Her er de bedste pensionsafkast i de seneste 10 år

You are currently viewing Her er de bedste pensionsafkast i de seneste 10 år

En ny opgørelse viser, at der er stor forskel på de afkast, som landets pensionsselskaber har leveret til deres kunder i de seneste 10 år.

Resumé

  • Det er med afstand Industriens Pension, som har skabt det højeste gennemsnitlige pensionsafkast til sine kunder. Blandt selskaberne i denne opgørelse er det pensionsselskabet Velliv, som kommer ind på en sidsteplads.
  • Nedenfor kan du se hele listen, der afspejler, at der er betydelige forskelle i afkastene mellem top- og bundplaceringerne. 

Her er pensionsselskaberne med højeste afkast

Der er væsentlige forskel på de afkast, som landets pensionsselskaber har leveret til deres kunder de seneste 10 år. Pengejournalen har gennemgået afkastene via tjenesten Faktaompension.dk, og her er det tydeligt, at de gennemsnitlige afkast i perioden varierer betydeligt, alt efter hvilket pensionsselskab der er tale om.

Afkastene hos pensionsselskaberne varierer markant på tværs af selskaberne

Afkastene er opgjort ved at tage udgangspunkt i en markedsrente-kunde under 40 år med en samlet årlig indbetaling på mellem 30.000-80.000 kr., og hvor pensionsopsparingen var 0 kr. det første år. Sammenligningen tager altså udgangspunkt i kunder, som lige er begyndt at betale ind i den givne pensionsordning.

Sammenligning af pensionsafkast

Lad os nu se på de gennemsnitlige årlige afkast i pct. i perioden 2010-2020. På førstepladsen i opgørelsen kommer Industriens Pension med et gennemsnitlige årligt afkast på hele 9,6 pct. Industriens Pension er et pensionsselskab, hvis kunder bl.a. inkluderer timelønnede i industrien og fødevareindustrien, og de har altså fået glæde af et højt årligt afkast på deres pensionsordning i de seneste 10 år.

Pensionsselskab Årligt afkast 2010-2020
Industriens Pension9,6 pct.
Sampension7,9 pct.
Pension Danmark7,8 pct.
Topdanmark7,8 pct.
Akademikerpension7,5 pct.
PFA7,2 pct.
Danica Pension6,9 pct.
Velliv6,3 pct.
Kilde: Fakta om Pension

Som opgørelsen viser, er der altså hele 3,3 procentpoint i forskel på de årlige afkast, når man sammenligner topscoreren Industriens Pension med Velliv, som har det laveste afkast i opgørelsen. På andenpladsen i målingen kommer Sampension med et gennemsnitligt årligt afkast på 7,9 pct. efterfulgt af Pension Danmark og Topdanmark med et afkast på 7,8 pct. Derefter følger Akademikerpension, PFA og Danica Pension med afkast på henholdsvis 7,5 pct., 7,2 pct. og 6,9 pct.

Når ikke alle landets pensionsselskaber fremgår af opgørelsen, skyldes det, at der ikke er indberettet data med en 10-årshistorisk fra alle selskaberne.

Man kan selv justere på de forskellige parametre og få et overblik over afkastene på Faktaompension.dk.

Hvad er afkast på pension?

Pensionsafkastet er den procentsats, som en pensionskundes opsparing forrentes med hvert år. Afkast er altså den forretning, man opnår af sin opsparing, såsom en pensionsordning.

Hvis man har en pensionsopsparing på 100.000 kr., og det årlige afkast er 10 pct., så vil pensionsordningen 12 måneder senere være 110.000 kr. Der skal dog betales skat af afkast, såkaldt pensionsafkastbeskatning, forkortet PAL-skat, som er 15 pct. og afregnes hvert år, da der er tale om såkaldt lagerbeskatning.

Afkastet opbygges løbende som følge af investeringer i f.eks. aktier, obligationer og ejendomme. I dårlige år kan afkastet være negativt. Det betyder, at pensionsordningen i så fald også bliver mindre i det pågældende år. Historisk opvejer årene med positive afkast på aktiemarkedet klart årene med negative afkast, hvorfor f.eks. pensionskunder generelt har udsigt til en større pension i kroner og øre, end det man selv og arbejdsgiveren selv har indbetalt.

Hvad betyder afkastet for pensionsopsparingen?

For at illustrere hvor meget afkastet betyder for pensionsopsparingen, kan vi arbejde videre med ovennævnte eksempel. Lad os antage, at kunden investerede 50.000 kr. hvert år via sin pension i perioden 2010-2020. Det svarer til en månedlig investering på 4.167 kr.

Små procentuelle forskelle i pensionsafkast kan betyde meget for den samlede pensionsopsparing, og hvornår man i sidste ende har råd til at gå på pension

Hvis vedkommende havde sparet op i Industriens Pension under ovennævnte forudsætninger, så ville pensionskunden stå med 781.809 kr. før skat efter 10 år. Var pengene omvendt blevet anbragt hos Velliv med et gennemsnitligt årligt afkast på 6,3 pct., så ville pensionsopsparingen være 668.452 kr. før skat efter de 10 år. Altså en forskel på over 100.000 kr. før skat. Forskellen vil blot blive endnu større, jo længere pensionsordningen løber.

Små procentuelle forskelle i det årlige pensionsafkast kan således betyde meget for den samlede pensionsopsparing og dermed også for, hvornår man i sidste ende har råd til at gå på pension.

Kan pensionsselskaberne slå markedsudviklingen?

Et er at sammenligne pensionsselskabernes afkast med hinanden. Noget andet er, hvordan selskaberne har klaret sig i forhold til den generelle markedsudvikling, dvs. deres benchmark. En sådan sammenligning er svær at foretage, da pensionsselskaberne har flere forskellige aktiver i kundernes pensionsporteføljer, såsom aktier, obligationer, ejendomme og andre ikke børsnoterede aktiver, såkaldt alternative investeringer som f.eks. investering i vedvarende energi som vindmøller eller infrastrukturprojekter.

Pensionsselskaberne har over en bred kam ikke været i stand til at slå den generelle markedsudvikling, hvis man sammenligner med en klassisk 60/40-portefølje

Ved at se på udviklingen i en klassisk 60/40-porteføljer – med 60 pct. aktier og 40 pct. obligationer – kan man dog få et udmærket sammenligningsgrundlag. I nedenstående eksempel er der valgt fordeling med 60 pct. anbragt i det store amerikanske indeks, S&P 500, og 40 pct. anbragt i 10-20 års amerikanske statsobligationer. Der er samtidig taget udgangspunkt i en opsparing, som årligt forøges med 50.000 kr. via egen indbetaling.

Ticker-kodeNavnAllokering
IVViShares Core S&P 500 ETF60 pct.
TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF40 pct.
Kilde: Portfolioanalyzer.com

Resultat: Det gennemsnitlige årlige afkast fra 2010-2020 på den portefølje med en årlig rebalancering, så aktivfordelingen er den samme fra årets begyndelse, er: 11,08 pct. I den sammenligning har alle de danske pensionsselskaber altså ikke haft en bedre performance.

Som man kan se af opgørelsen foroven, så leverede de danske pensionsselskaber i perioden et gennemsnitligt årligt afkast på mellem 6,3 pct. (Velliv) og 9,6 pct. (Industriens Pension), hvilket altså er lavere end sammenligningen med dette benchmark. Men som nævnt tidligere skal sammenligningen tages med diverse forbehold, da den typiske pensionsportefølje er sammensat af langt flere aktiver end blot aktier og obligationer.

Dertil kommer, at sammenligningsperioden på de 10 år er kortere end den generelle opsparingsperiode for en given pensionsordning, som sagtens kan være 30-40 år.

Hvis du vil vide mere…

Konklusion

  • Mens Industriens Pension ligger helt i toppen i målingen, er Velliv det selskab, som har skabt det laveste afkast til sine kunder i perioden
  • Sammenligner man pensionsselskabernes præstationer med et benchmark for en 60/40-portefølje, så viser det sig, at selskaberne generelt har skabt et lavere afkast end den generelle markedsudvikling på det amerikanske marked. Sådanne sammenligninger skal dog tages med forbehold, da sammensætningen af de underliggende aktiver varierer hos pensionsselskaberne.