Faggrupper der tjener mest: Her er de bedst betalte uddannelser

You are currently viewing Faggrupper der tjener mest: Her er de bedst betalte uddannelser

Står du foran at skulle vælge, hvilken uddannelse du ønsker at tage? Her kigger vi nærmere på de uddannelser, som i gennemsnit fører til den bedst lønnede beskæftigelse efterfølgende.

Resumé

Uddannelsen Forsikringsmatematik fører i gennemsnit til den højeste løn efter endt uddannelse. Generelt scorer uddannelser inden for økonomi, matematik og naturvidenskab højt på lønskalaen, viser en opgørelse fra CEPOS.

Disse uddannelser giver den højeste løn

Det er en stor beslutning at vælge uddannelse. Det ligger ofte kimen til ens efterfølgende karriere – eller arbejdsliv, om man vil – som fylder en stor del af de fleste menneskers liv.

Ikke nok med at man skal finde et område, som man er interesseret i, så kan overvejelser om jobmuligheder, løn, faglig udvikling mv. også spille ind, når man skal vælge uddannelse.

opsparing 100.000 kr.
Løn spiller en stor rolle for unges uddannelsesvalg.

Løn er et af de områder, som spiller en stor rolle for unges uddannelsesvalg ifølge en analyse fra tænketanken DEA. Så her ser vi nærmere på, hvilke uddannelser som i gennemsnit fører til den højeste løn efterfølgende.

Højeste årsløn for forskellige professioner

For at belyse det spørgsmål tager Pengejournalen udgangspunkt i en opgørelse fra den liberale tænketank CEPOS, som opgør de bedst lønnede uddannelser på baggrund af 2018-tal men fremskrevet til 2020-niveau.

Bruttoindkomsten består af lønindkomst inkl. arbejdsmarkedspension, overskud fra egen virksomhed, offentlige overførsler, aktieindkomst, nettorenteindtægter og private pensionsudbetalinger, noterer CEPOS i pressemeddelelsen.

Uddannelse med højeste løn: Forsikringsmatematik

Som man kan se af opgørelsen fra CEPOS, så er det personer med en uddannelse i “Forsikringsmatematik,” som har udsigt til den højeste løn. Således tjener personer med den uddannelsesbaggrund således hele 1,4 mio. kr. i gennemsnit om året i samlet lønpakke. Det svarer til en samlet gennemsnitlig månedsløn på 115.266 kr., hvilket er mere end dobbelt så meget, som den gennemsnitlige dansker tjener.

Som Pengejournalen tidligere har refereret, så tjener den gennemsnitlige dansker cirka 44.500 kr. om måneden inkl. pension.

Mange universitetsstudier indebærer som regel et pensum, som kan holde en beskæftiget til sent om aftenen

Også Revisorkandidat, Matematik-økonomi og Mejeribrugsvidenskab er uddannelser, som i gennemsnit fører til en årsløn på den gode side af 1 mio. kr.

”Ser man på de 20 uddannelser, der typisk giver den højeste indkomst, bygger de alle – på nær jura – på en matematisk tankegang eller på naturvidenskab. I bund 20 har vi mere bløde uddannelser med udgangspunkt i musik, kunst og kultur,” udtalte Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos, i en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af opgørelsen.

Nedenstående tal er imidlertid næppe et lønniveau, man skal sigte efter lige efter endt uddannelse, da der er tale om et gennemsnit for alle personer – og dermed også personer med mange år på arbejdsmarkedet – med denne uddannelsesbaggrund.

PlaceringUddannelseÅrligt gns. bruttoindkomst i kr.
1Forsikringsmatematik, cand.act.1.383.200
2Revisorkandidat, cand.merc.aud.1.105.900
3Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.1.102.500
4Mejeribrugsvidenskab, c.lact.1.093.900
5Virksomhedssystemer, cand.polyt.1.092.300
6Statsvidenskab, cand.polit.1.074.300
7Medicin, c.med.1.057.600
8Avanceret økonomi og finansiering, cand.oecon.1.043.900
9Erhvervsøkonomi og matematik, cand.merc.(mat.)954.200
10Jura, cand.jur.952.900
11Kemi, cand.polyt.938.500
12Civilingeniør una899.200
13Tandlæge, cand.odont.891.100
14Erhvervsøkonomi, cand.merc.887.000
15Datalogi, cand.scient.878.600
16Farmaci, c.pharm.876.200
17Information, civilingeniør861.300
18Skovbrugsvidenskab, c.silv.853.600
19Energiteknik, cand.polyt.842.800
20Erhvervsøkonomi og informationsteknologi, cand.merc.(it)862.900
21Erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.(jur.)799.800
22Landinspektørvidenskab, cand.geom.783300
23Klinisk biomekanik, cand.manu.777.300
24Statistik, c.scient.772.400
25Statskundskab, cand.scient.pol.754.600
26Fødevarevidenskab, cand.techn.al.737.400
27Biokemi, cand.scient.730.000
28Humanbiologi, c.scient.723.500
29Kemi, cand.scient.723.500
30Matematik, c.scient.717.500
Kilde: CEPOS (CEPOS-beregninger på Danmarks Statistiks personregistre. 2018-tal i 2020-niveauet)

Anm: “Der er kun medtaget uddannelser som har produceret mindst en kandidat i 2017, og har mere end 50 færdige kandidater. Bruttoindkomsten består af lønindkomst inkl. arbejdsmarkedspension, overskud fra egen virksomhed, offentlige overførsler, aktieindkomst, nettorenteindtægter og private pensionsudbetalinger. Bemærk at nogle uddannelser kun har eksisteret i få år, og derfor kun har kandidater med relativ lav anciennitet og løn.” (CEPOS)

Ønsker du at blive klogere på penge-, løn- og karrierespørgsmål, så tjek vores relaterede artikler ud forneden.

Hvis du vil vide mere…

  • Benzin- og dieselpriserne er steget kraftigt i den seneste tid. I denne artikel giver Pengejournalen en række gode råd til, hvordan du kan finde billigere benzin og spare penge på benzin og diesel, så brændstof ikke ødelægger din privatøkonomi
  • Er du på udkig efter billigere el, så kan du i denne opgørelse af Pengejournalen blive klogere på, hvordan du kan spare penge ved at benytte det billigste el-selskab.

Konklusion

  • Uddannelser inden for matematik, økonomi og naturvidenskab fører i gennemsnit til de højeste lønninger, og særligt uddannelsen “Forsikringsmatematik” kan blive en guldrandet investering over tid.