Her kan du beregne din formue (digitalt værktøj)

You are currently viewing Her kan du beregne din formue (digitalt værktøj)

Tænker du somme tider på, hvad du egentlig er god for? Altså hvad du har i netto formue, når alle dine aktiver og passiver er opgjort? Pengejournalen har udviklet en beregner, som lynhurtigt kan hjælpe dig med at skabe et overblik over din samlede formue.

Resume 💡

  • Frem for at fokusere for meget på månedslønnen er det mere retvisende at vurdere folks økonomiske formåen ved at beregne netto formuen. Det er det beløb, man samlet set er god for, der kaldes netto formue. Det beregnes ved at trække alle gældsposter fra aktiverne, dvs. de ting man ejer, som har en værdi.

Opgørelse af netto formue med digitalt værktøj

Hvor godt kender du egentlig din reelle økonomiske situation? Mange mennesker måler ofte rigdom på en høj månedsløn, men ved at gøre det overser man vigtigheden af at kende sin netto formue. Netto formuen er det reelle mål for ens økonomiske formåen, og det giver et præcist billede af, hvad man er god for, hvis alle aktiver og passiver er medregnet.

Ved at beregne din netto formue kan du altså få et klart billede af din økonomiske styrke og ved at sammenligne din netto formue over tid kan du følge med i, hvordan din privatøkonomi udvikler sig over tid. Det er altså langt mere brugbart at følge udviklingen i netto formuen end i, hvad der står på netbanken.

Pengejournalen har udviklet et digitalt værktøj, som hjælper dig med at beregne din netto formue på en enkel og overskuelig måde.

Beregn din netto formue

BEREGN FORMUE

Aktiver

Estimer den nuværende værdi af hus og andre ejendomme, du måtte eje)
Hvor mange penge har du anbragt som indlån i din bank?
Hvor mange penge har du på opsparings- og investeringskonti?
Hvor meget har du i pension? Fratræk evt. 40 pct. for at få et ca-beløb efter skat
Estimer den nuværende værdi af bil og andre køretøjer, du måtte eje)
Indtast værdien af andre aktiver du ejer

Passiver

Hvis du har boliglån, så indtast lånets nuværende størrelse
Har du kreditkort gæld eller overtræk på konti, så skriv det samlede tal her
Skylder du penge til venner, familie eller andre privatpersoner. Så skriv tallet her
Har du studiegæld? Indtast det samlede beløb, ikke månedlige betalinger.
Hvor meget skylder du på dit køretøj(er)? Indtast det samlede beløb
Indtast samlet værdi af evt. anden gæld

Beregning af hvor rig du er

At have kontrol over sin økonomi er en vigtig del af at opnå økonomisk stabilitet og planlægge fremtiden. En afgørende faktor i denne proces er at kende sin formue, hvilket er den samlede værdi af ens aktiver minus ens gæld. Beregningen kan tage tid, hvis man har flere typer aktiver og gældsposter – og særligt hvis man ikke ved, hvad de enkelte poster udgør.

Men med Pengejournalens digitale værktøj kan du hurtigt indtaste talværdierne af dine aktiver, dvs. de ting der er noget værd, og passiver, dvs. de gældsposter du har.

Aktiver kan omfatte bankkonti, investeringskonti, pensionsordninger, ejendomme og andre værdigenstande, mens passiverne typisk er en eller anden form for gæld.

Med Pengejournalens beregner foroven kan du lynhurtigt for et overblik over din netto formue.

Ved at indtaste disse oplysninger i værktøjet får du en klar oversigt over din samlede formue, ligesom du kan se, hvordan de forskellige aktiver og gældsposter påvirker din økonomi.

Når du har indtastet alle relevante oplysninger, beregner det digitale værktøj din samlede formue ved at trække gæld fra aktiver.

At beregne din samlede formue ved hjælp af det digitale værktøj er en praktisk måde, hvorpå du hurtigt kan få et overblik over din økonomi på og dermed skabe et stærkere fundament for at træffe bedre økonomiske beslutninger i dagligdagen.

Derfor skal du kende din netto formue

Som Pengejournalen tidligere har skrevet, er sparsommelighed ofte en af de vigtigste vaner for at blive rig. Forskning viser således, at de personer, som bliver millionærer, generelt er gode til at holde deres forbrug nede.

Omvendt kan en person have en høj indkomst, men hvis han eller hun har store lån og gældsposter, kan vedkommendes nettoformue være langt mindre imponerende. Det er altså vigtigt at huske, at det ikke er, hvor meget man tjener, der er afgørende, men hvor meget man beholder og opbygger over tid.

Så at have en Tesla, der er finansieret med et stort billån med høj rente, vidner ikke nødvendigvis om en stærk privatøkonomi. Det er vigtigt at skelne mellem de ting, man ejer, og den reelle værdi af ens aktiver efter at have fratrukket gæld.

At køre i en dyr bil er ikke nødvendigvis et udtryk for rigdom. Bilen kan være leaset eller optaget med et stort billån.

En anden vigtig grund til at kende sin nettoformue er, at man kan følge med i, hvordan ens privatøkonomi udvikler sig over tid. Udviklingen i din nettoformue afspejler dine økonomiske fremskridt og viser samlet set, hvor langt du er kommet med at afdrage på lån og opbygge opsparinger og investeringer.

Ved at regelmæssigt opdatere din nettoformue kan du se, om du bevæger dig i den rigtige retning og om dine økonomiske mål bliver opfyldt.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Vil du gerne læse mere om, hvorfor renten også stiger på studielån, så kan du fortsætte læsningen i denne artikel hos Pengejournalen.

Konklusion👇

  • Det er vigtigt at huske, at en høj indkomst ikke nødvendigvis afspejler en sund privatøkonomi, da gæld kan påvirke netto formuen betydeligt. Ved at kende sin nettoformue kan man sammenligne sin økonomiske udvikling over tid og identificere områder, hvor man kan forbedre sin økonomi.