Her er de 30 uddannelser med den højeste løn i 2023

You are currently viewing Her er de 30 uddannelser med den højeste løn i 2023

Står du foran at skulle vælge, hvilken uddannelse du ønsker at tage? Her kigger vi nærmere på de 30 uddannelser, som i gennemsnit fører til den bedst lønnede beskæftigelse efterfølgende.

Resumé💡

Uddannelsen Forsikringsmatematik fører i gennemsnit til den højeste løn efter endt uddannelse. Generelt scorer uddannelser inden for økonomi, matematik og naturvidenskab højt på lønskalaen, viser en opgørelse fra CEPOS.

Her er de bedst betalte uddannelser

Det er en stor beslutning at vælge uddannelse. Det ligger ofte kimen til ens efterfølgende karriere – eller arbejdsliv, om man vil – som fylder en stor del af mange menneskers liv.

Ikke nok med at man skal finde et område, som man er interesseret i, så kan overvejelser om jobmuligheder, løn, faglig udvikling mv. også spille ind, når man skal vælge uddannelse.

opsparing 100.000 kr.
Løn spiller en stor rolle for unges uddannelsesvalg.

Løn er et af de områder, som spiller en stor rolle for unges uddannelsesvalg ifølge en analyse fra tænketanken DEA. Så her ser vi nærmere på, hvilke uddannelser som i gennemsnit fører til den højeste løn efterfølgende.

(Sammenlign din løn med andre i samme branche: Pengejournalen har i en anden sammenhæng omtalt en omfattende liste med lønningsniveauet for forskellige typer af job i Danmark. Her kan man f.eks. se, hvad dommere, læger, journalister, kunderådgivere, bibliotekarer og mange andre typer af professioner typisk har i månedlig indtægt.)

Højeste årsløn for forskellige professioner

For at belyse det spørgsmål tager Pengejournalen udgangspunkt i en opgørelse fra den liberale tænketank CEPOS, som opgør de bedst lønnede uddannelser på baggrund af 2018-tal men fremskrevet til 2020-niveau.

Bruttoindkomsten består af lønindkomst inkl. arbejdsmarkedspension, overskud fra egen virksomhed, offentlige overførsler, aktieindkomst, nettorenteindtægter og private pensionsudbetalinger, noterer CEPOS i pressemeddelelsen.

Uddannelse med højeste løn: Forsikringsmatematik

Som man kan se af opgørelsen fra CEPOS, så er det personer med en uddannelse i “Forsikringsmatematik,” som har udsigt til den højeste løn. Således tjener personer med den uddannelsesbaggrund således hele 1,4 mio. kr. i gennemsnit om året i samlet lønpakke. Det svarer til en samlet gennemsnitlig månedsløn på 115.266 kr., hvilket er mere end dobbelt så meget, som den gennemsnitlige dansker tjener.

Top 10 uddannelser med højeste årlige bruttoindkomst efter endt uddannelse

 1. Forsikringsmatematik, cand.act. (1,38 mio. kr. om året)
 2. Revisorkandidat, cand.merc.aud. (1,11 mio. kr. om året)
 3. Matematik-økonomi, cand.scient.oecon. (1,10 mio. kr. om året)
 4. Mejeribrugsvidenskab, c.lact. (1,09 mio. kr. om året)
 5. Virksomhedssystemer, cand.polyt. (1,09 mio. kr. om året)
 6. Statsvidenskab, cand.polit. (1,07 mio. kr. om året)
 7. Medicin, c.med. (1,06 mio. kr. om året)
 8. Avanceret økonomi og finansiering, cand.oecon. (1,04 mio. kr. om året)
 9. Erhvervsøkonomi og matematik, cand.merc.(mat.) (0,95 mio. kr. om året)
 10. Jura, cand.jur. (0,95 mio. kr. om året)

Som Pengejournalen tidligere har refereret, så tjener den gennemsnitlige dansker cirka 44.500 kr. om måneden inkl. pension.

Mange universitetsstudier indebærer som regel et pensum, som kan holde en beskæftiget til sent om aftenen

Også Revisorkandidat, Matematik-økonomi og Mejeribrugsvidenskab er uddannelser, som i gennemsnit fører til en årsløn på den gode side af 1 mio. kr.

”Ser man på de 20 uddannelser, der typisk giver den højeste indkomst, bygger de alle – på nær jura – på en matematisk tankegang eller på naturvidenskab. I bund 20 har vi mere bløde uddannelser med udgangspunkt i musik, kunst og kultur,” udtalte Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos, i en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af opgørelsen.

Nedenstående tal er imidlertid næppe et lønniveau, man skal sigte efter lige efter endt uddannelse, da der er tale om et gennemsnit for alle personer – og dermed også personer med mange år på arbejdsmarkedet – med denne uddannelsesbaggrund.

PlaceringUddannelseÅrligt gns. bruttoindkomst i kr.
1Forsikringsmatematik, cand.act.1.383.200
2Revisorkandidat, cand.merc.aud.1.105.900
3Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.1.102.500
4Mejeribrugsvidenskab, c.lact.1.093.900
5Virksomhedssystemer, cand.polyt.1.092.300
6Statsvidenskab, cand.polit.1.074.300
7Medicin, c.med.1.057.600
8Avanceret økonomi og finansiering, cand.oecon.1.043.900
9Erhvervsøkonomi og matematik, cand.merc.(mat.)954.200
10Jura, cand.jur.952.900
11Kemi, cand.polyt.938.500
12Civilingeniør una899.200
13Tandlæge, cand.odont.891.100
14Erhvervsøkonomi, cand.merc.887.000
15Datalogi, cand.scient.878.600
16Farmaci, c.pharm.876.200
17Information, civilingeniør861.300
18Skovbrugsvidenskab, c.silv.853.600
19Energiteknik, cand.polyt.842.800
20Erhvervsøkonomi og informationsteknologi, cand.merc.(it)862.900
21Erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.(jur.)799.800
22Landinspektørvidenskab, cand.geom.783.300
23Klinisk biomekanik, cand.manu.777.300
24Statistik, c.scient.772.400
25Statskundskab, cand.scient.pol.754.600
26Fødevarevidenskab, cand.techn.al.737.400
27Biokemi, cand.scient.730.000
28Humanbiologi, c.scient.723.500
29Kemi, cand.scient.723.500
30Matematik, c.scient.717.500
Kilde: CEPOS (CEPOS-beregninger på Danmarks Statistiks personregistre. 2018-tal i 2020-niveauet)

Anm: “Der er kun medtaget uddannelser som har produceret mindst en kandidat i 2017, og har mere end 50 færdige kandidater. Bruttoindkomsten består af lønindkomst inkl. arbejdsmarkedspension, overskud fra egen virksomhed, offentlige overførsler, aktieindkomst, nettorenteindtægter og private pensionsudbetalinger. Bemærk at nogle uddannelser kun har eksisteret i få år, og derfor kun har kandidater med relativ lav anciennitet og løn.” (CEPOS)

I “bunden” af skalalen over de 30 uddannelser finder man matematik (c.scient), kemi (cand.scient), humanbiologi (c.scient), biokemi (cand.scient), fødevarevidenskab (cand.techn.al) og statskundskab (cand.scient.pol).

Selvom disse uddannelser i gennemsnit ikke fører til en årlig millionhyre, er der bestemt stadig tale om solide indkomster, som personer med de omtalte uddannelser generelt tjener. Således rækker uddannelserne i gennemsnit til en årsløn på mellem 717.500 kr. og 754.600 kr., hvilket langt overstiger gennemsnitslønnen i Danmark.

Omvendt er der ingen garanti for, at en af ovennævnte 30 uddannelse fører til en høj løn, men man har i hvert fald relativt gode kort på hånden for at få et velbetalt job, når man efterfølgende skal ud og søge job på arbejdsmarkedet.

Ønsker du at blive klogere på penge-, løn- og karrierespørgsmål, så tjek vores relaterede artikler ud forneden.

Hvad betyder uddannelse for livstidsindkomsten?

Tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har gennemført en analyse, som viser, at valg af uddannelse kan have stor betydning for den forventede livstidsindkomst.

Ved at anvende indkomstdata fra 2015 og fremskrive dem til niveauet for 2022, har tænketanken undersøgt, hvilken disponibel livstidsindkomst forskellige uddannelsesniveauer i gennemsnit fører til. Livstidsindkomst er målt som indtægter gennem hele livet efter skat. Og det er tydeligt, at uddannelse alt andet lige har en stor betydning for de muligheder, man har for at tjene mange penge senere i livet.

Analyseresultaterne viser, at ufaglærte i gennemsnit kan forvente at tjene omkring 13 mio. kr. i løbet af deres liv, mens personer med en erhvervsuddannelse kan forvente en livstidsindkomst på 16 mio. kr.

Personer med en kort videregående uddannelse kan forvente 18,7 mio. kr., personer med en mellemlang videregående uddannelse kan forvente 19,3 mio. kr., og personer med en lang videregående uddannelse kan forvente en livstidsindkomst på 27,4 mio. kr.

Uddannelse har alt andet lige en stor betydning for den indkomst, man har til at tjene over et helt liv.

Men som man kan se af tabellen øverst i artiklen, er det vigtigt understrege, at den forventede indkomst kan variere betydeligt inden for hver uddannelsestype afhængigt af den konkrete uddannelse, man vælger. Hvilket naturligvis også har stor betydning for, hvad den forventede livstidsindkomst bliver i sidste ende.

Hvis du vil vide mere…

Konklusion

 • Uddannelser inden for matematik, økonomi og naturvidenskab fører i gennemsnit til de højeste lønninger, og særligt uddannelsen “Forsikringsmatematik” kan blive en guldrandet investering over tid.