17Ingeniør inden for telekommunikation63.298,63
18Arbejde inden for virksomhedsadministration 63.213,14
19Tekniker inden for minedrift og metallurgi63.035,03
20Ingeniør med fokus på elektronik62.707,62
21Systemanalytiker62.570,66
22Arbejde med virksomhedsstrategi/policy62.343,57
23Vedligeholdelse og dokumentation af software62.255,13
24Ingeniør inden for elektroteknologi62.169,74
25Erhvervsmægler62.099,74
26Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder62.047,29
27Arbejde inden for geologi og geofysik61.491,75
28Arbejde inden for statistik og matematik61.353,10
29Læge61.264,04
30Vurderings- og takseringsspecialist61.123,28
Kilde: Danmarks Statistik (fokus på beskæftigelse uden ledelsesansvar og med udgangspunkt i 2021-tal).

Som man kan se af listen, er det ingeniører inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder, som tjener den næsthøjeste løn på listen. Her er månedslønnen inkl. pension 81.881 kr. om måneden.

Det er akkurat mere end speciallæger, der i gennemsnit tjener 81.825 kr. om måneden ifølge tallene fra Danmarks Statistik. På fjerdepladsen over de bedst lønnede stillinger uden ledelsesansvar kommer dommere med en månedsløn på 80.970 kr. inkl. pension.

Dommere tjener i gennemsnit cirka 80.000 kr. om måneden, mens advokaters månedsløn i gennemsnit ligger på ca. 70.000 kr.

Derefter følgere teknikere inden for skibs- og luftfart, børsmæglere og advokater, som i gennemsnit alle tjener i omegnen af 70.000 kr. om måneden inkl. pension.

Hvis du vil vide mere… 📖

 • Derudover kan du blive klogere på, hvad du har udsigt til at tjene over et helt liv opgjort på baggrund af den uddannelse, du har.

Konklusion 👇

 • Piloter, ingeniører med fokus på minedrift, speciallæger, dommere og flyveledere er de bedst betalte job uden ledelsesansvar, viser tal fra Danmarks Statistik.