Hvad er en global indeksfond?

You are currently viewing Hvad er en global indeksfond?

Her ser vi nærmere på de vigtigste fordele og ulemper ved globale indeksfonde, som giver en bred eksponering mod verdensmarkedet og følger en passiv investeringsstrategi.

Resume 💡

  • En global indeksfond er generelt et fordelagtigt valg for investorer, der ønsker at opnå bred eksponering mod verdensmarkedet med lave omkostninger. Disse fonde følger udviklingen af et bestemt globalt indeks – kendt som passiv forvaltning.

Alt du skal vide om globale indeksfonde

Vil du gerne i gang med at investere, og har du overvejet at benytte globale indeksfonde? Måske er du i tvivl om, hvad investering via en global indeksfond indebærer?

Her ser vi nærmere på fordele og ulemper ved globale indeksfonde, som er blevet populære blandt investorer på grund af deres lave omkostninger og brede eksponering mod verdensmarkedet.

En af de mest vedholdende debatter inden for investeringsverdenen er spørgsmålet om, hvorvidt professionelle investorer – det vil sige aktive fondsforvaltere – er i stand til at slå markedsudviklingen over tid. Det er en vigtig diskussion, da det ikke er værd at betale de højere gebyrer, der er forbundet med aktivt forvaltede fonde, sammenlignet med passivt forvaltede fonde som indeksfonde og ETF’er, hvis de aktivt forvaltede fonde generelt ikke slår markedet.

En stor mængde forskning har i den forbindelse vist, at flertallet af professionelle investorer faktisk ikke er i stand til konsekvent at slå markedsudviklingen over tid. Og derfor kan det give god mening for mange investorer at have globale indeksfonde i deres portefølje.

Hvad indebærer en global indeksfond?

En global indeksfond er en type investeringsfond, der søger at replikere performance af et bestemt globalt indeks. Det kan f.eks. være et bredt indeks som MSCI World Index, der inkluderer virksomheder fra udviklede markeder rundt om i verden eller et mere specifikt globalt indeks, der fokuserer på en bestemt sektor eller type virksomhed.

En global indeksfond giver nem adgang til de globale aktiemarkeder.

Fordelen ved en global indeksfond er, at den giver investorer mulighed for at opnå bred eksponering mod verdensmarkedet gennem én enkelt investering. Det kan altså være en effektiv måde at diversificere sin portefølje på, så man dermed ikke har de risici, som er forbundet med at investere i enkelte aktier eller sektorer.

Fordele ved globale indeksfonde er:

  • Bred eksponering: En global indeksfond giver investorer eksponering mod et bredt udvalg af virksomheder fra forskellige lande og sektorer. Det skaber med andre ord en diversificering i porteføljen, så man ikke lægger alle æg i en kurv.
  • Lave omkostninger: Da globale indeksfonde er passivt forvaltede, har de typisk lavere omkostninger end aktivt forvaltede fonde. De lave omkostninger gør en stor forskel i det langsigtede afkast sammenlignet med dyrere fonde.
  • Let adgang og stor likviditet: Globale indeksfonde er let tilgængelige for investorer gennem de fleste mæglere og investeringsplatforme. Derfor er det nemt for investorer at få global eksponering til porteføljen. Samtidig er der en stor likviditet i de største globale indeksfonde, hvilket gør, at det altid er muligt at komme ud af investeringen igen.

Ulemper ved globale indeksfonde

  • Begrænset potentiale foroverperformance: Da globale indeksfonde blot har til formål at følge udviklingen i et bestemt indeks, kan de altså ikke levere afkast, som er mærkbart højere end den generelle markedsudvikling. Afkastet vil ligge meget tæt på den generelle markedsudvikling. Det står i kontrast til aktivt forvaltede fonde, hvor fondsforvalteren forsøger at vælge aktier, der vil overgå markedet. Selvom de fleste aktivt forvaltede fonde ikke kan slå den generelle markedsudvikling over tid, har man altså potentielt chancen for det ved at købe en aktiv fond.
  • Ingen kontrol over individuelle investeringer: Når du investerer i en global indeksfond, har du ingen kontrol over, hvilke specifikke aktier fonden investerer i. Dette kan være en ulempe, hvis du har specifikke præferencer eller overbevisninger omkring bestemte virksomheder eller sektorer.
  • Rammes af markedsnedture: Selvom globale indeksfonde giver bred eksponering, kan de også falde markant i værdi under kriser. Hvis det globale marked falder, vil din investering i en global indeksfond også falde. På lang sigt er det globale aktiemarked dog steget i omegnen af 8 pct. om året.

Hvor mange globale indeksfonde kan man investere i?

Der er ingen begrænsning på, hvor mange globale indeksfonde man kan investere i. Det er dog vigtigt at huske på, at et af formålene med at investere i flere fonde normalt er at opnå diversificering, dvs. spredning på tværs af lande og brancher. Man opnår ikke yderligere diversificering ved at tilføje flere fonde, der følger verdensmarkedet.

Hvis man vil eksponeres mod det globale aktiemarked, behøver man ikke købe mere end en global indeksfond. Den kan dog evt. kombineres med andre typer af fonde, f.eks. obligationsfonde, hvis man vil sprede sin risiko yderligere.

Hvad er forskellen mellem ETF’er og indeksfonde i Danmark?

Både ETF’er (Exchange Traded Funds) og indeksfonde er investeringsinstrumenter, der søger at replikere performance af et bestemt indeks.

De giver begge investorer mulighed for at opnå bred eksponering mod et marked eller en sektor med en enkelt investering. Men der er nogle vigtige forskelle mellem de to. Der findes nogle tekniske forskelle, men en af de vigtigste forskelle er priserne og beskatningen. Typisk kan man få ETF’er, som er billigere end indeksfonde.

TIP 

  • Hvis du ikke er komfortabel med at vælge enkeltaktier, og du gerne vil have en stor spredning i dine investeringer, er det fornuftigt at investere via en global indeksfond.

Hvad angår aktieindeksfonde, er de underlagt realisationsbeskatning, hvis du investerer for frie midler. Det betyder, at du kun betaler skat, når du sælger dine andele i fonden og realiserer en gevinst. Hvis dine investeringer i fonden stiger i værdi, men du ikke sælger dine andele, betaler du ikke skat af den urealiserede gevinst.

På den anden side er ETF’er underlagt lagerbeskatning i Danmark, når du investerer for frie midler. Det betyder, at du betaler skat af værdistigningen på dine ETF’er hvert år, uanset om du har solgt dine andele eller ej.

Det er vigtigt at bemærke, at mens lagerbeskatning kan virke mindre attraktivt, kan ETF’er stadig være et godt valg. For eksempel kan ETF’er i nogen tilfælde tilbyde adgang til bestemte markeder eller sektorer, der ikke er tilgængelige gennem indeksfonde.

Hvem udbyder ETF’er og indeksfonde?

Der er mange udbydere af både ETF’er og indeksfonde, der spænder fra store internationale finansinstitutioner til mindre specialiserede kapitalforvaltere.

Når det kommer til ETF’er, er nogle af de største aktører på globalt plan Vanguard og BlackRock. Vanguard er kendt for at være pioner inden for indeksinvestering og tilbyder en bred vifte af ETF’er, der dækker forskellige markeder og sektorer. Blackrock er en anden stor udbyder af ETF’er med et bredt udvalg af fonde, der spænder fra brede markedsindekser til mere nicheorienterede sektorfonde. Blackrocks indeksfonde kendes under navnet iShares.

I Danmark er der en række kapitalforvaltere og finanshuse, der tilbyder indeksfonde. Disse inkluderer store finanshuse som Danske Bank, Nordea og Nykredit. Disse udbydere tilbyder en række indeksfonde, der dækker forskellige markeder, både i Danmark og internationalt.

Danske Bank tilbyder f.eks. en række indeksbaserede investeringsforeninger gennem deres Danske Invest platform. Nordea på den anden side tilbyder en række indeksfonde gennem deres Nordea Invest platform.

Hvilke indeksfonde er de billigste?

En opgørelse over indeksfonde udarbejdet af Pengejournalen viser, at de årlige omkostninger i procent (ÅOP) varierer med cirka 0,2 procentpoint på tværs af de 10 billigste danske investeringsforeninger med fokus på globale aktier.

Danske Banks indeksfond, Danske Invest Global Indeks – Akkumulerende, kommer ind som den billigste fond i denne opgørelse med en ÅOP på 0,43 pct. Dette er baseret på data fra Finans Danmarks database.

Indeksfonde hos danske finanshuse koster typisk i omegnen af 0,5 pct. i ÅOP, mens en ETF kan koste ned til 0,03 pct. i ÅOP. En aktiv forvaltet fond koster typisk 1,5-3 pct. i ÅOP.

Andre billige indeksfonde inkluderer Nykredit Invest Globale Aktier Basis med en ÅOP på 0,51 pct., INDEX Globale Aktier KL med en ÅOP på 0,54 pct., og Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World KL og Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko KL begge med en ÅOP på 0,55 pct.

Det er vigtigt at bemærke, at disse omkostninger er baseret på en antagelse om, at investoren holder sin investering i syv år. Hvis du holder investeringsforeningen i en kortere periode end syv år, vil ÅOP altså være højere end det oplyste tal, men holder du investeringsforeningen i længere tid end de syv år, vil ÅOP omvendt være lavere.

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion 👇

  • En global indeksfond kan være en effektiv måde at opnå bred eksponering mod verdensmarkedet på. Med lave omkostninger og let adgang er globale indeksfonde et attraktivt valg for mange investorer. Men som med alle investeringer, er det også vigtigt at forstå de potentielle risici. Hvis verdensmarkedet bliver hårdt ramt, vil det også ramme globale indeksfonde hårdt.