Samlet overblik: Her er de billigste investeringsforeninger

You are currently viewing Samlet overblik: Her er de billigste investeringsforeninger

En ny opgørelse blotlægger, hvilke danskbaserede passive investeringer som har de laveste omkostninger. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) varierer med cirka 0,2 procentpoint på tværs af de 10 billigste danske investeringsforeninger med fokus på globale aktier.

Resumé💡

  • De billigeste danske investeringsforeninger med fokus på globale aktier starter fra cirka 0,4 pct. i ÅOP. Det kan holdes op imod aktive investeringsforeninger, som koster i omegnen af 1,5-2 pct. i ÅOP.

Sammenligning af passive investeringsforeningers ÅOP 📊

Denne opgørelse blotlægger, hvilke danskbaserede investeringsforeninger som har de laveste omkostninger, når man sammenligner foreninger med fokus på globale aktier. De 10 billigste foreninger er ikke overraskende passivt forvaltet, hvilket vil sige, at de i udgangspunktet følger den generelle markedsudvikling.

De billigste investeringsforeninger er typisk passive fonde i form af indeksfonde eller ETF’er.

Opgørelsen fokuserer udelukkende på danske investeringsforeninger og inkluderer ikke ETF’er (børshandlede fonde) med fokus på globale aktier, som kan fås endnu billigere. ETF’er bliver dog lagerbeskattet i Danmark, hvilket vil sige, at man skal afregne skat af afkastet hvert år, selvom man ikke har realiseret en eventuel gevinst.

Her adskiller aktiebaserede danske investeringsforeninger sig, da man først skal betale skat, når man har realiseret sin gevinst, dvs. solgt sin investering og hjemtaget afkastet.

Hvilke passive fonde er de billigste? 🏦

Som man kan se af opgørelsen, så kommer Danske Banks indeksfond, Danske Invest Global Indeks, ind som den billigste fond i denne opgørelse, som er baseret på brancheforeningen Finans Danmarks database.

Opgørelsen tager udgangspunkt i de 10 billigste danske investeringsforeninger med fokus på globale aktier. Har et givent finanshus flere passive investeringsforeninger, som ligner hinanden, f.eks. både en udbyttebetalende og akkumulerende afdeling, er den akkumulerende forening valgt. Nordea Invest Global Enhanced er i opgørelsen den 10. billigste investeringsforening. Om den investeringsforening skal det dog siges, at selvom den overordnet set følger et indeks og dermed markedsudviklingen, er der et aktivt element i den, hvilket forklarer ordet “Enhanced”, fordi man tilstræber at fravælge virksomheder med for høj værdiansættelse og/eller for dårlig kvalitet, som Nordea selv forklarer det.

InvesteringsforeningÅrlige omkostninger i procent (ÅOP)
Danske Invest Global Indeks – Akkumulerende0,43 pct.
Nykredit Invest Globale Aktier Basis0,51 pct.
INDEX Globale Aktier KL0,54 pct.
Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World KL0,55 pct.
Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko KL0,55 pct.
Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks KL0,57 pct.
Nordea Invest Globale Aktier Indeks KL0,58 pct.
Sydinvest Morningstar Global Markets Sustainability Leaders KL0,59 pct.
Lån & Spar Invest Globale Aktier Basis Akkumulerende0,61 pct.
Nordea Invest Global Enhanced KL0,62 pct.
Kilde: Finans Danmarks database

Hvordan beregnes ÅOP? 🔍

ÅOP beregnes ved, at man forudsætter, at investoren, som investerer i en given investeringsforening, holder sin investering i syv år.

Høje investeringsomkostninger kan ødelægge afkastet

Hvis man holder investeringsforeningen i en kortere periode end syv år, vil ÅOP altså være højere end det oplyste tal, men holder man investeringsforeningen i længere tid end de syv år, vil ÅOP omvendt være lavere, fordi købs- og salgsomkostningerne bliver “fordelt” ud på flere år.

Hvilke omkostninger indgår i ÅOP?

ÅOP inkluderer de omkostninger, som investoren har ved at købe sig ind i investeringsforeningen, herunder emissionstillæg, og de omkostninger som investoren har, når man sælger investeringsforeningen, herunder indløsningsfradrag. Eventuelle handelsomkostninger til banker eller handelsplatforme indgår ikke i det regnestykke.

Hvilke investeringsforeninger har det højeste afkast? 📈

Som Pengejournalen tidligere har beskrevet, klarer de passive fonde sig i gennemsnit langt bedre end de aktivt fonde, hvor man betaler porteføljeforvaltere for at forsøge at slå markedsudviklingen. Enkelte aktive investeringsforeninger har dog været i stand til at slå markedsudviklingen målt over de seneste 10 år, og således kom Nykredits aktivt forvaltede investering, Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk., ind på en førsteplads i opgørelsen. Der er dog ingen garanti for, at de foreninger, som klarer sig bedst i en given periode, fortsætter med at gøre det.

Hvis du er helt ny på aktiemarkedet og gerne vil i gang med at investere, kan du læse Pengejournalens introduktion til aktiemarkedet, hvor der også dykkes ned i begreber som netop passiv og aktiv forvaltning.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Er du helt ny på aktiemarkedet, så kan du begynde med Pengejournalens guide til begyndere, som forklarer vigtige investeringsbegreber, herunder hvad forskellen er på aktiv og passiv forvaltning.

Konklusion👇

  • De billigeste danske investeringsforeninger med fokus på globale aktier koster cirka fra 0,4 til 0,6 pct. i ÅOP.
  • Danske Banks indeksbaserede investeringsforening er den billigste blandt de danske foreninger med fokus på globale aktier.