Her er den nye rente for F-kort lån fra juli 2023

You are currently viewing Her er den nye rente for F-kort lån fra juli 2023
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Har du et boliglån med den kortest mulige rente? Eller overvejer du at optage et? Fra 1. juli 2023 kan boligejere med F-Kort lån forvente en betydelig ændring i deres økonomiske situation, da renten på disse lån vil stige yderligere.

Resume 💡

  • I andet halvår 2023 vil boligejere med F-Kort lån opleve en betydelig stigning i deres boliglånsrente. 27. juni 2023 blev den nye rente for de korte boliglån fastsat, og det resulterede i en stigning på omkring 1 procentpoint, hvilket bringer den samlede rente inklusive rentetillægget op i omegnen af 4 pct. Dertil kommer bidragssatsen oveni.
  • Den nye rente skal betales i de næste to terminer i 2023, inden renten igen bliver fornyet ved udgangen af 2023.

Så meget stiger F-Kort renten til i 2. halvår 2023

Boligejere med F-Kort lån eller lignende lån som f.eks. FlexKort (Realkredit Danmark) skal forberede sig på en betydelig ændring i deres økonomiske situation. I de to terminer i 2. halvår 2023 vil renten på disse lån stige til omkring 4 pct. Dette er resultatet af rentefastsættelsen den 27. juni 2023, og det betyder, at boligejere skal betale mere i rente og månedlige ydelser.

Rentesatsen på F-Kort (Totalkredit) og tilsvarende lån blev fastsat til omkring 3 pct. fra 1. januar 2023, så der er tale om en stigning på ca. 1 procentpoint i renten. F-Kort renten følger konkret den såkaldte Cita 6-renten, som i øjeblikket er ca. 3,5. Dertil skal man lægge et rentetillæg, som varierer på tværs af boligejerne, da det afhænger af, hvornår de bagvedliggende obligationer er blevet refinansieret.

Hvis man skal optage et nyt F-Kort lån eller tilsvarende lån hos de øvrige realkreditinstitutter i dag, skal man regne med at betale 4-4,2 pct. i rente.

For at få det fulde billede af de samlede renteomkostninger på lånet skal man dog lægge bidragssatsen på lånet oven i. Bidragssatsen varierer også fra realkreditinstitut til realkreditinstitut og handler også om, hvor meget gæld man har i sin bolig i forhold til boligens værdi. Men de samlede omkostninger vil for mange boligejere komme op i omegnen af 5 pct. inkl. rente, rentetillæg og bidragssats.

Hvorfor stiger F-Kort renten så meget?

Rentestigningen er en direkte konsekvens af de renteforhøjelser, som Den Europæiske Centralbank (ECB) har foretaget i løbet af 2022 og 2023 for at bekæmpe den høje inflation, der har ramt de fleste europæiske lande. ECB’s rentepolitik har direkte indflydelse på renten på F-Kort lån, da disse lån er meget følsomme over for ændringer i den korte rente.

F-Kort lån er kendt for deres rentefølsomhed, hvilket betyder, at de er meget påvirkelige af ændringer i renten, fordi lånene rentetilpasses hvert halve år. Det er en fordel, når renterne er lave, da det hurtigt resulterer i lavere månedlige ydelser. Men når renterne stiger, som det er tilfældet nu, bliver man omvendt hurtigt ramt af højere ydelser.

Rentestigningerne på F-Kort og tilsvarende lån skyldes renteforhøjelserne fra ECB, som stadig forsøger at tæmme den høje inflation.

De seneste to rentetilpasninger har fået en betydelig indvirkning på boligejernes månedlige udgifter. Hvis din privatøkonomi er påvirket af stigende renter, og du gerne vil undersøge, om du kan spare penge på dit boliglån, kan du f.eks. bruge sammenligningstjenester som Mybanker og Findbank, der ved at indhente tilbud fra en lang række banker kan hjælpe med at gøre søgningen efter en ny og billigere bank hurtigere og nemmere.

Hvad sker der med F-Kort renten i resten af 2023?

Det er vigtigt at bemærke, at denne renteændring ikke nødvendigvis er en permanent situation. Renten på F-Kort lån tilpasses som nævnt hvert halve år, hvilket betyder, at hvis renterne falder i fremtiden, vil boligejerne kunne drage fordel af lavere ydelser. Men i det korte perspektiv er det klart, at boligejere skal forberede sig på højere ydelser.

Samtidig er rentestigningen en påmindelse om, at det er vigtigt at have en robust økonomi, hvis man vælger et F-Kort lån eller et lignende lån. Disse lån er meget følsomme over for ændringer i renten, hvilket betyder, at boligejere skal være i stand til at håndtere betydelige ændringer i deres månedlige ydelser. Hvis man ikke har en robust økonomi, kan det være en god idé at overveje andre typer lån, der er mindre følsomme over for renteændringer.

På trods af de stigende renter, er der dog et lille lyspunkt for boligejerne. Inflationen er på vej ned, og i den nuværende rentesats på F Kort-lån, der konkret følger Cita 6-renten, er der allerede indregnet to renteforhøjelser på 0,25 pct. fra Den Europæiske Centralbank i 2. halvår 2023. ECB skal altså hæve renten mere end 0,5 pct. i 2. halvår, før at F-Kort renten stiger yderligere, når den tilpasses igen ved udgangen af 2024.

I sidste ende afhænger den korte rentes udvikling på den lidt længere bane af, om det lykkes ECB at tæmme inflationen. For hvis inflationen ikke kommer under kontrol, risikerer de danske boligejere med rentetilpasningslån at blive ramt af yderligere rentestigninger på deres boliglån.

DatoCitaRentesats
27. juni 20236 måneder3,57
27. december 20226 måneder2,59
30. jun. 20226 måneder0,28
30. dec. 20216 måneder-0,45
30. jun. 20216 måneder-0,4
30. dec. 20206 måneder-0,4
30. jun. 20206 måneder-0,43
30. dec. 20196 måneder-0,59
Kilde: DFBS (Danish Financial Benchmark Facility)

Man skal desuden være opmærksom på, at man kan trække renteudgifterne fra i skat. Dette kan hjælpe med at afbøde nogle af de økonomiske konsekvenser af de stigende renter.

Hvad betyder rentestigningerne for boligpriserne?

Det er også vigtigt at bemærke, at selvom renterne stiger nu, er mange boligejere blevet rigere på grund af deres bolig i de sidste mange år.

Økonomer peger generelt på, at de seneste årtiers betydelige rentefald har drevet boligpriserne op. Lavere renter gjorde det billigere at låne op gennem 2000’erne og 2010’erne, hvilket stimulerede boligefterspørgslen og pressede priserne opad.

Omvendt har de kraftige rentestigninger i 2022 og 2023 taget toppen af boligpriserne. Højere renter har som nævnt gjort det dyrere at låne, hvilket har dæmpet boligefterspørgslen og presset priserne ned. Dog er boligpriserne begyndt at stige igen i 2023 – på trods af rentestigningerne.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Her kan du læse mere om Cita3-renten, og hvilken rolle den spiller for bestemte boliglån.

Konklusionen👇

  • Boligejere med F-Kort lån skal forberede sig på at betale i omegnen af 4 pct. i rente for deres boliglån i 2. halvår 2023. Dertil kommer gebyrer (bidragssatsen) oven i.

Ønsker du at spare penge på dit boliglån?

Lad bankerne konkurrere om dig og find ud af, om du kan opnå økonomiske besparelser eller mere attraktive vilkår på dit boliglån ved at skifte bank.