Her er de 26 største pensionsselskaber i Danmark

You are currently viewing Her er de 26 største pensionsselskaber i Danmark

Overvejer du at flytte pensionsselskab, men er du i tvivl om, hvilke selskaber du kan vælge i mellem? Her er en oversigt over de 26 største aktører på det danske pensionsmarked, og hvilke typer kunder de har, ligesom vi dykker ned i pensionsselskabernes afkast.

Resume 💡

  • PFA Pension er landets største pensionsselskab efterfulgt af Danica Pension og Velliv. Opgjort på landsplan er der over 20 danske pensionsselskaber.

Overblik over danske pensionsselskaber

Er du på udkig efter et nyt pensionsselskab, eller vil du bare gerne vide mere om de danske pensionsselskaber? Så kan du her læse mere om, hvilke aktører der er på det danske pensionsmarked, og hvor store de enkelte pensionsselskaber er, ligesom vi ser nærmere på, hvad man skal have for øje, hvis man skal vælge pensionsselskab.

Der findes en lang række forskellige pensionsselskaber i Danmark, men det er ubetinget PFA, Danica og Velliv, som er de største spillere på det danske marked.

Pensionsselskaber spiller en vigtig rolle i mange danskeres økonomi. Konkret hjælper de bl.a. med at sikre pensionskunderne en økonomisk tryghed i alderdommen. Der findes en række forskellige pensionsselskaber i Danmark, og nogle er større end andre.

Helt grundlæggende så er det danske pensionsmarked kendetegnet ved tre store spillere og en række mindre aktører.

De største aktører på det danske pensionsmarked

De fem største pensionsselskaber i Danmark er:

  1. PFA Pension med markedsandel på 19,1 pct.
  2. Danica Pension med markedsandel på 16,3 pct.
  3. Velliv med en markedsandel på 15,3 pct.
  4. AP Pension med en markedsandel på 7,8 pct.
  5. PensionDanmark med en markedsandel på 6,7 pct.

Tallene er baseret på data fra brancheforeningen Forsikring & Pension samt Finanstilsynet.

Sampension, Topdanmark og Industriens Pension med markedsandele i størrelsesordenen 5,1 pct. til 4,6 pct., som man kan se af nedenstående liste. 

NummerPensionsselskabMarkedsandel i pct. (Bruttopræmier og
medlemsbidrag)
1PFA Pension19,1
2Danica Pension16,3
3Velliv15,3
4AP Pension7,8
5PensionDanmark6,7
6Sampension5,1
7Topdanmark5,1
8Industriens Pension4,6
9PenSam3,1
10P+2,8
11Lærernes Pension2,8
12AkademikerPension2,4
13Sygeplejersker og Lægesekretærer1,9
14Pædagogernes Pension1,6
15Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale1,6
16Lægernes Pension1,4
17Sundhedsfaglige0,9
18Alm. Brand0,7
19Jordbrugsakademikere og Dyrlæger0,2
20Arkitekternes Pensionskasse0,2
21Teknikum- og Diplomingeniører0,2
22ALKA0,2
23Farmakonomer0,1
24PKA+0
25Tryg0
26Norli Pension0
I alt100
Kilde: Forsikring & Pension

Vil du flytte pensionsselskab?

At vælge det rigtige pensionsselskab kan være svært, da der er mange forskellige muligheder at vælge imellem. Derfor er det vigtigt at undersøge de forskellige selskabers tilbud, forsikringer, omkostningsstrukturer og investeringsmuligheder, inden man træffer en beslutning.

Det er dog ikke alle pensionsselskaber, man sådan uden videre kan blive kunde hos. Det skyldes, at der er forskellige former for pensionsselskaber på det danske marked. De største aktører er kommercielle pensionsselskaber som f.eks. PFA Pension, Danica Pension og Velliv, som er kendetegnet ved, at de principielt henvender sig til alle typer af kunder.

Andre typer af selskaber som Industriens Pension, Sampension og Akademiker Pension henvender sig til bestemte arbejds- og faggrupper, hvor pensionsforholdene er aftalt i overenskomster. Sådanne typer af selskaber henvender sig i modsætning til kommercielle pensionsselskaber ikke nødvendigvis til alle typer af kunder.

Hvis du har en arbejdsmarkedspension gennem din nuværende arbejdsplads, er det som udgangspunkt heller ikke muligt at flytte ordningen til et andet selskab, før du stopper i det pågældende arbejde.

Afkast i danske pensionsselskaber

Ønsker du at blive klogere på, hvilke pensionsselskaber som leverer de bedste afkast til deres kunder?

opsparing 100.000 kr.
Der er stor forskel på afkastene i landets pensionsselskaber, men det er umuligt at vide, hvilke selskaber som vil klare sig bedst fremadrettet.

Pengejournalen har tidligere på året sat fokus på, hvilke pensionsselskaber herhjemme som gennem tiden har skabt det højeste afkast til deres kunder. Opgørelsen over pensionsselskabernes afkast viste, at Industriens Fond med afstand har skabt det højeste afkast til sine kunder gennem de seneste 10 år.

Desuden viste opgørelsen, at der historisk har været betydelige forskelle i, hvad de enkelte selskaber har været i stand til at levere i afkast til deres kunder.

Som man kan se af nedenstående liste, så ligger Industriens Pension i spidsen efterfulgt af Akademiker Pension (9,4 pct.), Pædagogernes Pension og Sampension (8,6 pct.), når man opgør afkastet fra 2011 til 2021.

Topdanmark Liv, PFA Pension og Velliv har skabt det dårligste afkast blandt selskaberne i opgørelsen, der altså ser på udviklingen efter finanskrisen og frem til udgangen af 2021.

PensionsselskabGns. afkast pr. for markedsrenteprodukt 2011-2021
Industriens Pension11,00%
AkademikerPension9,40%
Pædagogernes Pension (PBU)8,60%
Sampension Livsforsikring A/S8,60%
PensionDanmark8,50%
Velliv8,30%
PFA Pension8,10%
Topdanmark Liv7,00%
Kilde: Faktaompension.dk

Der er imidlertid ingen garanti for, at de selskaber, som historisk har været bedst til at skabe det højeste afkast, også vil være det i fremtiden. Ikke desto mindre kan det være et af flere parametre, man kan have med i sine overvejelser, hvis man selv har mulighed for at vælge sit pensionsselskab.

En anden mulighed er at lægge sin pensionsopsparing over i passivt forvaltede fonde, der blot følger den generelle markedsudvikling – i det omfang dit pensionsselskab giver muligheden for det. Passiv forvaltning har i det lange løb generelt vist sig at klare sig bedre end finanshusenes aktivt forvaltede produkter.

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion👇

  • PFA Pension er landets største pensionsselskab, og der findes over 20 danske pensionsselskaber i øjeblikket.
  • Industriens Fond har skabt det højeste afkast, når man måler i perioden 2011-2021.