Hvad er den gennemsnitlige timeløn i Danmark?

You are currently viewing Hvad er den gennemsnitlige timeløn i Danmark?

Vil du gerne vide, om du i gennemsnit tjener mere eller mindre end andre lønmodtagere, kan du her blive klogere på, hvad den gennemsnitlige timeløn er for lønmodtagere herhjemme.

Resumé💡

Den gennemsnitlige timeløn i Danmark var i 2021 på tværs af lønmodtagere 265 kr. i timen ifølge tal fra Danmarks Statistik. Jo længere uddannelse man har, desto større er timelønnen i gennemsnit.

Så meget tjener den gennemsnitlige dansker i timen

Hvis du gerne vil sammenligne din løn med andre lønmodtagere i Danmark, kan du f.eks. tage udgangspunkt i, hvad den gennemsnitlige danske lønmodtager tjener. Som Pengejournalen tidligere har beskrevet, så tjener danske lønmodtagere i gennemsnit 44.514 kr. om måneden, hvilket både dækker over løn og pension.

Men hvis du f.eks. arbejder på deltid eller arbejder mere end 37 timer om ugen, så kan det være svært at sammenligne sig med den gennemsnitlige månedsløn.

Derfor ser vi i denne artikel nærmere på, hvad den gennemsnitlige dansker lønmodtager tjener i timen.

Hvad får danske lønmodtagere i gennemsnit i timen?

Danske lønmodtagere tjener cirka 265 kr. i timen, viser tal fra Danmarks Statistik, som er baseret på indkomstdata fra 2021.

Uddannelsesniveau har en stor betydning for, hvilken timeløn man har udsigt til at tjene efter endt uddannelse. Derfor kan det i gennemsnit godt betale sig at tage en længerevarende uddannelse.

Timelønnen varierer dog meget, afhængig af hvor lang – og hvilken – uddannelse man har taget. Nu tager vi udgangspunkt i, hvad et givent uddannelsesniveau i gennemsnit fører til af timeløn.

Timeløn på tværs af uddannelsesniveau

Som Pengejournalen tidligere har beskrevet, så fører længere uddannelser i gennemsnit til en højere løn, ligesom uddannelser inden for matematik, økonomi og naturvidenskab generelt fører til de højeste lønninger efter endt uddannelse.

Generelt ses de højeste lønninger ifølge Danmarks Statistik inden for forskeruddannelser, hvor virksomheder og organisationer i gennemsnit kan tilbyde en timeløn på 403 kr. Omvendt har lønmodtagere med grundskole eller gymnasiet som den højeste fuldførte uddannelse i gennemsnit kun en timeløn på henholdsvis 204 og 189 kr.

Timeløn i staten, det private og hos kommuner

Ser man på ansættelser i henholdsvis staten, det private og hos kommuner og regioner, er det ansatte i staten, som i gennemsnit hiver den højeste timeløn.

At arbejde i staten fører i gennemsnit til en højere timeløn end i det private erhvervsliv og hos kommuner og regioner.

“Samlet set havde lønmodtagere i staten den højeste gennemsnitlige timeløn på 282 kr. i 2021 efterfulgt af den private sektor, hvor lønmodtagere i gennemsnit havde 270 kr. Lønmodtagere i kommuner og regioner havde den laveste løn på 248 kr. Lønmodtagerne i den private sektor har for alle uddannelser en højere timeløn end i kommuner og regioner. For lønmodtagere med grundskolen, gymnasial uddannelserne og bachelor som højest fuldførte uddannelse har staten højere løn end i den private sektor, mens staten ligger lavere end den private sektor i de øvrige uddannelsesgrupper,” skriver Danmarks Statistik.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Pengejournalen har også tidligere sat fokus på, hvorfor du bør udregne din timeløn, og hvorfor det er vigtigt at kende den.

Konklusion 👇

  • Den gennemsnitlige timeløn i Danmark er cirka 265 kr. i ifølge tal fra Danmarks Statistik. Har man en længerevarende uddannelse, er der en god chance for, at man tjener en større timeløn, mens en kort uddannelse i gennemsnit vil føre til en lavere timeløn.