Se den fulde liste: Hvor rig er du i forhold til din alder?

You are currently viewing Se den fulde liste: Hvor rig er du i forhold til din alder?

En opgørelse viser, hvor store danskernes opsparinger i gennemsnit er i forskellige aldre, herunder som 20-årig, 30-årig, 40-årig og 50-årig. Vi dykker ned i tallene, så du kan se, om du har sparet mere eller mindre op end den gennemsnitlige dansker.

Resumé

  • En opgørelse foretaget af CEPOS blotlægger, hvor meget danskerne i gennemsnit har sparet op i forskellige aldersgruppe. De 50-årige har i gennemsnit en netto formue, der er fem gange så stor sammenlignet med de 30-årige.

Sammenligning af danskernes netto formuer

Tænker du af og til på, hvor meget dine jævnalderende i gennemsnit har sparet op? Og om du ligger foran eller bagved gennemsnittet? Det er helt normalt, og det kan også være fint at sammenligne sin økonomi med andre, selvom det vigtigste naturligvis er, at man er glad og tilfreds med ens egen privatøkonomiske situation.

Imidlertid kan sammenligning kan give en indikation af, om man løbende lægger penge nok til side til f.eks. pension. Her kan du blive klogere på emnet, for den liberale tænketank CEPOS har foretaget en opgørelse over, hvor store danskernes netto formuer i gennemsnit er i forskellige aldersgrupper. Netto formuerne dækker over, hvad man har af værdier i frie midler, bolig og pension fratrukket gæld.

Hvis du eksempelvis har en bolig, der er 3 mio. kr. værd, og er finansieret med et boliglån på aktuelt 2,5 mio. kr., og du har en pension på 500.000 kr. (udregnet efter skat) og 25.000 kr. i frie midler og ingen øvrig gæld, så har du en netto formue på 1.025.000 kr.

Generelt stiger danskernes netto formue med alderen frem til, at danskerne typisk går på pension.

For at gøre tabellen overskuelig har Pengejournalen valgt at fokusere på danskernes opsparinger for en borger, som i gennemsnit er 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 og 90 år.

Som man kan se i nedenstående tabel, så er en 20-årigs formue i gennemsnit 83.000 kr. efter skat. Men ser man på den typiske 20-årige, er netto formuen kun 30.000 kr. efter skat målt ved medianen.

Gennemsnitlig pensionopsparing for 30-årig og 40-årig

Hos de 30-årige er nettoformuen i gennemsnit 305.000 kr. efter skat, mens den typiske 30-årige har sparet 149.000 kr. op efter skat. Ved de 40-årige er netto formuen i gennemsnit 850.000 kr. efter skat, mens den typiske 40-årige har en netto formue på 574.000 kr. op i pension efter skat.

Tabel: Sammenligning af danskernes gennemsnitlige netto formuer (dvs. når gæld er trukket fra alle aktiver.)

AlderGns. i kr.Median i kr.
2083.00030.000
30305.000149.000
40850.000574.0000
501.534.0001.065.000
602.384.0001.716.000
702.564.0001.789.000
801.840.0001.136.000
901.469.000758.000
Kilde: CEPOS’s opgørelse er baseret på egne beregninger med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik. Tallene er beregnet ud fra 2018-data for formuer, men er efterfølgende opgjort til 2020-niveau baseret på lønudviklingen. Nettoformuen er opgjort efter skat, dvs. der er fratrukket en beregnet skat på 40 pct. af pensionsformuer

Gennemsnitlig formue for 50-årig og 60-årig

Som man kan se af tabellen, er den gennemsnitlige formue for 50-årige vokset til hele 1,5 mio. kr. efter skat, mens den typiske 50-årige har en netto formue på 1,07 mio. kr.

Fra 70-årsalderen begynder danskernes netto opsparing i gennemsnit at falde

Hos de 60-årige er den gennemsnitlige netto formue hele 2,4 mio. kr., og den typiske 60-årige har en netto formue på 1,7 mio. kr. Som man kan se af tabellen, vokser netto formuerne i gennemsnit stort set ikke, når man sammenligner 60-årige og 70-årige, hvilket skyldes, at mange her typisk er gået på pension og er begyndt at bruge af sin opsparing. Opgørelsen viser, at pensionsformuerne topper, når kunderne er omkring 70 år.

Hvis du vil vide mere…

Konklusion

  • Som man kan se af CEPOS’ opgørelse, er der stor forskel på de gennemsnitlige netto formuer, og hvad den typiske dansker i givne aldersgrupper har sparet op. Det er omkring de 70 år, at danskernes formuer topper.