Hvad sker der med obligationer, når renten stiger?

You are currently viewing Hvad sker der med obligationer, når renten stiger?
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Er det godt eller skidt, hvis man har investeret i en obligation, og renten stiger? Ja, hvad sker der egentlig med obligationen, når renten stiger? Læs mere her.

Resumé💡

Kurserne på obligationer falder, i takt med at renterne på obligationer stiger. Hvis man har investeret i en obligation, og renten på obligationen stiger, vil det blive dyrere at sælge obligationen før tid som følge af kurstabet. Men hvis man holder obligationen til udløb, har det ingen betydning.

Sammenhængen mellem renten og obligationskurser

Du har måske forstået, hvordan aktieinvestering fungerer. Man køber en aktie og får en medejerandel af virksomheden. Kursen kan teoretisk stige til uendeligt – men følger fundamentalt virksomhedens økonomiske udvikling på den lange bane.

Men det der med obligationer? Hvordan er det nu, at det hænger sammen? Hvis du er helt ny på obligationsmarkedet, vil vi anbefale dig at læse Pengejournalens guide til obligationer for nybegyndere. I artiklen kan du blive klogere på, hvad en obligation er, hvordan den fungerer, og hvorfor det kan være nyttigt at have obligationer i en investeringsportefølje.

Sammenhængen mellem renter og obligationskurser er, at når renterne falder, så stiger kurserne – og omvendt.

Her vil vi alene se på spørgsmålet om, hvad der sker med en obligation og dens kurs, hvis renten stiger.

Hvis du selv er ramt af stigende renter og gerne vil undersøge, hvordan du får det billigste mulige boliglån, kan du f.eks. bruge sammenligningstjenester som Mybanker og Findbank, der ved at indhente tilbud fra en lang række banker kan hjælpe med at gøre søgningen efter en ny og billigere bank hurtigere og nemmere.

Hvorfor falder obligationskurserne, når renten stiger?

Helt enkelt forklaret, så hænger det sådan sammen, at når renterne stiger, falder obligationskurserne – og vice versa. Det skyldes, at rentestigninger gør den obligation, du måske investerede i for et år siden, mindre interessant for obligationsinvestorerne. Det medfører, at obligationsinvestorerne kræver en rabat på obligationer med en lavere kuponrente, end det toneangivende niveau for den pågældende type obligation aktuelt er.

Teoretisk eksempel: Lad os tage et eksempel. Vi tager udgangspunkt i, at man nu kan købe en 30-årig realkreditobligation med en fast kuponrente på 4 pct. til kurs 95. Her eksisterer der en mindre kursgevinst, da obligationsinvestoren kun betaler 95 kr. for hver 100 kr., som man ønsker at investere i obligationen – plus obligationsinvestoren får et årligt afkast på 4 pct. Omvendt får boligejere, som optager et 4 pct. fastforrentet lån til kurs 95 et kurstab på 5 pct. Boligejeren betaler altså omvendt her 100 kr. for hver 95 kr., som boligejeren ønsker at låne til 4 pct. i rente.

Hvis vi så tager udgangspunkt i, at renten på realkreditobligationer stiger, så den toneangivende rente (obligationerne tættest på kurs 100) er 6 pct. om et år, så er spørgsmålet så, hvad der sker med kursen på 4 pct.-obligationen?

Som boligejer skal man ikke frygte kursstigninger på obligationer bag boliglån, da man altid som privatkunde kan indfri sit lån til kurs 100.

Svaret er, at kursen i så fald vil falde mærkbart, fordi det er blevet mere fordelagtigt for obligationsinvestorerne at placere deres penge i 6 pct. realkreditobligationer, hvor renten er højere. Det betyder, at obligationsinvestorerne skal have en kursgevinst (dvs. et kurstab for boligejerne) for at investere i realkreditobligationer til en lavere kuponrente.

Hvorfor stiger obligationskurserne, når renten falder?

Mekanismen virker også den anden vej rundt, så hvis renten falder, så vil obligationskurserne alt andet lige stige. Hvis man investerer i eksempelvis en realkreditobligation med 4 pct. i kuponrente, og de lange boligrenter efterfølgende falder, så vil man som obligationsinvestor opnå en kursgevinst, fordi obligationskurserne stiger.

Kursgevinster og -tab på obligationer er imidlertid kun relevante for obligationsinvestoren, hvis man ønsker at sælge sin obligation inden obligationens udløb.

Det får dig måske til at tænke, om man så skal frygte et rentefald (og deraf følgende kursstigninger) som boligejer, hvis man ønsker at indfri sit realkreditlån før tid, dvs. komme ud af sit lån før tid? Her kan man som boligejer ånde lettet op, da man som privatkunde altid kan indfri sit fastforrentede boliglån til kurs 100.

Obligationer fungerer på en anden måde end aktieinvestering. Det kan du læse mere om i Pengejournalens guide til nybegyndere på obligationsmarkedet.

Hvis du fortsat er i tvivl om, hvordan obligationsmarkedet fungerer, anbefaler vi, at du læser Pengejournalens guide til obligationer for nybegyndere.

Find obligationskurser: Ønsker du at finde aktuelle kurser på forskellige typer af obligationer, kan du tjekke kurserne hos Nasdaq (Fondsbørsen) her.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Ønsker du at komme i gang med at sammensætte din egen portefølje med bl.a. obligationer, kan du med fordel læse nogle af verdens dygtigstes råd til, hvordan man gør det bedst muligt.

Konklusion 👇

  • Kurserne på obligationer falder, når renterne på obligationer stiger – og den anden vej rundt. Men hvis man investerer i obligationer og holder obligationen til udløb, har et kursfald på obligationen undervejs ingen betydning.

Ønsker du at spare penge på dit boliglån?

Lad bankerne konkurrere om dig og find ud af, om du kan opnå økonomiske besparelser eller mere attraktive vilkår på dit boliglån ved at skifte bank.