Hvad tjener en bankrådgiver i 2023?

You are currently viewing Hvad tjener en bankrådgiver i 2023?
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Er du nysgerrig på karrieremulighederne inden for finanssektoren og overvejer du at blive privatrådgiver eller erhvervsrådgiver i en bank? Måske er du usikker på, hvad lønforholdene er, og hvad jobbet helt præcist indebærer? Her ser vi nærmere på jobbet som bankrådgiver, og hvad man kan forvente at tjene som rådgiver i en bank.

Resume 💡

  • En privatrådgiver med fokus på standardprodukter tjener ifølge Finansforbundets lønstatistik typisk 41.800 kr. om måneden uden arbejdsgivers pensionsbidrag, hvis man tager udgangspunkt i en almindelig medarbejder på 35 år uden ledelsesansvar og med en kort videregående uddannelse.
  • Bankrådgivere, som har med erhvervskunder at gøre, har typisk en højere månedsløn.

Så meget tjener en bankrådgiver inden for privat og erhverv

Overvejer du at blive privatrådgiver eller erhvervsrådgiver i en bank, og er du i tvivl om, hvad du kan forvente at få i løn? Og hvad jobbet i det hele taget indebærer?

Bankrådgivning er en karrierevej, som kan føre til en lang række jobmuligheder i finanssektoren. At arbejde som bankrådgiver indebærer at rådgive kunder om bankprodukter og tjenester og sælge disse produkter til kunderne.

En bankrådgiver skal have et indgående kendskab til finansielle produkter og forstå de gældende regler. Arbejdet indebærer typisk en specialisering, hvor man fokuserer på f.eks. privatkunder, erhvervskunder, storkunder eller formuende kunder.

Her ser vi nærmere på, hvad du kan forvente at få i løn som bankrådgiver, der rådgiver privat- eller erhvervskunder, ligesom vi ser nærmere på, hvad jobbet som bankrådgiver indebærer.

Hvad laver en bankrådgiver?

En bankrådgivers arbejde består i at rådgive kunder om bankprodukter og tjenester, såsom lån, opsparings- og investeringsprodukter mv., samt sælge disse produkter til kunderne.

Rådgiveren skal have et indgående kendskab til de finansielle produkter og ligeledes forstå, hvilke regler der gælder for de pågældende finansielle produkter.

Jobbet som bankrådgiver indebærer typisk en specialisering, hvor man fokuserer på f.eks. privatkunder, erhvervskunder, storkunder eller formuende kunder.

Således er finanssektoren en meget reguleret sektor, og derfor skal rådgiveren have godt styr på, hvad vedkommende er forpligtet til at oplyse kunderne om. Derudover skal en bankrådgiver evne skabe gode kunderelationer og formidle komplekse finansielle problemstillinger på en måde, så personer uden stor finansviden kan forstå det.

Bankrådgivere kan f.eks. arbejde med privat- og erhvervskunder og formuende kunder (private banking), og fælles for opgaven er, at rådgiveren hjælper med at finde løsninger på de specifikke finansielle behov, som kunderne har, hvad enten det handler om banklån, opsparing, investering, boliglån eller noget helt femte. En bankrådgivers dagligdag vil ofte bestå af forberende arbejde samt at rådgive kunder i banken, over telefonen eller online.

Hvad tjener en privatrådgiver?

En almindelig medarbejder på 35 år – der rådgiver privatkunder – uden ledelsesansvar og med en kort videregående uddannelse får ifølge Finansforbundets lønstatistik typisk en månedløn i størrelsesordenen:

  • Privatkunder (Standardprodukter og sagsbehandling): 41.800 kr. uden arbejdsgivers pensionsbidrag
  • Privatkunder (Direkte rådgivning): 46.800 kr. uden arbejdsgivers pensionsbidrag

Kilde: Finansforbundet

Hvis man som fastansat eller kommende bankrådgiver er nervøs for at komme ud i arbejdsløshed, kan man med fordel melde sig ind i en akasse – som f.eks. den kombinerede fagforening og akasse Ase eller Akademikernes A-kasse, der begge bl.a. henvender sig til bankrådgivere.

Løn til nyuddannet privatkunderådgiver

Ifølge Uddannelsesguiden så tjener en nyuddannet privatkundemedarbejder ca. 38.400 kr. om måneden inkl. pension (2019-tal). Tallene kan dog variere en del på tværs af banker og specifikke arbejdsopgaver.

Arbejdsopgaver som privatkunderådgiver

Et job som privatrådgiver er kendetegnet ved, at du rådgiver private kunder, dvs. mennesker med almindelige indkomster, der har behov for rådgivning og ydelser inden for f.eks. boliglån, investering og opsparing.

Hvad tjener en erhvervsrådgiver?

En almindelig medarbejder på 35 år – der rådgiver erhvervskunder – uden ledelsesansvar og med en kort videregående uddannelse får ifølge Finansforbundets lønstatistik typisk en månedsløn i størrelsesordenen:

  • Erhvervskunder (Standardprodukter og sagsbehandling): 47.300 kr. uden arbejdsgivers pensionsbidrag
  • Erhvervskunder (Direkte rådgivning): 53.300 kr. uden arbejdsgivers pensionsbidrag

Kilde: Finansforbundet

Løn til nyuddannet erhvervskunderådgiver

Ifølge Uddannelsesguiden så tjener en nyuddannet erhvervskundemedarbejder ca. 42.400 kr. om måneden (2019-tal). Tallene kan dog variere en del på tværs af banker og specifikke arbejdsopgaver.

Arbejdsopgaver som erhvervskunderådgiver

Et job som erhvervskunderådgiver er kendetegnet ved, at du rådgiver og hjælper virksomhedskunder med deres økonomi, dvs. selskaber som f.eks. har behov for at investere eller finansiere indkøb af maskiner, ejendomme, produktudvidelser, mv., ligesom virksomhederne skal have en virksomhedskonto til den løbende drift.

Hvad tjener en finanstrainee?

Hvis har har taget en uddannelse som finansøkonom, kan man efterfølgende komme direkte ind i en bank og blive finanstrainee, hvor man vil blive oplært i banken. Et trainee-forløb strækker sig typisk over 1 år.

Et uddannelsesforløb som finanstrainee er en mulighed for at blive uddannet i bankens produkter og i at lære at arbejde med kunder.

Lønnen afhænger af, hvilken bank du får arbejde hos. Hos den landsdækkende bank Arbejdernes Landsbank er startlønnen uden pension 26.149 kr. måneden, men allerede efter 12 måneder stiger grundlønnen til 30.300 kr. om måneden. 

Og efter yderligere 18 måneder stiger lønnen til minimum 32.342 kr. om måneden, skriver Arbejdernes Landsbank på sin hjemmeside, hvor det videre fremgår, at man derudover som finanstrainee bl.a. får seks ugers ferie, fem omsorgsdage, mulighed for bonusordning, ferietillæg og pensionsordning.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Benzin- og dieselpriserne er steget kraftigt i den seneste tid. I denne artikel giver Pengejournalen en række gode råd til, hvordan du kan finde billigere benzin og spare penge på benzin og diesel, så brændstof ikke ødelægger din privatøkonomi
  • Er du på udkig efter billigere el, så kan du i denne opgørelse af Pengejournalen blive klogere på, hvordan du kan spare penge ved at benytte det billigste el-selskab.

Konklusion👇

  • Lønnen som bankrådgiver afhænger af, hvilken type arbejde man udfører, og den anciennitet man har. Typisk er lønnen højere, hvis man rådgiver erhvervskunder.
  • En bankrådgiver med fokus på standardprodukter til privatkunder tjener ifølge Finansforbundets lønstatistik typisk 41.800 kr. om måneden uden arbejdsgivers pensionsbidrag.