Her er de 30 uddannelser med den højeste løn i 2023

You are currently viewing Her er de 30 uddannelser med den højeste løn i 2023
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Står du foran at skulle vælge, hvilken uddannelse du ønsker at tage? Her kigger vi nærmere på de 30 uddannelser, som i gennemsnit fører til den bedst lønnede beskæftigelse efterfølgende.

Resume 💡

 • Uddannelsen Forsikringsmatematik fører i gennemsnit til den højeste løn efter endt uddannelse. Generelt scorer uddannelser inden for økonomi, matematik og naturvidenskab højt på lønskalaen, viser en opgørelse fra CEPOS.

Her er de bedst betalte uddannelser

Det er en stor beslutning at vælge uddannelse. Det ligger ofte kimen til ens efterfølgende karriere – eller arbejdsliv, om man vil – som fylder en stor del af mange menneskers liv.

Ikke nok med at man skal finde et område, som man er interesseret i, så kan overvejelser om jobmuligheder, løn, faglig udvikling mv. også spille ind, når man skal vælge uddannelse. Der er også dem, som bevidst går efter en uddannelse med løn under selve uddannelsen.

opsparing 100.000 kr.
Løn spiller en stor rolle for unges uddannelsesvalg.

Løn er da generelt også et af de områder, som spiller en stor rolle for unges uddannelsesvalg ifølge en analyse fra tænketanken DEA. Så her ser vi nærmere på, hvilke uddannelser som i gennemsnit fører til den højeste løn efterfølgende.

(Sammenlign din løn med andre i samme branche: Pengejournalen har i en anden sammenhæng omtalt en omfattende liste med lønningsniveauet for forskellige typer af job i Danmark. Her kan man f.eks. se, hvad dommere, læger, journalister, kunderådgivere, bibliotekarer og mange andre typer af professioner typisk har i månedlig indtægt.)

Højeste årsløn for forskellige professioner

For at belyse det spørgsmål tager Pengejournalen udgangspunkt i en opgørelse fra den liberale tænketank CEPOS, som opgør de bedst lønnede uddannelser på baggrund af 2018-tal men fremskrevet til 2020-niveau.

Bruttoindkomsten består af lønindkomst inkl. arbejdsmarkedspension, overskud fra egen virksomhed, offentlige overførsler, aktieindkomst, nettorenteindtægter og private pensionsudbetalinger, noterer CEPOS i pressemeddelelsen.

HUSK 

 • Der er tale om gennemsnitslønninger på tværs af uddannelserne, og lønnen afhænger også af bl.a. kvalifikationer og anciennitet

Hvis du gerne vil blive klogere på, hvad man typisk tjener i forskellige brancher, har Pengejournalen tidligere beskrevet en omfattende liste med lønningsniveauet for forskellige typer af job i Danmark.

Uddannelse med højeste løn: Forsikringsmatematik

Som man kan se af opgørelsen fra CEPOS, så er det personer med en uddannelse i “Forsikringsmatematik,” som har udsigt til den højeste løn. Således tjener personer med den uddannelsesbaggrund således hele 1,4 mio. kr. i gennemsnit om året i samlet lønpakke. Det svarer til en samlet gennemsnitlig månedsløn på 115.266 kr., hvilket er mere end dobbelt så meget, som den gennemsnitlige dansker tjener.

Kandidatuddannelsen Forsikringsmatematik er den uddannelse, som i gennemsnit fører til den højeste løn efter endt uddannelse.

Forsikringsmatematik er en toårig kandidatuddannelse, som bl.a. udbydes af Københavns Universitet. Den henvender sig til studerende, som gerne vil arbejde med tal, sandsynlighedsregning og statistik i kombination med jura og økonomi.

Efter endt uddannelse kan man bl.a. få job hos et forsikringsselskab, hvor man bl.a. kan komme til at arbejde med beregning og prissætning af forsikringer.

Top 10 uddannelser med højeste årlige bruttoindkomst efter endt uddannelse 

 1. Forsikringsmatematik, cand.act. (1,38 mio. kr. om året)
 2. Revisorkandidat, cand.merc.aud. (1,11 mio. kr. om året)
 3. Matematik-økonomi, cand.scient.oecon. (1,10 mio. kr. om året)
 4. Mejeribrugsvidenskab, c.lact. (1,09 mio. kr. om året)
 5. Virksomhedssystemer, cand.polyt. (1,09 mio. kr. om året)
 6. Statsvidenskab, cand.polit. (1,07 mio. kr. om året)
 7. Medicin, c.med. (1,06 mio. kr. om året)
 8. Avanceret økonomi og finansiering, cand.oecon. (1,04 mio. kr. om året)
 9. Erhvervsøkonomi og matematik, cand.merc.(mat.) (0,95 mio. kr. om året)
 10. Jura, cand.jur. (0,95 mio. kr. om året)

Som Pengejournalen tidligere har refereret, så tjener den gennemsnitlige dansker til sammenligning cirka 44.500 kr. om måneden inkl. pension.

Mange universitetsstudier indebærer som regel et pensum, som kan holde en beskæftiget til sent om aftenen

Også Revisorkandidat, Matematik-økonomi og Mejeribrugsvidenskab er uddannelser, som i gennemsnit fører til en årsløn på den gode side af 1 mio. kr.

”Ser man på de 20 uddannelser, der typisk giver den højeste indkomst, bygger de alle – på nær jura – på en matematisk tankegang eller på naturvidenskab. I bund 20 har vi mere bløde uddannelser med udgangspunkt i musik, kunst og kultur,” udtalte Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos, i en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af opgørelsen.

Desuden kan man tilføje, at der for alle uddannelser er tale om længerevarende uddannelser i form af kandidatuddannelser, som typisk tager mindst fem år at gennemføre.

Nedenstående tal er i øvrigt næppe et lønniveau, man skal sigte efter lige efter endt uddannelse, da der er tale om et gennemsnit for alle personer – og dermed også personer med mange år på arbejdsmarkedet – med denne uddannelsesbaggrund.

PlaceringUddannelseÅrligt gns. bruttoindkomst i kr.
1Forsikringsmatematik, cand.act.1.383.200 kr.
2Revisorkandidat, cand.merc.aud.1.105.900 kr.
3Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.1.102.500 kr.
4Mejeribrugsvidenskab, c.lact.1.093.900 kr.
5Virksomhedssystemer, cand.polyt.1.092.300 kr.
6Statsvidenskab, cand.polit.1.074.300 kr.
7Medicin, c.med.1.057.600 kr.
8Avanceret økonomi og finansiering, cand.oecon.1.043.900 kr.
9Erhvervsøkonomi og matematik, cand.merc.(mat.)954.200 kr.
10Jura, cand.jur.952.900 kr.
11Kemi, cand.polyt.938.500 kr.
12Civilingeniør una899.200 kr.
13Tandlæge, cand.odont.891.100 kr.
14Erhvervsøkonomi, cand.merc.887.000 kr.
15Datalogi, cand.scient.878.600 kr.
16Farmaci, c.pharm.876.200 kr.
17Information, civilingeniør861.300 kr.
18Skovbrugsvidenskab, c.silv.853.600 kr.
19Energiteknik, cand.polyt.842.800 kr.
20Erhvervsøkonomi og informationsteknologi, cand.merc.(it)862.900 kr.
21Erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.(jur.)799.800 kr.
22Landinspektørvidenskab, cand.geom.783.300 kr.
23Klinisk biomekanik, cand.manu.777.300 kr.
24Statistik, c.scient.772.400 kr.
25Statskundskab, cand.scient.pol.754.600 kr.
26Fødevarevidenskab, cand.techn.al.737.400 kr.
27Biokemi, cand.scient.730.000 kr.
28Humanbiologi, c.scient.723.500 kr.
29Kemi, cand.scient.723.500 kr.
30Matematik, c.scient.717.500 kr.
Kilde: CEPOS (CEPOS-beregninger på Danmarks Statistiks personregistre. 2018-tal i 2020-niveauet)

Anm: “Der er kun medtaget uddannelser som har produceret mindst en kandidat i 2017, og har mere end 50 færdige kandidater. Bruttoindkomsten består af lønindkomst inkl. arbejdsmarkedspension, overskud fra egen virksomhed, offentlige overførsler, aktieindkomst, nettorenteindtægter og private pensionsudbetalinger. Bemærk at nogle uddannelser kun har eksisteret i få år, og derfor kun har kandidater med relativ lav anciennitet og løn.” (CEPOS)

På uddannelsen Revisorkandidat, som i gennemsnit fører til den næsthøjeste løn efter endt uddannelse, lærer man bl.a. om skatteforhold og regnskab. Der er tale om en toårig kandidatuddannelse, som kræver en relevant bacheloruddannelse, og efter endt uddannelse kan man ifølge Uddannelsesguiden bl.a. finde job i revisor- og konsulentbranchen.

I “bunden” af skalalen over de 30 uddannelser finder man matematik (c.scient), kemi (cand.scient), humanbiologi (c.scient), biokemi (cand.scient), fødevarevidenskab (cand.techn.al) og statskundskab (cand.scient.pol).

Selvom disse uddannelser i gennemsnit ikke fører til en årlig millionhyre, er der bestemt stadig tale om solide indkomster, som personer med de omtalte uddannelser generelt tjener. Således rækker uddannelserne i gennemsnit til en årsløn på mellem 717.500 kr. og 754.600 kr., hvilket langt overstiger gennemsnitslønnen i Danmark.

Omvendt er der ingen garanti for, at en af ovennævnte 30 uddannelse fører til en høj løn, men man har i hvert fald relativt gode kort på hånden for at få et velbetalt job, når man efterfølgende skal ud og søge job på arbejdsmarkedet.

Ønsker du at blive klogere på penge-, løn- og karrierespørgsmål, så tjek vores relaterede artikler ud forneden.

Hvad betyder uddannelse for livstidsindkomsten?

Tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har gennemført en analyse, som viser, at valg af uddannelse kan have stor betydning for den forventede livstidsindkomst.

Ved at anvende indkomstdata fra 2015 og fremskrive dem til niveauet for 2022, har tænketanken undersøgt, hvilken disponibel livstidsindkomst forskellige uddannelsesniveauer i gennemsnit fører til. Livstidsindkomst er målt som indtægter gennem hele livet efter skat. Og det er tydeligt, at uddannelse alt andet lige har en stor betydning for de muligheder, man har for at tjene mange penge senere i livet.

Analyseresultaterne viser, at ufaglærte i gennemsnit kan forvente at tjene omkring 13 mio. kr. i løbet af deres liv, mens personer med en erhvervsuddannelse kan forvente en livstidsindkomst på 16 mio. kr.

Personer med en kort videregående uddannelse kan forvente 18,7 mio. kr., personer med en mellemlang videregående uddannelse kan forvente 19,3 mio. kr., og personer med en lang videregående uddannelse kan forvente en livstidsindkomst på 27,4 mio. kr.

Uddannelse har alt andet lige en stor betydning for den indkomst, man har til at tjene over et helt liv.

Men som man kan se af tabellen øverst i artiklen, er det vigtigt understrege, at den forventede indkomst kan variere betydeligt inden for hver uddannelsestype afhængigt af den konkrete uddannelse, man vælger. Hvilket naturligvis også har stor betydning for, hvad den forventede livstidsindkomst bliver i sidste ende.

Hvordan finder jeg den rette uddannelse?

At vælge den rette uddannelse er en kompleks beslutning, der involverer både hjerte og hjerne. Mens økonomiske overvejelser utvivlsomt spiller en rolle, er det også afgørende at tage højde for dine personlige interesser. Listen over de bedst betalte uddannelser kan være en nyttig vejledning for dem, der ønsker en økonomisk sikker fremtid.

Men det er vigtigt at huske, at en høj løn ikke nødvendigvis garanterer, at du bliver i et job, når du er færdig med uddannelsen. Det er de færreste, der kan klare en hel karriere inden for et område, der ikke virkelig interesserer en. At forfølge en uddannelse og karriere, der også harmonerer med dine interesser, kan føre til et mere tilfredsstillende og meningsfuld arbejdsliv. Så mens økonomiske overvejelser er vigtige, bør de balanceres op imod, hvad der interesserer dig.

Gode råd til at finde den rette uddannelse:

 1. Selvrefleksion: Brug tid på at reflektere over dine styrker, svagheder, interesser og værdier. Hvad er du passioneret omkring? Hvad motiverer dig?
 2. Lav research: Undersøg de forskellige uddannelsesmuligheder, der er tilgængelige. Læs om karrieremulighederne og de potentielle arbejdsgivere inden for hvert felt.
 3. Få praktisk erfaring: Overvej at tage et deltidsjob eller frivilligt arbejde inden for de områder, du overvejer. Det kan give dig en fornemmelse af, hvordan det virkelige arbejdsliv inden for det pågældende felt er.
 4. Netværk: Tal med nuværende nuværende eller tidligere studerende samt ansatte inden for de områder, du overvejer at studere. De kan give dig indsigt i både de gode og dårlige sider ved en bestemt uddannelse eller karrierevej.
 5. Vær åben: Det er okay at ændre mening. Mange studerende skifter retning undervejs i deres uddannelsesforløb, når de opdager nye interesser eller muligheder.
 6. Søg vejledning: Overvej at tale med en karrierevejleder eller mentor, der kan hjælpe dig.

Hvis du vil vide mere… 📖

 • Hvis du er nervøs for din økonomiske situation i tilfælde af, at du mister dit arbejde, så kan du her læse Pengejournalens omfattende sammenligning af de billigste a-kasser med lønsikring.

Konklusion👇

 • Uddannelser inden for matematik, økonomi og naturvidenskab fører i gennemsnit til de højeste lønninger, og særligt uddannelsen “Forsikringsmatematik” kan blive en guldrandet investering over tid. De uddannelser, som i gennemsnit fører til de højeste lønninger, kræver typisk mindst fem år på universitet at gennemføre.

Er du træt af 0 pct. i rente i banken?

Hos Saxo Bank kan du få op til 2,8 pct. i rente på dit indlån, uden du skal binde dine penge. Det er den højest mulige rente på det danske marked. Renten afhænger af dit indlåns størrelse.