Her er de 30 bedst betalte jobs i Danmark i 2023

You are currently viewing Her er de 30 bedst betalte jobs i Danmark i 2023

Vil du gerne blive klogere på, hvilke jobs der trækker de største lønsedler i Danmark? Og ønsker du at vide mere om, hvorvidt din profession er blandt de bedste betalte jobs herhjemme?

Her ser vi nærmere på de 30 bedste betalte jobs i Danmark baseret på data fra Danmarks Statistik. Vi dykker også ned i, hvad det kræver at komme i betragtning til det højest lønnede job.

Resume 💡

 • Ser man på lønmodtagere uden ledelsesansvar, er det henholdsvis piloter, ingeniører inden for minedrift, speciallæger, dommere og flyveledere, som i gennemsnit tjener flest penge om måneden i Danmark. Alle de grupper tjener over 75.000 kr. i gennemsnit om måneden.

Her kan du få den højeste løn uden ledelsesansvar

Penge er ikke alt, og mange vil hævde, at mange af de bedste ting i livet er gratis. Dog er det svært at benægte den komfort og sikkerhed, som en sund økonomi kan bringe. En tømt bankkonto kan skabe unødige bekymringer, mens en fyldt bankkonto kan give færre bekymringer og åbne døre til nye oplevelser og rejser – og måske slet og ret mere fritid.

Her ser vi nærmere på, hvilke jobs der giver de højeste lønninger på det danske arbejdsmarked. Således har vi her Pengejournalen undersøgt de seneste løndata fra Danmarks Statistik og samlet en liste over de 30 bedst betalte jobs uden ledelsesansvar i Danmark.

Når undersøgelsen er afgrænset til lønmodtagere uden ledelsesansvar, er det, fordi det på den måde er lettere at sammenligne stillinger på tværs af forskellige brancher. Desuden er det ikke alle, som ønsker at blive ledere, så her kan du blive klogere på, hvordan du opnår den højeste løn uden at skulle blive leder og påtage dig det ekstra ansvar, som det indebærer.

Resultaterne inkluderer desuden kun fastlønnede arbejdstagere. Det er også vigtigt at bemærke, at opgørelsen ikke tager højde for forskelle i arbejdsvilkår.

Lad os først vælge at zoome ind på de 10 bedst betalte jobs i Danmark, inden vi bagefter dykker ned i de 30 bedst betalte jobs.

Her tjener man mest i Danmark

Se de 10 bedst lønnede jobs i Danmark uden ledelsesansvar – gennemsnitlig månedsløn inkl. pension.

De 10 bedst betalte jobs i Danmark 

 1. Pilot (90.652,13 kr.)
 2. Ingeniør inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder (81.880,75 kr.)
 3. Speciallæge (81.825,42 kr.)
 4. Dommer (80.969,77 kr.)
 5. Flyveleder (75.849,03 kr.)
 6. Tekniker inden for skibs- og luftfart (70.236,84 kr.)
 7. Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta – fx børsmægler (69.408,40 kr.)
 8. Advokat (69.184,59 kr.)
 9. Sælger af informations- og kommunikationsteknologi (69.002,59 kr.)
 10. Arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans, pension og forsikring (67.795,97 kr.)

Kilde: Danmarks Statistik

Hvis du gerne vil blive klogere på, hvad flere forskellige jobtyper giver i løn – både vellønnede og mindre godt betalte job – kan du fortsætte læsningen i denne artikel af Pengejournalen, som sammenligner lønningerne i 65 forskellige stillinger.

Så meget tjener en pilot

Hvis man godt kan lide og flyve og sætter pris på en solid lønseddel, så overvej at blive pilot.

Med en gennemsnitlig månedsløn på 90.652 kr. om måneden er jobbet som pilot ifølge Danmarks Statistik generelt det bedst betalte job uden ledelsesansvar i Danmark.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Et job som pilot kan føre til en særdeles høj månedsløn, men det kræver typisk også en dyr uddannelse at blive det.

Ifølge flyveuddannelsen Aircat kræver uddannelsen til pilot som minimum 2 års uddannelse, og om man vil uddanne sig til erhvervs- eller privatpilot påvirker uddannelsens varighed og pris.

Uddannelsen som erhvervspilot hos Aircat koster omkring 707.000 kr. Så selvom en pilot har en høj månedsløn, er det vigtigt at huske på, at det kræver en stor investering at nå dertil. Det er også muligt at uddanne sig til pilot gennem Forsvaret, men her tager uddannelsen op til otte år, og man har tjenestepligt i 12 år.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

PlaceringLønmodtagere uden ledelsesansvarGennemsnitlig månedsløn i kr.
1Pilot90.652
2Ingeniør inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder81.881
3Speciallæge81.825
4Dommer80.970
5Flyveleder75.849
6Tekniker inden for skibs- og luftfart70.237
7Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta (fx børsmægler)69.408
8Advokat69.185
9Sælger af informations- og kommunikationsteknologi69.003
10Arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans, pension og forsikring67.796
11Analytiker inden for ledelse og virksomhedsorganisation67.139
12Ingeniørinden for kemi66.340
14Farmaceut65.243
15Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier (fx aktuar)64.223
16Sælger med fokus på teknisk og medicinsk salg63.525
17Ingeniør inden for telekommunikation63.299
18Arbejde inden for virksomhedsadministration 63.213
19Tekniker inden for minedrift og metallurgi63.035
20Ingeniør med fokus på elektronik62.708
21Systemanalytiker62.571
22Arbejde med virksomhedsstrategi/policy62.344
23Vedligeholdelse og dokumentation af software62.255
24Ingeniør inden for elektroteknologi62.170
25Erhvervsmægler62.100
26Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder62.047
27Arbejde inden for geologi og geofysik61.492
28Arbejde inden for statistik og matematik61.353
29Læge61.264
30Vurderings- og takseringsspecialist61.123
Kilde: Danmarks Statistik (fokus på beskæftigelse uden ledelsesansvar og med udgangspunkt i 2021-tal).

Som man kan se af listen, er det ingeniører inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder, som tjener den næsthøjeste løn på listen. Her er månedslønnen inkl. pension 81.881 kr. om måneden.

Det er akkurat mere end speciallæger, der i gennemsnit tjener 81.825 kr. om måneden ifølge tallene fra Danmarks Statistik. På fjerdepladsen over de bedst lønnede stillinger uden ledelsesansvar kommer dommere med en månedsløn på 80.970 kr. inkl. pension.

Dommere tjener i gennemsnit cirka 80.000 kr. om måneden, mens advokaters månedsløn i gennemsnit ligger på ca. 70.000 kr.

Derefter følger flyverledere, teknikere inden for skibs- og luftfart, børsmæglere og advokater, som i gennemsnit alle tjener i omegnen af 75.000-70.000 kr. om måneden inkl. pension.

Derudover kan det også godt betale sig at arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans, pension og forsikring eller at sælge informations- og kommunikationsteknologi. Her er lønnen lige knap 70.000 kr. om måneden, ligesom det generelt gør sig gældende for analytikere inden for ledelse og virksomhedsorganisation.

Sådan kommer man i betragtning til et velbetalt job

At opnå en position i et højt betalende job kræver ofte en kombination af uddannelse, erfaring, netværk og færdigheder. Her er nogle trin, du kan tage for at øge dine chancer:

 1. Uddannelse: I mange brancher er den rette uddannelse en forudsætning for bestemte typer af stillinger. For eksempel kræver stillinger inden for medicin, jura eller ingeniørvidenskab ofte specialiserede uddannelser. Hvis du ikke har den rette uddannelse inden for det område, som du ønsker at arbejde med, så overvej at tage supplerende kurser eller certificeringer, der kan gøre dig mere attraktiv for potentielle arbejdsgivere.
 2. Erfaring: Mens uddannelse giver teoretisk viden, er praktisk erfaring uundværlig. Start tidligt med at opsøge muligheder, der kan give dig relevant erfaring, selvom det kan indebære, at du skal starte i en lavere stilling. Over tid kan denne erfaring åbne døre til mere krævende og bedre betalte stillinger.
 3. Netværk: Et solidt netværk og gode relationer er vigtigt. Ved at opbygge et stærkt professionelt netværk kan du få adgang til jobmuligheder, som ikke nødvendigvis bliver offentligt annonceret. Husk, at netværk handler om gensidighed; vær altid parat til at hjælpe andre, som du selv ønsker at blive hjulpet.
 4. Færdigheder: De rette færdigheder inden for dit felt er vigtige. Men det er ofte også vigtigt at være en holdspiller samt god til at kommunikere. Arbejdsgivere søger ofte efter kandidater, der kan arbejde godt i teams, præsentere ideer klart samt tage initiativ.
 5. Personlig branding: I vores digitale tidsalder er online tilstedeværelse ofte det første indtryk, en potentiel arbejdsgiver får af dig. Sørg for, at din Linkedin-profil er opdateret. Du kan også overveje at dele relevant indhold og vise din ekspertise inden for dit felt.
 6. Videreuddannelse: Erhvervslivet udvikler sig konstant – bl.a. som følge af den hastige teknologiske udvikling. Ved at holde dig opdateret inden for dit felt og opgradere din viden gennem kurser, videreuddannelse osv. sikrer du, at du altid har de kompetencer, som arbejdsgiveren kræver.
 7. Overvej en mentor: En mentor kan ofte give god vejledning baseret på vedkommendes egne personlige erfaringer. En mentor kan således hjælpe dig med at navigere i karriereudfordringer, introducere dig til vigtige kontakter og give dig gode karriereråd.
 8. Tag initiativ: Vent ikke på, at alle mulighederne kommer til dig. Hvis du ser et område, hvor en virksomhed kan forbedre sig, eller en stilling, der burde oprettes, så tag initiativ til at foreslå det. Det viser proaktivitet og engagement.
 9. Forbered dig: Din egen forberedelse inden en jobsamtale kan være forskellen mellem om du i sidste ende får jobbet eller ej. Ud over at forberede svar på potentielle spørgsmål, bør du også undersøge virksomhedens kultur, mission og værdier for at vise, at du er et godt match.
 10. Vær fleksibel: I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at flytte til en anden by for at finde det rigtige job. Hvis det er muligt, så vær åben over for at flytte og vær helt generelt fleksibel over for en potentiel arbejdsgiver.

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion 👇

 • Piloter, ingeniører med fokus på minedrift, speciallæger, dommere og flyveledere er de bedst betalte job uden ledelsesansvar, viser tal fra Danmarks Statistik. 

Er du træt af 0 pct. i rente i banken?

Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05 pct. i rente på dit indlån, uden du skal binde dine penge. Det er den højest mulige rente på det danske marked. Renten afhænger af dit indlåns størrelse.