Her er de bedste danske indeksfonde: Se afkastet over 10 år

You are currently viewing Her er de bedste danske indeksfonde: Se afkastet over 10 år

Vil du gerne i gang med indeksinvestering, og er du i tvivl om, hvilken dansk indeksfond du skal vælge? Her dykker vi ned i, hvordan danske indeksfonde med globale aktier har klaret sig henover de seneste 10 år.

Resumé 💡

Det er Nordea Invest Globale Aktier Indeks, som har klaret sig bedst henover de seneste 10 år, når man sammenligner danske indeksfonde med fokus på globale aktier. Alle fonde i opgørelsen har i gennemsnit leveret tocifrede afkast om året i den opgjorte periode.

Afkastsammenligning af passive investeringsfonde med globale aktier

Er du på jagt efter en dansk indeksfond, hvor du kan få en god spredning af dine investeringer? Og leder du samtidig efter en fond, hvor du skal betale mindst muligt i omkostninger?

Her ser vi nærmere på, hvordan danske indeksfonde med fokus på globale aktier har klaret sig afkastmæssigt henover de seneste 10 år. Vi har taget udgangspunkt i data fra bankernes interesseorganisation Finans Danmark og opgjort udviklingen for alle danske indeksfonde med globale aktier, hvor der er afkastdata på 10 års sigt. Det er der konkret fra fem danske indeksfonde med fokus på globale aktier.

Hvad er en indeksfond?

En indeksfonde er kendetegnet ved, at den blot forsøger at skabe et afkast, der svarer til den generelle markedsudvikling. Dermed tager fondens forvaltere ikke stilling til, hvilke aktier man tror vil klare sig særlig godt i en given periode, og det er med til at holde omkostningerne nede.

Passiv investering er vundet kraftigt frem i de seneste 5-10 år, fordi det er en billig måde at få en global investeringspredning på.

Danske indeksfonde er, som Pengejournalen tidligere har beskrevet, for mange en attraktiv måde at investere sine penge på, da man skal betale relativt få omkostninger til fonden, samtidig med at danskbaserede investeringsforeninger beskattes via realisationsbeskatningen, så man kun skal afregne skat som følge af eventuelle gevinster på markedet, når man har solgt ud, dvs. realiseret gevinsten.

Således beskattes de såkaldte ETF’er (Exchange traded funds, dvs. børshandlede fonde) efter lagerbeskatningsprincippet, hvor der betales skat af eventuelle kursstigninger, selvom gevinsten ikke er realiseret, dvs. selvom man ikke har solgt sine investeringsfonde. Til gengæld kan man typisk købe ETF’er til endnu lavere omkostninger end danske indeksfonde.

Nordea Invest i front

Som man kan se af nedenstående opgørelse, der er baseret på tal fra bankernes interesseorganisation Finans Danmark, så er det Nordea Invest Globale Aktier Indeks, som har klaret sig bedst i sammenligningen af danske indeksfonde med fokus på globale aktier de seneste 10 år – og frem til 31. januar 2023.

I perioden har Nordeas globale indeksfond leveret et gennemsnitligt årligt afkast på 11,32 pct. Hvis man investerer 100.000 kr. i en investeringsforening, der giver et gennemsnitligt årligt afkast på 11,32 pct., og man ikke rører investeringen i 10 år, og samtidig heller ikke investerer flere penge, så vil den oprindelige investering være vokset til 292.235 kr. efter 10 år. Med så højt et årligt afkast vil man altså næsten for tredoblet sine penge med en tidshorisont på 10 år – vel og mærke FØR skat.

Hvis pengene investeres via aktiesparekontoen, så vil der blive afregnet 17 pct. i skat hvert år af afkastet, som Pengejournalen tidligere har beskrevet.

(Artiklen fortsætter under tabellen…)

Noterede investeringsforeningerInvesteringsstilÅrligt gns. afkast i pct. fra 2013-2023 (frem til 31. januar 2023)
Nordea Invest Globale Aktier Indeks KL 1Passiv11,32 pct.
Danske Invest Global Indeks, klasse DKK dPassiv11,18 pct.
Nykredit Invest Globale Aktier BasisPassiv10,94 pct.
Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World KLPassiv10,83 pct.
Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko KLPassiv10,5 pct.
Kilde: Finans Danmark

Efter Nordea Invest Globale Aktier Indeks følger Danske Invest Global Indeks, som har leveret et næsten lige så højt afkast – helt præcist på 11,18 pct. i gennemsnit om året. Derefter følger Nykredit Invest Globale Aktier Basis med et afkast på 10,94 pct.

Nederst i opgørelsen finder man to indeksfonde fra Sparinvest – Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World og Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko, som har leveret et gennemsnitligt årligt afkast på henholdsvis 10,83 pct. og 10,5 pct.

Selvom Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko markedsføres på at have mindre risiko, indgår alle de fem fonde i samme risikogruppering i Finans Danmarks database.

Aktiv versus passiv forvaltning

Samlet set er der også “kun” 0,8 procentpoint forskel på det gennemsnitlige afkast hos Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko og Nordea Invest Globale Aktier Indeks. Det er et udtryk for, at alle fondene følger en passiv investeringsstrategi, hvor de forsøger at skabe, hvad der svarer til markedsafkastet ved at være bredt eksponeret til globale aktier uden at forsøge at udvælge vinderaktier.

Mange opgørelser viser, at passive fonde i gennemsnit klarer sig bedre end aktivt forvaltede fonde.

Denne passive investeringsstrategi står i kontrast til aktiv forvaltning, hvor man betaler aktieforvaltere ekstra penge for, at de forsøger at slå den generelle markedsudvikling. Gennemsnitligt er forvalterne dog ikke i stand til at slå den generelle markedsudvikling, og det er en væsentlig årsag til, at passiv forvaltning er blevet meget mere udbredt henover de seneste 5-10 år.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Her kan du læse mere om, hvad en global indeksfond er.
  • Er du helt ny på aktiemarkedet, så anbefaler vi dig at læse denne omfattede guide for aktier til begyndere.

Konklusion 👇

  • I opgørelsen over danske indeksfonde med fokus på globale aktier har Nordea Invest Globale Aktier Indeks klaret sig bedst henover de seneste 10 år. Alle fonde i opgørelsen har i gennemsnit leveret tocifrede afkast om året i den opgjorte periode.