Sammenlign afkast: Hvad er det bedste pensionsselskab?

You are currently viewing Sammenlign afkast: Hvad er det bedste pensionsselskab?
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Vil du gerne vide mere om, hvor godt – eller dårligt – landets pensionsselskaber er i stand til at forvalte de danske pensionskunders penge? Så kan du her blive meget klogere på, hvilke selskaber som har klaret sig bedst afkastmæssigt henover de seneste 10 år, og hvilke selskaber der har haft det sværere på finansmarkederne.

Resume 💡

  • I løbet af de seneste 10 år har pensionsselskabet Industriens Pension skabt det bedste pensionsafkast til sine kunder, viser opgørelsen, der er baseret på tal fra Faktaompension.dk.
  • I perioden 2011-2021 har Industriens Pension skabt et gennemsnitligt årligt afkast på 11 pct. til sine kunder. Topdanmark og PFA Pension har klaret sig dårligst i den målte periode.

Sammenligning af pensionsselskabernes afkast 

Jagter du det pensionsselskab, der kan give dig de højeste afkast på pensionsopsparing?

Det kan være svært at navigere i det store udvalg af pensionsselskaber. Og det er ligeledes svært at vurdere, hvilket selskab der er det mest hensigtsmæssige at spare op i. Pensionsselskaber skal måles på mange forskellige parametre, herunder både rådgivning, forsikringer, tilgængelig, mv.

Dog er der næppe tvivl om, at et af de vigtigste parametre er, at pensionsselskabet er i stand til at forvalte kundernes opsparing så godt som muligt, så der skabes de højest mulige afkast, og man undgår alt for store tab undervejs. Selvom historiske afkast på ingen måde er en garanti for fremtidige afkast, er det ikke desto mindre et sted at starte, når man skal vurdere selskaberne over for hinanden.

Derfor har Pengejournalen undersøgt markedet og samlet en liste over de pensionsselskaber, der har skabt de højeste afkast til deres kunder.

Industriens Pensions afkast rækker til en førsteplads

Helt overordnet er der ingen tvivl om, at det har været godt at være pensionskunde hos Industriens Pension. I hvert fald hvis man kigger tilbage på de seneste 10 år. Det vil sige fra 2011 til 2021.

Det viser opgørelsen af Pengejournalen. Opgørelsen er baseret på tal fra Faktaompension.dk, som langt de fleste pensionsselskaber indberetter tal til.

Top 5 over pensionsselskabernes årlige afkast fra 2011-2021

  1. Industriens Pension (11 pct.)
  2. AkademikerPension (9,4 pct.)
  3. Pædagogernes Pension (8,6 pct.)
  4. Sampension (8,6 pct.)
  5. PensionDanmark (8,5 pct.)
Der er store forskelle på, hvor godt – eller dårligt – de enkelte pensionsselskaber har klaret sig på afkastfronten de seneste 10 år.

Opgørelsen viser, at Industriens Fond klart er i spidsen blandt konkurrenterne med et gennemsnitligt årligt afkast på 11 pct. pr. år.

Som man kan se af nedenstående liste, så ligger Industriens Pension i spidsen efterfulgt af Akademiker Pension (9,4 pct.), Pædagogernes Pension og Sampension (8,6 pct.).

PlaceringPensionsselskabGns. afkast pr. for markedsrenteprodukt 2011-2021
1.Industriens Pension11,00%
2.AkademikerPension9,40%
3. Pædagogernes Pension (PBU)8,60%
4.Sampension Livsforsikring A/S8,60%
5. PensionDanmark8,50%
6.Velliv8,30%
7. PFA Pension8,10%
8. Topdanmark Liv7,00%
Kilde: Faktaompension.dk

Sådan har vi sammenlignet pensionsafkastene

I opgørelsen er der taget udgangspunkt i produktet markedsrente, der er kendetegnet ved at kunderne selv bærer risikoen og ikke har lovning på et bestemt afkast om året, som man har i produktet garantirente.

Derudover der taget udgangspunkt i en typisk pensionskunde på 40-55 år med en årlig pensionsopsparing på 30.000-80.000 kr. og med en samlet pensionsformue, der overstiger en halv mio. kr.

De fleste, men ikke alle selskaber er med i opgørelsen. Det skyldes, at der ikke er tilgængelige data på 10 års sigt for alle pensionsselskaberne.

Afkast for Velliv, PFA Pension og Topdanmark giver bundplacering

I den anden ende af skalaen ligger Velliv, PFA Pension og Topdanmark i bunden med afkast på henholdsvis 8,3 pct., 8,1 pct. og 7 pct.

Som nævnt er det imidlertid ikke alle pensionsselskabernes afkast, der er tilgængelige hos Faktaompension. Derfor kan der potentielt godt være selskaber, som har klaret sig dårligere end de tre selskaber.

Det er Industriens Pension, som stryger til tops, når man opgør pensionsselskabernes afkast over en længere tidsperiode

Det er dog Industriens Pension, som har skabt det højeste afkast til sine kunder i perioden.

Hvad betyder afkast på pension?

Pensionsafkastet er den procentsats, som en pensionskundes opsparing forrentes med hvert år. Afkast er altså den forretning, man opnår af sin opsparing, såsom en pensionsordning.

Hvis man har en pensionsopsparing på 100.000 kr., og det årlige afkast er 10 pct., så vil pensionsordningen 12 måneder senere være 110.000 kr. Der skal dog betales skat af afkast, såkaldt pensionsafkastbeskatning, forkortet PAL-skat, som er 15,3 pct. Pensionsafkast lagerbeskattes. Det vil sige, at skatten afregnes hvert år, selvom gevinsten ikke er realiseret endnu.

Hvad betyder afkastet for pensionsopsparingen?

Små forskelle i afkast kan betyde meget for den samlede pensionsopsparing, man har, når man går på pension. Som tommelfingerregel kan man regne med, at 1 procentpoint højere afkast i gennemsnit om året efter gebyrer vil betyde, at man kan gå op til fire år tidligere på pension.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Små forskelle i afkast kan have en stor betydning for din pensionsopsparing. Ønsker du at blive klogere på, hvordan man selv kan sammensætte en robust portefølje, så er der masser af inspiration at hente i nedenstående artikler.

Derfor er der altså kæmpemæssig forskel på, om man som pensionskunde har været heldig at kunne få et afkast på 11 pct. over en tiårig periode som hos Industriens Fond, eller om man har fået et afkast i den relativt lavere ende som hos Topdanmark og PFA Pension på henholdsvis 7 og 8,1 pct. i den målte periode.

Hvis du vil vide mere…. 📖

Konklusion👇 

  • Industriens Pension har har leveret det højeste afkast til sine kunder i perioden 2011-2021, mens Velliv, PFA Pension og Topdanmark kommer dårligst ud i opgørelsen.

Ønsker du at spare penge på dit boliglån?

Lad bankerne konkurrere om dig og find ud af, om du kan opnå økonomiske besparelser eller mere attraktive vilkår på dit boliglån ved at skifte bank.