Prognose: Hvad bliver F-Kort renten i resten af 2023?

You are currently viewing Prognose: Hvad bliver F-Kort renten i resten af 2023?

Vi nærmer os den kommende rentetilpasning af F-Kort lån. Her ser vi nærmere på, hvad F-Kort renten har udsigt til at blive i resten af 2023. Allerede nu står det klart, at boligejere med F-Kort Lån skal vænne sig til at betale mere i rente for deres boliglån.

Resumé💡

Cita 6-renten, som bestemmer F-Kort renten, er aktuelt på 2,9 pct. i 2023 mod 0,28 pct. ved udgangen af 1. halvår 2022. Baseret på det aktuelle renteniveau vil F-Kort renten (inkl. rentetillæg) lande på cirka 3,5 pct. ved næste rentetilpasning, som sker ved udgangen af juni 2023. Ifølge prognosen fra nordens største bank, Nordea, vil F-Kort renten også ligge i det niveau ved udgangen af 2023.

Forventninger til F-Kort renten i resten af 2023

Boligejere med F-Kort lån (Totalkredit) skal vænne sig til at betale mere i ydelse på deres boliglån. Det er virkeligheden, efter at lånet med størst renterisiko er blevet tilpasset i begyndelsen af 2023, og dermed kommer til at gælde for de næste terminer i 2023.

Boligejerne med korte rentetilpasningslån skal vænne sig til at betale mere i rente på deres boliglån i 2023.

Det er en konsekvens af de rentestigninger, som Den Europæiske Centralbank (ECB) har måttet foretage i løbet af 2022 og 2023 i et forsøg på at tæmme den voldsomme inflation, som har ramt langt de fleste europæiske lande.

Spørgsmålet er nu, om ECB vil fortsætte med at hæve sin toneangivende rente, der som nævnt er afgørende for, hvad boligejerne med F-Kort lån skal betale i rente. Således har den nuværende bankkrise sendt markedsrenterne ned, og der er nu stor tvivl om, hvorvidt – og i givet fald hvor meget – ECB vil fortsætte med at hæve sin toneangivende rente, der er afgørende for renten på de korte danske boliglån.

Det er hos realkreditinstituttet Totalkredit, at denne type lån med kortest mulig rentetilpasning hedder F-Kort lånet. Konkret tilpasses renten hvert halve år. Hos Nordea Kredit kaldes lånet med kortest mulig rentetilpasning Kort Rente, mens det hedder Flexkort hos Realkredit Danmark. Jyske Kredit tilbyder et lignende lån kaldet Jyske Kort Rente. Forskellen er dog, at Jyske Kort Rente får fastsat renten hver tredje måned.

(Du kan læse mere om fordele og ulemper ved F-Kort lån i denne artikel af Pengejournalen, og ønsker du mere generelle råd om omlægning af realkreditlån, kan du fortsætte læsningen hos Pengejournalen her.)

Hvornår får F-Kort lån ny rente?

Renten på F-Kort lån tilpasses hvert halve år. Det sker ved udgangen af hvert halvår, dvs. i slutningen af juni og december. Den nye rente kommer så til at fastsætte, hvad boligejerne skal betale i rente på deres boliglån i de kommende to terminer, som opkræves hvert kvartal.

Renten på F-Kort lån kan både stige og falde, og der kan dermed være store udsving i de ydelser, man som boligejer med et F-Kort lån skal betale. Og dette kan både være godt og skidt. På den ene side har man kun sikkerhed for en eventuel lav rente i et halvt år frem.

Men hvis renten på F-Kort og tilsvarende lån er blevet tilpasset til en høj rente, kan den gode nyhed være, at man kun er bundet fast til den pågældende rente i et halvt år, hvis renterne i mellem tiden falder. Anderledes forholder det sig med eksempelvis et F5-lån, hvor renten er bundet i fem år. Og dermed skal man foretage en låneomlægning, hvis man vil have ændret sin rente til det aktuelle markedsniveau.

Hvad blev F-Kort renten tilpasset til 1. januar 2023?

Renten på F-Kort lån (Cita 6) blev rentetilpasset 1. januar og landede på i omegnen af 3 pct. inkl. rentetillægget, som Pengejournalen tidligere har beskrevet.

Det er en kraftig stigning sammenlignet med de 0,28 pct., som var den rente, som boligejerne fik fastsat, da lånet blev rentetilpasset ved udgangen af 1. halvår 2022. Tilpasningen til de 0,28 pct. sidste år markerede endda også et stort skifte i renten på F-Kort lån, som indtil da havde været negativ, som man kan se af nedenstående tabel.

Man skal kunne klare store udsving i sine løbende ydelser, hvis man skal vælge F-Kort lånet, som er det lån med størst renterisiko.

Nedenstående tabel tager udgangspunkt i Cita 6-renten, som er den rente, som bankerne tager udgangspunkt i, når de låner penge til hinanden. For at få den fulde rente på F-Kort lånet skal man lægge det tillæg, som boligejerne betaler til obligationsinvestorerne.

Dette tillæg fastsættes, når de bagvedliggende obligationer refinansieres og varierer fra gang til gang. Hos Totalkredit er rentetillægget i øjeblikket mellem 0,5-0,6 pct.

DatoCitaRentesats
30. dec. 20226 måneder2,6
30. jun. 20226 måneder0,28
30. dec. 20216 måneder-0,45
30. jun. 20216 måneder-0,4
30. dec. 20206 måneder-0,4
30. jun. 20206 måneder-0,43
30. dec. 20196 måneder-0,59
Kilde: DFBS (Danish Financial Benchmark Facility)

Hvad bliver F-Kort renten ved rentetilpasningen 1. juli i 2023?

Hvis F-Kort lånet skulle have ny rente i dag, så ville renten blive fastsat på følgende måde. Den aktuelle Cita 6-rente er 2,9 pct., og dertil skal man lægge et rentetillæg på i omegnen af 0,6 pct. Medmindre der sker store ændringer i ECB’s pengepolitik, så kommer F-Kort renten inkl. tillægget altså til at ligge på i omegnen af 3,5 pct. ved rentetilpasningen i slutningen af juni 2023.

Vær dog opmærksom på, at rentetillægget varierer på tværs af boligejerne, fordi det afhænger af, hvornår de bagvedliggende obligationer er blevet refinansieret.

Det er desuden som nævnt først i slutningen af juni 2023, at renten bliver tilpasset, så renten kan både nå at stige eller falde inden da.

I sidste ende afhænger det bl.a. af, om det lykkes ECB at tæmme inflationen. For hvis inflationen ikke kommer under kontrol, risikerer de danske boligejere med rentetilpasningslån at blive ramt af yderligere rentestigninger på deres boliglån.

Renten på F-Kort lån er i høj grad afhængig af rentesatserne hos Den Europæiske Centralbank.

Omvendt kan faldende inflationstal – eller en decideret økonomisk krise – muligvis få ECB til at bløde op.

Senest er markedsrenterne begyndt at falde i marts 2023 som følge af den ekskalerende bankkrise, hvor bl.a. Silicon Valley Bank i USA har måttet lade livet, mens nødlidende Credit Suisse i Schweiz er blevet købt op af konkurrenten UBS. Tillidskrisen i banksektoren har fået flere eksperter til at så tvivl om, hvorvidt ECB vil fortsætte med at hæve renterne, men omvendt er den aktuelle inflation stadig høj i Europa, og dermed står ECB i en svær balancegang.

Prognose for Cita 6-renten i 2023 og 2024?

Mens det alt andet lige er en nemmere øvelse at forudse renteniveauet på helt kort sigt, da centralbankerne løbende kommunikerer deres egne forventninger til markedet, er det utrolig svært at spå om renteniveauet på længere sigt, fordi der kan ske et hav af finansielle begivenheder i mellemtiden.

Som Pengejournalen tidligere har beskrevet, så er landets banker og realkreditinstitutter enige om, at F-Kort renten har udsigt til at stige yderligere i løbet af 2023, men de er uenige om hvor store stigninger der vil være tale om.

Skal man tro Nordens største bank, Nordea, står Cita 6-renten til at stige yderligere i løbet af 2023, mens banken forventer, at renten vil falde i 2024.

Nordeas renteprognose for Kort Rente Lån (Cita 6), hvor renten tilpasses hvert halve år.

Nordeas renteprognose24. april 202330. juni 202331. december 202331. december 2024
Kort Rente Lån – CITA63,45 %3,6 %3,55 %2,65 %
Kilde: Nordea

Hvilke kunder henvender F-Kort lånet sig til?

F-Kort og tilsvarende lån er de mest rentefølsomme lån på det danske boligmarked. Derfor henvender det sig frem for alt til boligejere, som har en vis robusthed i deres økonomi og dermed kan klare betydelige rentestigninger, uden at man skal gå fra hus og hjem.

Samtidig skal man kun vælge et F-Kort lån, hvis man kan sove roligt om natten, selvom de korte renter svinger meget. Hvis man gerne vil kende sin ydelse langt ud i fremtiden, er et fastforrentet lån således umiddelbart en bedre løsning.

Man skal kun vælge et F-Kort eller tilsvarende lån, hvis man kan sove roligt om natten, selvom renterne svinger meget. Har man behov for at kende sin ydelse mange år ud i fremtiden, er et fastforrentet lån det alternativ, som man vil blive præsenteret for at sin bankrådgiver.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Her kan du læse mere om Cita3-renten, og hvilken rolle den spiller for bestemte boliglån.

Konklusion👇

  • Renten på F-kort lån, der følger Cita 6-renten, har udsigt til at stige til i omegnen af 3,5 pct., når renten tilpasses ved udgangen af juni 2023 – hvis der tages udgangspunkt i det aktuelle renteniveau. Den nye rente kommer til at gælde for de kommende terminer i 2. halvår 2023.