Hvad er det rigeste land i Europa? (Top 10)

You are currently viewing Hvad er det rigeste land i Europa? (Top 10)

Hvad er egentlig det rigeste land i Europa? Og hvordan klarer Danmark sig i den sammenhæng? I denne artikel gennemgår vi de 10 rigeste europæiske lande.

Resumé 💡

Det rigeste europæiske land er Luxembourg, som samtidig er verdens rigeste land. Det lille land har en meget solid økonomi, der er drevet af forskellige sektorer, herunder finans og industri. Danmark er det femterigeste land i Europa, hvis man tager udgangspunkt i BNP pr. indbygger.

De rigeste lande i Europa målt ved BNP pr. indbygger

Er du interesseret i at øge din viden om de mest velstående lande i Europa? Måske ønsker du at flytte til et rigt europæisk land med et væld af muligheder, eller måske vil du sammenligne Danmarks position på listen?

I denne artikel ser vi nærmere på de rigeste europæiske lande baseret på de seneste tal fra OECD, der er et økonomisk samarbejde mellem 38 relativt velstående lande i verden.

Vi baserer vores sammenligning på BNP pr. indbygger. Det er kort fortalt en beregning af landets bruttonationalprodukt (den samlede produktion) divideret med antallet af indbyggere.

Denne beregning giver os et nettobeløb pr. indbygger, som kan sammenlignes på tværs af forskellige lande.

(Hvis du gerne vil læse mere om verdens rigeste lande, så har Pengejournalen tidligere beskrevet de 30 mest velstående lande på globalt plan.)

Top 10 over de rigeste lande i Europa

Luxembourg indtager førstepladsen over de rigeste europæiske lande.

Landet er en lille, men velstående nation i det vestlige Europa. Landet har en stærk økonomi, der er drevet af forskellige sektorer, herunder finans og industri. Luxembourgs finanssektor er især kendt for at tiltrække mange internationale virksomheder, som udnytter landets lave skatter og gunstige forretningsmiljø.

Luxembourgs stål- og industrisektor er også væsentlig for landets økonomi. Landet har en lang historie med stålproduktion og har opbygget en betydelig knowhow inden for sektoren.

Luxembourgs internationale befolkning er et anden væsentlig kendetegn ved landets økonomi. Cirka halvdelen af befolkningen er udlændinge, hvilket skaber et mangfoldigt og internationalt arbejdsmiljø. Mange af disse udlændinge arbejder i landets finans- og teknologisektor og bidrager dermed til den økonomiske vækst og udvikling.

Land BNP pr. indbygger
1. Luxembourg131277.9 dollar
2. Ireland106 852.1 dollar
3. Norge80 495.6 dollar
4. Schweiz75 950.6 dollar
5. Danmark64 897.8 dollar
6. Holland63 418.7 dollar
7. Østrig59 976.3 dollar
8. Sverige59 974.0 dollar
9. Belgien58 806.1 dollar
10. Tyskland58 784.1 dollar
Kilde: OECD

Det næstrigeste land i Europa er Irland, der bl.a. er kendt for sin smukke natur, Gusiness og pubkulturen og ikke mindst den irske folkemusik, ligesom landet efterhånden også er blevet kendt for sin velstående økonomi. Irland har oplevet en imponerende økonomisk vækst siden finanskrisen i 2008, der ramte landet hårdt, men det er i dag et af de rigeste lande i verden.

Irlands stærke økonomi skyldes bl.a. landets stærke teknologi- og finanssektor, hvor mange store internationale virksomheder har placeret deres europæiske hovedkontorer, bl.a. båret af landets gunstige erhvervs- og skatteforhold.

Dublin, Irland

Imidlertid er den økonomiske vækst i Irland ikke blevet fordelt jævnt. Der er stadig udfordringer som hjemløshed og andre sociale problemer, som nogle irske borgere oplever.

Norge – på tredjepladsen – er kendt for sin smukke natur og sin styrkeposition i olie- og gasindustrien. Norge har store olie- og gasfelter i Nordsøen og har haft stor succes med at udnytte disse ressourcer til at opbygge en stærk økonomi.

Den norske oliefond er en af verdens største suveræne fonde og finansierer en betydelig del af det norske budget hvert år. Udover olie- og gasindustrien har Norge også en stærk servicesektor, der bidrager væsentligt til landets økonomi.

Basel, Schweiz

Lige efter Schweiz, der bl.a. er kendt for en stærk finanssektor, attraktive skatte- og erhvervsforhold, kommer Danmark ind på en femteplads i opgørelsen af de rigeste europæiske lande.

Danmark har en stærk økonomi med en høj levestandard og et veludviklet velfærdssystem. Udover at have en styrkeposition inden for medicinalindustrien, en solid finanssektor og en stærk transport- og shippingbranche, så har Danmark også en stærk energisektor med en stor andel af vedvarende energi og en voksende tech-sektor.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Ønsker du at søge et fast arbejde? I denne artikel af Pengejournalen kan du blive klogere på “nemme jobs”, der giver en god løn.
  • Benzin- og dieselpriserne er steget kraftigt i den seneste tid. I denne artikel giver Pengejournalen en række gode råd til, hvordan du kan finde billigere benzin og spare penge på benzin og diesel, så brændstof ikke ødelægger din privatøkonomi
  • Er du på udkig efter billigere el, så kan du i denne opgørelse af Pengejournalen blive klogere på, hvordan du kan spare penge ved at benytte det billigste el-selskab.

Konklusion👇

  • Luxemborg, Irland og Norge er Europas rigeste lande målt ved at tage udgangspunkt i BNP pr. indbygger. Danmark er det 5. rigeste land pr. indbygger i Europa, viser opgørelsen.