Her er uddannelserne med de bedste jobmuligheder

You are currently viewing Her er uddannelserne med de bedste jobmuligheder
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Ønsker du at blive klogere på, hvilke uddannelser der skaber de bedste muligheder efter endt uddannelse?

En undersøgelse viser, at der kan være stor forskel på, hvilken chance man har for at få et job efter sin uddannelse, alt afhængig af hvilken uddannelsen man har taget. Så det er vigtigt at dykke ned i, inden man lægger sig fast på en uddannelse. Her dykker vi ned i uddannelserne med de bedste og dårligeste jobmuligheder.

Resume 💡

 • Blandt akademikere er det særligt uddannelserne inden for sundhed, f.eks. medicin, tandlæge eller folkesundhedsvidenskab, hvor der er lav ledighed blandt personer med den baggrund, viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har foretaget.
 • Også personer med akademiske uddannelser inden for erhvervsøkonomi, jura samt it og tekniske fag har generelt gode jobmuligheder, viser analysen. Blandt personer med en professionsbachelor er ledigheden lavest på social- og sundhedsområdet og inden for undervisning, byggeteknik samt teknik og produktion.

Uddannelser der fører til job

Står du og skal vælge uddannelse, og er du i tvivl, hvilken uddannelse du skal vælge? Eller har du et barn eller barnebarn, som står over for at skulle vælge, hvilken uddannelsen han eller hun skal satse på?

Når man skal vælge uddannelse, er der mange faktorer i spil. Først og fremmest er det naturligvis vigtigt at finde en uddannelse, som motiverer en – både under uddannelsen men også ift. at kunne finde arbejdsglæde og motivation i job, som man efterfølgende har mulighed for at varetage.

Et andet aspekt er den løn, som man kan komme til at tjene efterfølgende, hvilket Pengejournalen tidligere har beskrevet i en artikel med fokus på de 30 uddannelser, som i gennemsnit fører til den højeste løn efter endt uddannelse.

Et tredje aspekt – og det er det, som vi her skal se nærmere på – er, hvilke uddannelser som i gennemsnit skaber de bedste muligheder for, at man kan komme ud og få et job efterfølgende og dermed f.eks. undgå at skulle modtage dagpenge i en kortere eller længere periode.

Akademiske uddannelser inden for sundhed, erhvervsøkonomi og jura, it og teknik samt jordbrug skaber generelt gode muligheder for, at de studerende kan komme i job efterfølgende.

Her ser zoomer vi ind på, hvilke uddannelser der skaber de bedste jobmuligheder, hvis man har en professionsbachelor eller en akademisk uddannelse.

Flere akademiske uddannelser har lav ledighed

Ifølge en analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har akademiske uddannelser inden for følgende områder generelt en lav ledighed blandt dem, der har gennemført uddannelsen.

Akademiske uddannelser med lav ledighed 

 • Sundhed (fx medicin, tandlæge, folkesundhedsvidenskab)
 • Erhvervsøkonomi og jura (fx cand.merc., jura)
 • Teknik (fx ingeniører)
 • Jordbrug (fx jordbrugsvidenskab, dyrlæger)
 • Naturvidenskab og IKT (fx softwaredesign, biomedicin, kemi)

Inden for disse uddannelsesområder er det maksimum hver nyuddannede akademikere, som er ledig 26 uger efter endt uddannelse baseret på tal fra 2021, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har indsamlet.

I den ande ende af skalaen finder man uddannelser inden for kunst og humaniora (f.eks. cand.mag, design), hvor ledigheden i 2021 var 22,5 pct. blandt nyuddannede akademikere med en sådan uddannelsesmæssig baggrund. Her er der altså tale om, at knap hver fjerde med en uddannelse inden for kunst og humaniora står ledighed efter endt uddannelse.

(Artiklen fortsætter under tabellen…)

Hvis man er nervøs for at komme ud i arbejdsløshed efter studiet, kan man med fordel melde sig ind i en kombineret fagforening og akasse som f.eks. Ase, der henvender sig til bredt til både ansatte og selvstændige, eller Akademikernes a-kasse, der henvender sig til akademikere.

Også professionsbachelorer kommer i arbejde

Hvis vi så dykker ned i ledigheden blandt nyuddannede med en professionsbachelor, er der også stor forskel på, hvilke uddannelser der skaber de bedste jobmuligheder.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse har professionsbachelorer inden for følgende områder generelt en lav ledighed.

Professionsbachelorer med lav ledighed 

 • Social og sundhedsområdet
 • Undervisning (fx lærere)/li>
 • Byggeteknik
 • Teknik og produktion (f.eks. maskinmestre, diplomingeniører)

Ledigheden er lavest blandt professionsbachelorer med fokus på social og sundhedsområdet, hvor ledigheden blot var 4,1 pct. hos nyuddannede i den gruppe 26 uger efter endt uddannelse.

Det samme gør sig gældende inden for professionsbachelorer med fokus på undervisning. Her er det tilsvarende tal 4,8 pct. Hvad angår kategorien byggeteknik, er tallet 8,8 pct., og inden for teknik og produktion er tallet 11,6 pct.

Ligesom det gør sig gældende blandt akademikere, så er ledigheden også størst hos professionsbachelorer inden for kunst og design, herunder designere og grafisk design. Men her var ledigheden dog en smule lavere blandt professionsbachelorer end hos akademikere, da tallet for førstnævnte kategori er 20,8 pct. mod de 22,5 pct. blandt akademikere.

Hvilke job bliver der brug for i fremtiden?

Når man skal vurdere, hvor der er gode jobmuligheder, er det naturligvis fornuftigt at kigge på, hvilke uddannelser som i dag har den laveste ledighed blandt de nyuddannede.

Man skal dog også huske på, at situationen kan ændre sig i fremtiden. For de uddannelser, som giver gode jobmuligheder nu, er ikke med sikkerhed præcis de samme om eksempelvis 5-10 år.

Der er ingen, der med sikkerhed kan sige, hvilke uddannelser som giver de bedste jobmuligheder i fremtiden. Men man kan bl.a. se på, om det område, man interesserer sig for, generelt har en stigende eller faldende ledighed på længere sigt, og man arbejdsområderne har risiko for at blive automatiseret i fremtiden.

Hvis du vil vide mere… 📖

 • Derudover kan du blive klogere på, hvad du har udsigt til at tjene over et helt liv opgjort på baggrund af den uddannelse, du har.

Konklusion👇

 • Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har analyseret, at inden for akademiske uddannelser er der lav ledighed blandt dem, der har en sundhedsrelateret uddannelse, såsom medicin, tandlæge eller folkesundhedsvidenskab. Ifølge analysen har personer med akademiske uddannelser i erhvervsøkonomi, jura og tekniske fag også gode jobmuligheder.
 • Hvad angår professionsbachelorer, er ledigheden lavest på social- og sundhedsområdet og inden for undervisning, byggeteknik samt teknik og produktion.