Hvad er en god løn? (Hvornår tjener man godt?)

You are currently viewing Hvad er en god løn? (Hvornår tjener man godt?)
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Ønsker du at vide mere om, hvorvidt du tjener mere end den gennemsnitlige danske lønmodtager, og om du ligefrem ligger helt i toppen på indkomstskalaen, så besvarer vi spørgsmålene i denne artikel.

Resume 💡

  • Man skal tjene mere end 44.514 kr. inkl. pension om måneden for at tjene mere end den gennemsnitlige danske lønmodtager. For at være blandt de 10 pct. bedst lønnede i Danmark skal man tjene mere end 55.000 kr. om måneden.

Sammenlign din løn med andre lønmodtagere i Danmark

Ønsker du at blive klogere på, hvordan din lønindkomst fordeler sig i forhold til andre danske lønmodtagere? For hvad er egentlig en god løn i 2022?

Svaret er komplekst. For det afhænger i høj grad af, hvilken uddannelse og hvilke kompetencer man har, hvilken værdi man skaber for sin arbejdsplads, samt hvad andre i lignende stillinger tjener, når man skal afgøre, om man får nok i løn. Ikke desto mindre kan det også være interessant at se på, hvordan ens lønniveau ligger i forhold til det generelle niveau i Danmark.

Hvad er en normal månedsløn?

Som Pengejournalen tidligere har beskrevet baseret på tal fra Danmarks Statistik, så tjener en lønmodtager i Danmark i gennemsnit 44.514 kr. om måneden inkl. pension. Skal man tjene mere end lønmodtager i Danmark gør generelt, så skal ens netto månedsløn altså overstige det beløb.

opsparing 100.000 kr.
Danske lønmodtagere tjener i gennemsnit 44.514 kr. om måneden inkl. pension.

Men fordi man tjener mindre end gennemsnittet, så er det ikke ensbetydende med, at man får en ringe løn. Gennemsnitslønnen dækker over danskerne, som de er flest, herunder personer med en lang historik på arbejdsmarkedet, som løbende har kunnet forhandle deres løn op.

Hvis man eksempelvis er ny på arbejdsmarkedet, er det derfor naturligt, hvis ens løn er mindre end 44.500 kr. Men er du omvendt i tvivl, om du får nok i løn, kan du spørge en fagforening – som f.eks. den tværfaglige fagforening Ase eller Business Denmark med primært fokus på salg og marketing – til råds. Her kan du også få råd til lønforhandling, ligesom begge tilbyder kompetent karriererådgivning, hvis du f.eks. overvejer at skifte job.

Hvad er en god løn i Danmark?

Når man skal se på, hvornår man tjener godt som lønmodtager eller selvstændig i Danmark, kan man f.eks. tage udgangspunkt i, hvad de bedst lønnede hiver hjem om måneden.

  • Top 10 pct. Ifølge beregninger af den liberale tænketank CEPOS så skal man tjene mindst 660.000 kr. om året for at være blandt de 10 pct. bedst lønnede i Danmark. Det svarer til en månedsløn på 55.000 kr. Og i top 10 pct. tjener man i gennemsnit 1.136.400 kr. om året, svarende til en månedsløn på 94.700 kr.
  • Top 1 pct. Ifølge beregninger af den liberale tænketank CEPOS skal man tjene mindst 1.558.600 kr. om året for at være blandt den ene procent herhjemme, som tjener allerflest penge. Det svarer til en månedsløn på knap 130.000 kr. Og i gennemsnit tjener top 1 pct. hele 3.452.600 kr. om året, svarende til 287.716 kr. om måneden.
For at være blandt de 1 pct. bedst lønnede i Danmark skal man minimum tjene knap 130.000 kr. om måneden

En så høj løn, som det kræver at være blandt de 10 pct. bedst lønnede, kræver som regel en lang anciennitet eller beskæftigelse inden for et af de fag, som generelt er højt lønnet, såsom økonomi, matematik og naturvidenskab, som Pengejournalen har beskrevet i en anden artikel med fokus på de faggrupper, som tjener mest – baseret på tal fra CEPOS.

Listen viser, hvad forskellige typer af uddannelser i gennemsnit fører til af årslønninger.  Der er tale om et gennemsnit for alle personer – og dermed også personer med mange år på arbejdsmarkedet – med den pågældende uddannelsesbaggrund.

Se opgørelsen herunder.

PlaceringUddannelseÅrligt gns. bruttoindkomst i kr.
1Forsikringsmatematik, cand.act.1.383.200
2Revisorkandidat, cand.merc.aud.1.105.900
3Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.1.102.500
4Mejeribrugsvidenskab, c.lact.1.093.900
5Virksomhedssystemer, cand.polyt.1.092.300
6Statsvidenskab, cand.polit.1.074.300
7Medicin, c.med.1.057.600
8Avanceret økonomi og finansiering, cand.oecon.1.043.900
9Erhvervsøkonomi og matematik, cand.merc.(mat.)954.200
10Jura, cand.jur.952.900
11Kemi, cand.polyt.938.500
12Civilingeniør una899.200
13Tandlæge, cand.odont.891.100
14Erhvervsøkonomi, cand.merc.887.000
15Datalogi, cand.scient.878.600
16Farmaci, c.pharm.876.200
17Information, civilingeniør861.300
18Skovbrugsvidenskab, c.silv.853.600
19Energiteknik, cand.polyt.842.800
20Erhvervsøkonomi og informationsteknologi, cand.merc.(it)862.900
21Erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.(jur.)799.800
22Landinspektørvidenskab, cand.geom.783300
23Klinisk biomekanik, cand.manu.777.300
24Statistik, c.scient.772.400
25Statskundskab, cand.scient.pol.754.600
26Fødevarevidenskab, cand.techn.al.737.400
27Biokemi, cand.scient.730.000
28Humanbiologi, c.scient.723.500
29Kemi, cand.scient.723.500
30Matematik, c.scient.717.500

Kilde: CEPOS (CEPOS-beregninger på Danmarks Statistiks personregistre. 2018-tal i 2020-niveauet)

Anm: “Der er kun medtaget uddannelser som har produceret mindst en kandidat i 2017, og har mere end 50 færdige kandidater. Bruttoindkomsten består af lønindkomst inkl. arbejdsmarkedspension, overskud fra egen virksomhed, offentlige overførsler, aktieindkomst, nettorenteindtægter og private pensionsudbetalinger. Bemærk at nogle uddannelser kun har eksisteret i få år, og derfor kun har kandidater med relativ lav anciennitet og løn.” (CEPOS)

Hvor meget skal man tjene for at være tilfreds?

Et andet spørgsmål er, hvor meget man egentlig skal tjene for at blive tilfreds med sin løn. Det er naturligvis et individuelt spørgsmål.

Nogen kan stille sig tilfreds med lidt, andre er ikke tilfredse med selv en høj direktørløn. Men for at komme et svar på spørgsmålet lidt nærmere kan vi dykke ned i en undersøgelse, der bl.a. har set på, hvornår folk i Skandinavien generelt stiller sig tilfreds med deres løn.

Det er først ved en månedsløn på 54.000 kr., at folk i Skandinavien ikke bliver mere tilfredse ved en højere løn.

Fagforeningen IDA omtalte i 2018 en undersøgelse af Gallup World Poll/Nature Human Behaviour. Den viste, at I Skandinavien er det først, når månedslønnen overstiger 54.000 kroner om måneden, at man i regionen i gennemsnit stiller sig helt tilfreds med sin løn. Forstået på den måde at der er tale om, at grænsen definerer det punkt, hvornår det i gennemsnit ikke giver større tilfredshed at øge sin indkomst.

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion 👇

  • Man skal tjene mere end 44.514 kr. inkl. pension om måneden for at tjene mere end den gennemsnitlige danske lønmodtager, mens man for at være blandt de 10 pct. bedst lønnede i Danmark skal man tjene mindst 55.000 kr. om måneden. Afhængig af din alder, stilling og branche kan en lavere lød imidlertid sagtens være en god løn.

Er du træt af 0 pct. i rente i banken?

Hos Saxo Bank kan du få op til 2,8 pct. i rente på dit indlån, uden du skal binde dine penge. Det er den højest mulige rente på det danske marked. Renten afhænger af dit indlåns størrelse.