Prognose: Hvad bliver F-Kort renten i 2023?

You are currently viewing Prognose: Hvad bliver F-Kort renten i 2023?

Vi nærmer os den kommende rentetilpasning af F-Kort lån. Her ser vi nærmere på, hvad F-Kort renten har udsigt til at blive i 2023.

Resumé💡

Cita 6-renten, som bestemmer F-Kort renten, har udsigt til at stige til over 2 pct. i 2023 fra 0,28 pct. ved udgangen af 1. halvår 2022.

F-Kort renten i 2023

Boligejere med F-Kort lån (Totalkredit) skal vænne sig til at betale mere i ydelse på deres boliglån. Det bliver virkeligheden, når lånet med størst renterisiko bliver tilpasset ved udgangen af 2023, og dermed kommer til at gælde for de næste terminer i 2023.

Boligejerne med korte rentetilpasningslån skal vænne sig til at betale mere i rente på deres boliglån i 2023.

Det er en konsekvens af de rentestigninger, som Den Europæiske Centralbank (ECB) har måttet foretage i løbet af 2022 i et forsøg på at tæmme den voldsomme inflation. Forventningen er samtidig, at ECB i et vist omfang vil fortsætte med at hæve sin toneangivende rente, der som nævnt er afgørende for, hvad boligejerne med F-Kort lån skal betale i rente.

Det er hos realkreditinstituttet Totalkredit, at denne type lån med kortest mulig rentetilpasning hedder F-Kort lånet. Konkret tilpasses renten hvert halve år. Hos Nordea Kredit kaldes lånet med kortest mulig rentetilpasning Kort Rente, mens det hedder Flexkort hos Realkredit Danmark. Jyske Kredit tilbyder et lignende lån kaldet Jyske Kort Rente. Forskellen er dog, at Jyske Kort Rente får fastsat renten hver tredje måned.

Du kan læse mere om fordele og ulemper ved F-Kort lån i denne artikel af Pengejournalen, og ønsker du mere generelle råd om omlægning af realkreditlån, kan du fortsætte læsningen hos Pengejournalen her.

Hvornår får F-Kort lån ny rente?

Renten på F-Kort lån tilpasses hvert halve år. Det sker ved udgangen af hvert halvår, dvs. i slutningen af juni og december. Den nye rente kommer så til at fastsætte, hvad boligejerne skal betale i rente på deres boliglån i de kommende to terminer, som opkræves hvert kvartal.

Renten på F-Kort lån kan både stige og falde, og der kan dermed være store udsving i de ydelser, man som boligejer med et F-Kort lån skal betale.

Hvad er F-Kort renten i 2022?

Som Pengejournalen tidligere har beskrevet, så er renten på F-Kort lån (Cita 6) aktuelt 0,28 pct., som var den rente, som boligejerne fik fastsat, da lånet blev rentetilpasset ved udgangen af 1. halvår 2022. Tilpasningen til de 0,28 pct. markerede et stort skifte i renten på F-Kort lån, som indtil da havde været negativ, som man kan se af nedenstående tabel.

Man skal kunne klare store udsving i sine løbende ydelser, hvis man skal vælge F-Kort lånet, som er det lån med størst renterisiko.

Nedenstående tabel tager udgangspunkt i Cita 6-renten, som er den rente, som bankerne tager udgangspunkt i, når de låner penge til hinanden. For at få den fulde rente på F-Kort lånet skal man lægge det tillæg, som boligejerne betaler til obligationsinvestorerne. Dette tillæg fastsættes, når de bagvedliggende obligationer refinansieres og varierer fra gang til gang. Hos Totalkredit er rentetillægget i øjeblikket mellem 0,12-0,45 pct. afhængig af, hvornår man har optaget sit lån.

DatoCitaRentesats
22. november 20226 måneder2,22
30. jun. 20226 måneder0,28
30. dec. 20216 måneder-0,45
30. jun. 20216 måneder-0,4
30. dec. 20206 måneder-0,4
30. jun. 20206 måneder-0,43
30. dec. 20196 måneder-0,59
Kilde: DFBS (Danish Financial Benchmark Facility)

Hvad bliver F-Kort renten i 2023?

Hvis F-Kort lånet skulle have ny rente i dag, så ville renten blive fastsat til 2,22 pct. plus et rentetillæg på i omegnen af 0,12-0,45 pct. Medmindre der sker store ændringer i ECB’s pengepolitik, så kommer F-Kort renten inkl. tillægget altså til at ligge i omegnen af 2,4-2,7 pct. i 2023.

Det er dog først i slutningen af december, at renten bliver tilpasset, så renten kan både nå at stige eller falde inden da. I sidste ende afhænger det bl.a. af, om det lykkes ECB at tæmme inflationen. For hvis inflationen fortsætter med at stige ufortrødent, risikerer de danske boligejere med rentetilpasningslån at blive ramt af yderligere rentestigninger på deres boliglån.

Renten på F-Kort lån er i høj grad afhængig af rentesatserne hos Den Europæiske Centralbank.

Omvendt kan faldende inflationstal – eller en decideret økonomisk krise – muligvis få ECB til at bløde op.

Prognose for Cita 6-renten i 2023 og 2024?

Mens man med en vis sandsynlighed kan forudse renteniveauet på helt kort sigt, da centralbankerne løbende kommunikerer deres egne forventninger til markedet, er det svært at spå om renteniveauet på længere sigt, fordi der kan ske et hav af finansielle begivenheder i mellemtiden.

Skal man tro Nordens største bank, Nordea, står Cita 6-renten til at stige yderligere i løbet af 2023, mens banken forventer, at renten vil falde i 2024.

Nordeas renteprognose for Kort Rente Lån (Cita 6), hvor renten tilpasses hvert halve år.

Nordeas renteprognose7. februar 202330. juni 202331. december 202331. december 2024
Kort Rente Lån – CITA62,49%2,69%2,64%1,99%
Kilde: Nordea

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Ønsker du at blive klogere på skrå konverteringer af realkreditlån, hvor man går fra et fastforrentet lån til et lån med variabel rente, er denne artikel hos Pengejournalen helt sikkert noget for dig.
  • Har du behov for at vide mere om, hvor meget det koster at låne penge til en bolig, kan du læse mere på Pengejournalen her.

Konklusion👇

  • Renten på F-kort lån, der følger Cita 6-renten, har udsigt til at stige til over 2 pct., når renten tilpasses ved udgangen af 2022. Den nye rente kommer til at gælde for de kommende terminer i 2023.