Hvad er den gennemsnitlige pensionsopsparing hos danskerne?

You are currently viewing Hvad er den gennemsnitlige pensionsopsparing hos danskerne?

En opgørelse viser, hvor store danskernes pensionsopsparinger i gennemsnit er i forskellige aldre, herunder som 20-årig, 30-årig, 40-årig og 50-årig.

Resumé

  • En opgørelse foretaget af CEPOS blotlægger, hvor meget danskerne i gennemsnit har sparet op til pension i forskellige aldersgruppe. De 50-årige har cirka sparet fem gange så meget op i pension sammenlignet med de 30-årige.

Sammenligning af danskernes pensionsopsparinger

Tænker du af og til på, hvor meget dine jævnalderende i gennemsnit har sparet op til pension? Og om du ligger foran eller bagved gennemsnittet? Så kan du blive klogere her, for den liberale tænketank CEPOS har foretaget en opgørelse over, hvor store danskernes pensionsformuer i gennemsnit er i forskellige aldersgrupper.

For at gøre tabellen overskuelig har Pengejournalen valgt at fokusere på danskernes opsparinger for en borger, som i gennemsnit er 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 og 90 år. Som man kan se i nedenstående tabel, så er en 20-årig pensionskundes pensionsformue i gennemsnit 83.000 kr. efter skat. Men ser man på den typiske 20-årige pensionskunde, er opsparingen kun 30.000 kr. efter skat målt ved medianen.

Gennemsnitlig pensionopsparing for 30-årig og 40-årig

Hos de 30-årige er pensionsformuen i gennemsnit 305.000 kr. efter skat, mens den typiske 30-årige pensionskunde har sparet 149.000 kr. op efter skat. Ved de 40-årige er pensionsformuen i gennemsnit 850.000 kr. efter skat, mens den typiske 40-årige pensionskunde har sparet 574.000 kr. op i pension efter skat.

AlderGns. i kr.Median i kr.
2083.00030.000
30305.000149.000
40850.000574.0000
501.534.0001.065.000
602.384.0001.716.000
702.564.0001.789.000
801.840.0001.136.000
901.469.000758.000
Kilde: CEPOS’s opgørelse er baseret på egne beregninger med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik. Tallene er beregnet ud fra 2018-data for formuer, men er efterfølgende opgjort til 2020-niveau baseret på lønudviklingen. Pensionsformuen er opgjort efter skat, dvs. der er fratrukket en beregnet skat på 40 pct.

Gennemsnitlig pensionsopsparing for 50-årig og 60-årig

Som man kan se af tabellen, er den gennemsnitlige pensionsformue for 50-årige vokset til hele 1,5 mio. kr. efter skat, mens den typiske 50-årige har sparet 1,07 mio. kr. sammen i pension opgjort efter skat.

Fra 70-årsalderen begynder pensionskundernes opsparing i gennemsnit at falde

Hos de 60-årige er den gennemsnitlige pensionsformue hele 2,4 mio. kr. efter skat, og den typiske 60-årige har sparet 1,7 mio. kr. sammen i pension efter skat. Som man kan se af tabellen, vokser pensionsopsparingerne i gennemsnit stort set ikke, når man sammenligner 60-årige og 70-årige, hvilket skyldes, at mange her typisk er gået på pension og er begyndt at bruge af sin opsparing. Opgørelsen viser, at pensionsformuerne topper, når kunderne er omkring 70 år.

Hvor meget har jeg selv i pension?

Vil du gerne blive klogere på, hvad du selv har sparet op til pension, kan du få et overblik over din samlede opsparing hos Pensionsinfo.

Pengejournalen har tidligere bragt en selvstændig artikel om, hvordan Pensionsinfo fungerer, og hvilke finansielle aktører der leverer data til tjenesten. Man kan også se en beregning på, hvad man står til at få udbetalt årligt, når man går på pension baseret på ens nuværende opsparing og indbetalinger.

Hvis du gerne vil blive klogere på, hvordan man kan spare smartere op til pension og måske endda gå flere år tidligere på pension, kan du med fordel læse Pengejournalens artikel om netop det emne. Og i denne artikel af Pengejournalen kan du læse meget mere om, hvor meget magt du har over dine egne pensionskroner.

Er du interesseret i at vide, hvor langt en given pensionsformue rækker – f.eks. på 3 mio. kr. – så kan du læse mere om emnet i denne artikel af Pengejournalen.

Konklusion

  • Som man kan se af CEPOS’ opgørelse, er der stor forskel på de gennemsnitlige pensionsformuer, og hvad den typiske pensionskunde i givne aldersgrupper har sparet op. Det er omkring de 70 år, at danskernes pensionsformuer topper.