Hvad er mindstelønnen i Danmark?

You are currently viewing Hvad er mindstelønnen i Danmark?

Har du overvejet, hvad man som minimum skal have for at arbejde i forskellige brancher i Danmark? Her ser vi nærmere på begrebet mindsteløn, som ikke er lovreguleret af den danske stat.

Resumé 💡

  • I Danmark findes der ikke – endnu – en lovreguleret mindsteløn. I stedet er løn typisk reguleret i overensomkoster aftalt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. 

Ingen lovning for mindsteløn i Danmark – endnu

Selvom det er et begreb, som bruges rundt omkring, så eksisterer der ikke nogen lovreguleret mindsteløn i Danmark. Det samme er tilfældet for Sverige, Finland, Østrig og Cypen, mens de øvrige medlemslande i EU opererer med regler for mindstelønninger.

Danmark adskiller sig fra en række andre lande gennem den såkaldte “danske model”, der er kendetegnet ved, at den danske stat i udgangspunktet ikke blander sig i løn- og arbejdsvilkår, men derimod overlader det til det, man kalder arbejdsmarkedets parter, dvs. repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere.

Danmark er således kendt for at have stærke organisationer og fagforeninger, som forhandler om lønforhold og arbejdsvilkår og aftaler det gennem overenskomster. Det er således en overenskomst for en given gruppe af arbejdstagere, som regulerer, hvad man som minimum tjener i løn for et givent arbejde, samt hvor lang arbejdstiden er og så videre. Overenskomsterne begrænser dog ikke en medarbejder i at forhandle sig frem til en højere løn end det minimumsniveau, der er reguleret i overenskomsten.

Hvis der ikke er en overenskomst, der regulerer et arbejdsområde, skal man in mente, at der er aftalefrihed i Danmark, hvilket vil sige, at det er op til arbejdsgiveren og arbejdstageren at forhandle lønnen ifølge Lou Advokater.

Hvad er mindstelønnen for ufaglærte og faglærte?

Der findes som nævnt ikke en generel mindsteløn – heller ikke for ufaglærte og faglærte. Så det kommer helt konkret an på, hvilken overenskomst som sætter rammerne for det givne arbejde.

I Danmark aftales løn- og arbejdsforhold mellem arbejdsmarkedets parter, dvs. repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere

Arbejdsgiverforeningen KA opridser på sin hjemmeside satserne for forskellige brancher på baggrund af de overenskomster, som der er indgået for f.eks. kontorarbejde, industri, handel, bygge- og anlæg og så videre.

Et eksempel på overenskomstbaserede mindstelønninger ses i oversigten forneden, der er baseret på tallene fra KA.

 KONTORARBEJDEpr. 1. marts 2022pr. 1. marts 2023
UfaglærteKr. 19.700,00 kr. i månedslønKr. 20.020,00 kr. i månedsløn
FaglærteKr. 22.100,00 kr. i månedslønKr. 22.610,00 kr. i månedsløn
Kilde: Arbejdsgiverforeningen KA

Til sammenligning tjener den gennemsnitlige dansker 44.500 kr. ifølge tal fra Danmarks Statistik.

Ændringer i dansk model på vej?

Den danske model har eksisteret i årevis, men nye regler for EU kan muligvis ændre på, hvordan det danske arbejdsmarked er skruet sammen.

Således barsler EU-Kommissionen ifølge Altinget med en fælleseuropæisk mindsteløn, som altså også kan få indflydelse på forholdene i Danmark.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har til sit ministeriums egen hjemmeside meldt ud, at man fortsat vil kæmpe for, at den danske model kan forblive, som den er.

“Der er vist ingen tvivl om, at Danmark aldrig har ønsket et direktiv om mindsteløn. Derfor er jeg selvfølgelig også ærgerlig over, at direktivet ser ud til at blive en realitet,” udtaler han i en meddelelse.

“Vi har kæmpet benhårdt for, at direktivet ikke må blande sig direkte i grundprincipperne i vores danske model. Det er sket både før forslaget blev fremsat og under forhandlingerne. Her har vi kæmpet skulder ved skulder med arbejdsmarkedets parter.”

Hvis du vil vide mere… 📖

Hvis du gerne vil vide, om du tjener mere eller mindre end den gennemsnitlige danske lønmodtager, så kan du blive klogere i denne artikel af Pengejournalen, der belyser danske lønmodtageres gennemsnitsløn.

I denne artikel af Pengejournalen kan du blive klogere på lønforholdene for en skolelærer, mens du her kan læse mere om, hvad en skraldemand tjener.

Er du mere interesseret i at læse om, hvilke uddannelser som i gennemsnit fører til de højeste lønninger, kan du fortsætte læsningen hos Pengejournalen i denne artikel.

Her kan du blive klogere på, hvor topskattegrænsen går for din årsindtægt, og hvad det svarer til i månedlig indkomst.

Konklusion 👇

  • I Danmark findes der ikke en statsligt bestemt mindsteløn. I stedet er lønforhold typisk reguleret i overensomkoster, der er aftalt mellem repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere.