Topskattegrænsen i 2023: Så meget kan du tjene

You are currently viewing Topskattegrænsen i 2023: Så meget kan du tjene
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Nærmer din årsindtægt sig topskattegrænsen? Her kan du blive klogere på, hvor topskattegrænsen går for din årsindtægt, og hvad det svarer til i månedlig indkomst.

Resume 💡

  • I 2023 skal man betale topskat af sin personlige indkomst, som overstiger 568.900 kr., svarende til 618.370 kr. før arbejdsmarkedsbidrag. Man kan tjene cirka 51.500 kr. om måneden uden at skulle betale topskat.

Topskat i 2023

I Danmark har vi et progressivt skattesystem. Det vil sige, at man skal betale mere i skat af den sidst tjente krone, jo flere penge man tjener. Konkret kommer det til udtryk ved topskatten, som udgør en beskatning på 15 pct., som kommer oveni den almindelige indkomstskat, man betaler.

Topskatten på 15 pct. er kun et beløb, som man betaler af den del af evt. indkomst, som overstiger 618.370 kr. før am-bidrag i 2023.

Man skal således betale topskat af den personlige indtægt, som overstiger topskattegrænsen.

Hvad er topskattegrænsen i 2023?

Topskattegrænsen i 2023 er fastlagt sådan, at man ifølge SKAT skal betale topskat af den personlige indkomst, som overstiger 568.900 kr., svarende til 618.370 kr. før arbejdsmarkedsbidrag.

Derudover oplyser SKAT, at eventuel positiv nettokapitalindkomst, som overstiger 47.400 kr., også medregnes i grundlaget for topskatten.

ÅrstalTopskattegrænse målt efter am-bidrag
Topskattegrænse i 2023568.900 kr.
Topskattegrænse i 2022552.500 kr.
Topskattegrænse i 2021544.800 kr.
Topskattegrænse i 2020531.000 kr.
Topskattegrænse i 2019513.400 kr.
Kilde: SKAT

Månedsløn og topskat 2023

Topskattegrænsen i 2023 svarer til, at man kan have en månedsløn, før der trækkes am-bidrag, på 51.531 kr. Altså skal man betale topskat af det, man måtte tjene udover en månedsløn på 51.531 kr. (ekskl. pension).

Men det er den årlige indtægt, man skal tage udgangspunkt i. Så man kan godt tjene over 51.531 kr. i nogle måneder uden at skulle betale topskat, hvis årsindkomsten før arbejdsmarkedsbidrag ikke overstiger 618.370 kr.

Til sammenligning tjener den gennemsnitlige dansker 44.500 kr., som Pengejournalen tidligere har beskrevet. Dermed er topskat langt fra noget, som rammer de fleste danskere.

Hvad var topskattegrænsen i 2022?

Topskattegrænsen i 2022 er 552.500 kr. efter am-bidrag (600.543 kr. før am-bidrag). Det svarer til, at man i 2022 kunne tjene cirka 50.000 kr. om måneden uden at skulle betale topskat.

God løn 35000 kr.
Topskattegrænsen er løbende blevet hævet i de senere år, og dermed skal der mere til, før man skal betale topskat.

Hvad bliver topskattegrænsen i 2024?

Grænsen for 2024 er endnu ikke fastsat. Men der kan være store ændringer af skattesystemet på vej. Den nye SMV-regering kom således i slutningen af 2022 med et nyt udspil, der bl.a. har til hensigt at lade flere danskere slippe billigere i skat.

Forslaget skal først vedtages i Folketinget. Men da SMV-regeringen har flertal i Folketinget, er der alt andet lige en stor sandsynlighed for, at skattesystemet står foran en reform.

  • Hensigten fra regeringen – lyder det i regeringsgrundlaget – er, at topskattesatsen for indkomster op til 750.000 kr. før arbejdsmarkedsbidrag (690.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag) nedsættes med 7,5 procentpoint.
  • Topskat på 15 pct. betales i dag af indkomster, der overstiger 568.900 kr. kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Fra denne grænse og op til 750.000 kr. før am-bidrag er regeringens forslag at nedsætte topskattesatsen fra 15 pct. til 7,5 pct.
  • Samtidig foreslår regeringen også en såkaldt top-top-skat for indkomster, der overstiger 2,5 mio. kr. før arbejdsmarkedsbidrag. Indkomster derudover får yderligere en skat på 5 pct. udover den almindelige topskat på 15 pct.

Kan man undgå at betale topskat?

Det er svært at undgå at betale topskat som almindelig lønmodtager, hvis man har en indtægt, som langt overstiger topskattegrænsen. Men man kan vælge at indbetale penge til en ratepension eller ophørende livrente (loft på 59.200 kr. i 2022 og 60.900 kr. i 2023), hvor der er fradrag for pensionsindbetalingerne og på den måde kan ens årsindkomst komme ned under topskattegrænsen med en ekstra pensionsindbetalinger, hvis den i forvejen ligger tæt på grænsen.

Hvis man har en indtægt, som overstiger topskattegrænsen, kan ekstra pensionsindbetalinger være en måde at minimere skatten.

Hvis man gerne vil undgå at betale topskat, kan man overveje at betale mere ind til pension, inden lønnen bliver udbetalt.

Arbejdsgiveradministreret pension: For at undgå at betale topskat kan man hæve sin pensionsindbetaling via ens arbejdsgiveradministrerede pension. Hvis det er arbejdsgiveren, der indbetaler, er der fradrag op til 66.196 kr. i 2023, skriver f.eks. Nordea og Jyske Bank.

Privat ratepension eller ophørende livrente: Alternativt er der fradrag for indbetalinger til private ratepension og ophørende livrente op til 60.900 kr. i 2023.

  • Eksempel: Hvis man eksempelvis tjener 700.000 kr. om året, og indbetaler 60.000 kr. til en ratepension, så vil man kun blive beskattet af de 640.000 kr. Omvendt skal man betale skat af ratepensioner og ophørende livrenter, når de bliver udbetalt, når man går på pension. Man kan så kun undgå topskatten, hvis pensionsudbetalingerne holder sig inden for topskattegrænsen til den tid.

Undgå at betale skat to gange

Det er vigtigt at sige, at hvis man bruger frie midler til at indbetale til en privat ratepension og/eller livrente, så er det afgørende, at man holder sig inden for beløbsgrænsen på de 60.900 kr. i 2023. Ellers risikerer at betale skat to gange.

Ratepensioner beskattes også, når de bliver udbetalt. Så hvis man indbetaler mere end de 60.900 kr. til f.eks. en privat ratepension, så kan pengene altså potentielt blive beskattet to gange, da der først er blevet betalt indkomstskat af lønindtægten, da den blev udbetalt, samtidig med at der vil blive betalt skat af pensionen, når den en gang udbetales.

Og hvis man samtidig har indbetalt mere end beløbsgrænsen på de 60.900 kr., har man ikke fået noget fradrag for indbetalingen, hvilket altså vil betyde, at man har betalt skat af de samme penge to gange.

Hvor mange danskere betaler topskat?

Knap en halv million danskere betaler topskat ifølge tal fra Berlingske.

Men det varierer fra år til år, hvor mange danskere der betaler topskat, da det ændrer sig på baggrund af eventuelle forhøjelser af topskattegrænsen og lønudviklingen.

Knap en halv mio. danskere betaler topskat, men topskattegrænsen er gradvist blevet forhøjet.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Topskatten for 2024 er ikke lagt fast endnu, men Pengejournalen har tidligere dykket ned i, hvordan topskatten i 2024 har udsigt til at blive skruet sammen.

Konklusion 👇

  • Topskattegrænsen er i de senere år blevet hævet årligt, og man skal i 2023 i gennemsnit have en månedsløn på over 51.500 kr. ekskl. pension, før man skal betale topskat.

Ønsker du at spare penge på dit boliglån?

Lad bankerne konkurrere om dig og find ud af, om du kan opnå økonomiske besparelser eller mere attraktive vilkår på dit boliglån ved at skifte bank.