Prognose: Hvad bliver F-Kort renten i december 2023?

You are currently viewing Prognose: Hvad bliver F-Kort renten i december 2023?
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Har du et F-Kort lån eller lignende lån som f.eks. Kort Rente-lån, som tilpasses hvert halve år? Så er du blandt dem, som har mærket kraftige rentestigninger ved de seneste rentetilpasninger.

Her ser vi nærmere på, hvad F-Kort renten har udsigt til at blive, når boligejere med F-Kort lån får ny rente ved udgangen af december 2023.

Resume 💡

  • F-Kort renten (inkl. rentetillæg) landede på i omegnen af 4 pct. ved rentetilpasning ved udgangen af juni 2023. Renten gælder for de næste to terminer i 2. halvår 2023
  • Selvom ECB har annonceret, at man foreløbig vil holde renten i ro, så er der intet, der tyder på, at F-Kort renten falder lige foreløbig. Tværtimod tyder det på, at boligejere med dette lån skal betalte lidt højere kvartalsvise ydelser i 1. halvår 2024 end i 2. halvår 2023.

F-Kort renten i december 2023 og 2024

I øjeblikket er det ikke sjovt at være boligejer med et variabelt forrentet lån. Og særligt de mest rentefølsomme lån er blevet hårdt ramt af rentestigningerne.

Boligejere med F-Kort lån (Totalkredit) og lignende lån som f.eks. Flexkort (Realkredit Danmark) har skullet vænne sig til at betale markant mere i ydelse på deres boliglån. Det er virkeligheden, efter at lånet med størst renterisiko er blevet rentetilpasset ved udgangen af juni 2023.

Uddrag af brev fra Totalkredit til boligejere med F-Kort lån, som fik renten på lånet tilpasset ved udgangen af juni 2023. Renten gælder for 2. halvår 2023.

Konkret landede renten for 2. halvår 2023 på 4,3 pct. inkl. rentetillægget. Det kan holdes op mod de ca. 3 pct., da renten blev fastsat for et halvt år siden ved indgangen til 2023. Renten fastsættes fjerdesidste bankdag ved udgangen af hvert halvår og følger den såkaldte Cita 6-rente, som er en pengemarkedsrente. Renten gælder for de sidste to terminer i 2023.

Stigningen skyldes, at Den Europæiske Centralbank (ECB) har måttet foretage flere renteforhøjelser i 2023 for at tæmme den voldsomme inflation, som har ramt langt de fleste europæiske lande, og som ECB også selv har et ansvar for.

Boligejerne med korte rentetilpasningslån skal vænne sig til at betale mere i rente på deres boliglån i 2023.

Nu er spørgsmålet, om Den Europæiske Centralbank vil fortsætte med at hæve sin toneangivende rente, der er afgørende for, hvad boligejerne med F-Kort lån skal betale i rente.

Efter den seneste renteforhøjelse har ECB meldt ud, at man forventer med at have nået rentetoppen. Den toneangivende rente hos ECB er i øjeblikket 4 pct.

Realkreditinstitutternes lån med kortest rentetilpasning 

  • Hos realkreditinstituttet Totalkredit hedder lånet med kortest mulig rentetilpasning hedder F-Kort lånet. Konkret tilpasses renten hvert halve år.
  • Hos Nordea Kredit kaldes lånet med kortest mulig rentetilpasning Kort Rente og tilpasses også hvert halve år
  • Hos Realkredit Danmark hedder denne lånetype Flexkort, der også tilpasses hvert halve år
  • Jyske Kredit tilbyder et lignende lån kaldet Jyske Kort Rente. Forskellen er dog, at Jyske Kort Rente får fastsat renten hver tredje måned.

Hvad bliver F-Kort renten i december 2023?

Baseret på det nuværende renteniveau er der udsigt til, at boligejere med F-Kort lån, Kort rente-lån og Flexkort-lån får en højere rente på deres lån, når renten tilpasses ved udgangen af december 2023.

Hvis F-Kort lånet skulle have ny rente i dag, så ville renten blive fastsat på følgende måde. Den aktuelle Cita 6-rente er 3,8 pct., og dertil skal man lægge et rentetillæg på i omegnen af 0,64 pct. Medmindre der sker store ændringer i den korte rente på helt korte bane, så kommer F-Kort renten inkl. tillægget altså til at ligge på 4,5 pct. ved rentetilpasningen i slutningen af 2023. Det kan holdes op imod de 4,3 pct., som renten blev tilpasset til ved udgangen af juni 2023.

Når renten bliver fastlagt i slutningen af 2023, kommer den til at gælde for 2. halvår 2024.

Men da der er stor tvivl om udviklingen i den korte rente frem mod udgangen af 2023, så kan der nå at ske meget inden da. Man bør også være opmærksom på, at rentetillægget varierer på tværs af boligejerne, fordi det afhænger af, hvornår de bagvedliggende obligationer er blevet refinansieret.

I sidste ende afhænger den korte rentes udvikling på den lidt længere bane af, om det lykkes ECB at tæmme inflationen. For hvis inflationen ikke kommer mere under kontrol, risikerer de danske boligejere med rentetilpasningslån at blive ramt af yderligere rentestigninger på deres boliglån.

Renten på F-Kort lån er i høj grad afhængig af rentesatserne hos Den Europæiske Centralbank.

Omvendt kan større fald i inflationstal – eller en decideret økonomisk krise – få ECB til at bløde op.

I foråret begyndte de korte renter at falde en smule som følge af uro i banksektoren, hvor bl.a. Silicon Valley Bank i USA har måttet lade livet, mens nødlidende Credit Suisse i Schweiz er blevet købt op af konkurrenten UBS.

Tillidskrisen i dele af banksektoren fik nogle eksperter til at så tvivl om, hvorvidt ECB ville fortsætte med at hæve renterne, men omvendt er den aktuelle inflation stadig relativ høj i Europa, og derfor er ECB fortsat med at hæve renten til det nuværende niveau på 4 pct. Som nævnt har ECB i september meldt ud, at man regner med at have nået rentetoppen.

Hvis din privatøkonomi er påvirket af stigende renter, og du gerne vil undersøge, om du kan spare penge på dit boliglån, kan du f.eks. bruge sammenligningstjenester som Mybanker og Findbank, der ved at indhente tilbud fra en lang række banker kan hjælpe med at gøre søgningen efter en ny og billigere bank hurtigere og nemmere.

Hvad blev F-Kort renten tilpasset til 1. juli 2023?

Renten på F-Kort lån (Cita 6) blev rentetilpasset ved udgangen af juni 2023 og landede på 4,3 pct. inkl. rentetillægget.

Det er en stigning på mere end 1 procentpoint sammenlignet med de 3 pct., som var den rente, som boligejerne fik fastsat, da lånet blev rentetilpasset ved indgangen til 2023.

Man skal kunne klare store udsving i sine løbende ydelser, hvis man skal vælge F-Kort lånet, som er det lån med størst renterisiko.

Nedenstående tabel tager udgangspunkt i Cita 6-renten, som er den rente, som bankerne tager udgangspunkt i, når de låner penge til hinanden. For at få den fulde rente på F-Kort lånet skal man lægge det tillæg, som boligejerne betaler til obligationsinvestorerne.

Dette tillæg fastsættes, når de bagvedliggende obligationer refinansieres og varierer fra gang til gang. Hos Totalkredit er rentetillægget i øjeblikket ca. 0,6 pct., hvis man skal ud og have et nyt F-Kort lån.

DatoCitaRentesats
30. juni 20236 måneder3,6
30. dec. 20226 måneder2,6
30. jun. 20226 måneder0,28
30. dec. 20216 måneder-0,45
30. jun. 20216 måneder-0,4
30. dec. 20206 måneder-0,4
30. jun. 20206 måneder-0,43
30. dec. 20196 måneder-0,59
Kilde: DFBS (Danish Financial Benchmark Facility)

Prognose for Cita 6-renten i resten af 2023 og 2024?

Mens det alt andet lige er en nemmere øvelse at forudse renteniveauet på helt kort sigt, da centralbankerne løbende kommunikerer deres egne forventninger til markedet, er det utrolig svært at spå om renteniveauet på længere sigt, fordi der kan ske et hav af finansielle begivenheder i mellemtiden.

Som Pengejournalen tidligere har beskrevet, så er landets banker og realkreditinstitutter enige om, at F-Kort renten har udsigt til at stige yderligere i løbet af 2023, men de er uenige om hvor store stigninger der vil være tale om.

Skal man tro Nordens største bank, Nordea, står Cita 6-renten til at stige en smule i i 2. halvår 2023 og lande på 3,76 pct. ved udgangen af 2023, mens banken forventer, at renten vil falde i 2024.

Nordeas renteprognose for Kort Rente Lån (Cita 6), hvor renten tilpasses hvert halve år.

Nordeas renteprognose27. september 202331. december 202330. juni 202431. december 2024
Kort Rente Lån – CITA6 – (uden tillæg)3,76 pct.3,76 pct.3,36 pct.2,81 pct.
Kilde: Nordea

Hvornår får F-Kort lån ny rente?

Renten på F-Kort lån tilpasses hvert halve år. Det sker ved udgangen af hvert halvår, dvs. i slutningen af juni og december. Den nye rente kommer så til at fastsætte, hvad boligejerne skal betale i rente på deres boliglån i de kommende to terminer, som opkræves hvert kvartal.

TIP 

  • Hvis du er ramt af stigende renter på dit lån med kort rentebinding, kan du mindske dine samlede renteudgifter ved at betale dit lån hurtigere af

Renten på F-Kort lån kan både stige og falde, og der kan dermed være store udsving i de ydelser, man som boligejer med et F-Kort lån skal betale. Og dette kan både være godt og skidt. På den ene side har man kun sikkerhed for en eventuel lav rente i et halvt år frem.

Men hvis renten på F-Kort og tilsvarende lån er blevet tilpasset til en høj rente, kan den gode nyhed være, at man kun er bundet fast til den pågældende rente i et halvt år, hvis renterne i mellem tiden falder.

Anderledes forholder det sig med eksempelvis et F5-lån, hvor renten er bundet i fem år. Og dermed skal man foretage en låneomlægning, hvis man vil have ændret sin rente til det aktuelle markedsniveau. Her skal man være opmærksom på, at låneomlægninger hurtigt løber op i mindst 20.000 kr. for et typisk boliglån.

Skal man foretage en låneomlægning, giver det derfor typisk god mening at indhente flere banktilbud og sammenligne bankernes priser.

Hvilke kunder henvender F-Kort lånet sig til?

F-Kort og tilsvarende lån er de mest rentefølsomme lån på det danske boligmarked. Derfor henvender det sig frem for alt til boligejere, som har en vis robusthed i deres økonomi og dermed kan klare betydelige rentestigninger, uden at man skal gå fra hus og hjem.

Samtidig skal man kun vælge et F-Kort lån, hvis man kan sove roligt om natten, selvom de korte renter svinger meget. Hvis man gerne vil kende sin ydelse langt ud i fremtiden, er et fastforrentet lån således umiddelbart en bedre løsning.

Som Pengejournalen tidligere har beskrevet, er der således både fordele og ulemper ved et F-Kort lån, som man nøje skal overveje.

Man skal kun vælge et F-Kort eller tilsvarende lån, hvis man kan sove roligt om natten, selvom renterne svinger meget. Har man behov for at kende sin ydelse mange år ud i fremtiden, er et fastforrentet lån det alternativ, som man vil blive præsenteret for at sin bankrådgiver.

Hvilken indflydelse har rentestigningerne på din boligs værdi?

Selvom renterne, herunder i høj grad også renten på F-Kort lån, er steget kraftigt, skal man huske på, at mange boligejere generelt er blevet rigere som følge af deres bolig i de sidste mange år.

Økonomer peger generelt på, at de seneste årtiers betydelige rentefald har drevet boligpriserne op. Lavere renter gør det billigere at låne, hvilket kan stimulere boligefterspørgslen og presse priserne opad.

Omvendt har rentestigningerne i 2022 og 2023 taget toppen af boligpriserne. Højere renter har som nævnt gjort det dyrere at låne, hvilket har dæmpet boligefterspørgslen og presset priserne ned. Dog er boligpriserne begyndt at stige igen i 2023.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Her kan du læse mere om Cita3-renten, og hvilken rolle den spiller for bestemte boliglån.

Konklusion👇

  • Renten på F-kort lån, der følger Cita 6-renten, har inkl. tillægget udsigt til at lande på 4,5 pct., når renten tilpasses ved udgangen af 2023, hvis der tages udgangspunkt i det aktuelle renteniveau.

Ønsker du at spare penge på dit boliglån?

Lad bankerne konkurrere om dig og find ud af, om du kan opnå økonomiske besparelser eller mere attraktive vilkår på dit boliglån ved at skifte bank.