Hvad tjener en flyveleder? (Løn, krav og uddannelse)

You are currently viewing Hvad tjener en flyveleder? (Løn, krav og uddannelse)
bla bla

Flyvledere er blandt de bedst lønnede jobs uden ledelsesansvar i Danmark. Men der stilles også store krav til de personer, der styrer flytrafikken, da de er med til at sikre, at flypassagerer kommer sikkert frem på deres rejser. Men hvad tjener en flyveleder egentlig? Og hvad kræver jobbet? Det ser vi nærmere på her.

Resume 💡

 • Ifølge tal fra Danmarks Statistik tjener en flyveleder uden ledelsesansvar i gennemsnit 75.849 kr. om måneden før skat. For at komme ind på uddannelsen til flyveleder kræver det, at man består en optagelsesprøve. Selve uddannelsen tager typisk i omegnen af tre år.

Job, uddannelse og løn som flyveleder

Kunne du godt tænke dig at blive flyveleder, og har du i den forbindelse overvejet, hvad en flyveleder tjener? Eller er du bare interesseret i at høre mere om jobbet, herunder hvilke ansvarsområder der er forbundet med jobbet, og hvordan kommer man ind på uddannelsen til flyveleder.

I denne artikel dykker Pengejournalen ned i lønningsniveauet for flyveledere, ligesom vi ser nærmere på optagelsesprocessen til uddannelsen og de krav, der er til at blive flyveleder.

Hvad tjener en flyveleder?

Ifølge tal fra Danmarks Statistik tjener en flyveleder uden ledelsesansvar i gennemsnit 75.849 kr. om måneden før skat. Det er vigtigt at bemærke, at dette tal kan variere afhængigt af erfaring, ansvarsniveau og eventuelle tillæg.

Som Pengejournalen tidligere har skrevet, rækker det til en placering som det femtebedst betalte job herhjemme, når man sammenligner stillinger uden ledelsesansvar. De bedst betalte job herhjemme uden ledelsesansvar er piloter, der i gennemsnit tjener over 90.000 kr. om måneden før skat ifølge Danmarks Statistik.

De 10 bedst betalte jobs i Danmark 

 1. Pilot (90.652,13 kr.)
 2. Ingeniør inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder (81.880,75 kr.)
 3. Speciallæge (81.825,42 kr.)
 4. Dommer (80.969,77 kr.)
 5. Flyveleder (75.849,03 kr.)
 6. Tekniker inden for skibs- og luftfart (70.236,84 kr.)
 7. Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta – fx børsmægler (69.408,40 kr.)
 8. Advokat (69.184,59 kr.)
 9. Sælger af informations- og kommunikationsteknologi (69.002,59 kr.)
 10. Arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans, pension og forsikring (67.795,97 kr.)

En flyveleder tjener i gennemsnit over 75.000 kr. om måneden før skat ifølge tal fra Danmarks Statistik.

Flyvelederes løn afspejler det ansvar og den specialisering, der er forbundet med arbejdet. Flyveledere spiller således en afgørende rolle i at sikre sikkerheden og effektiviteten af flytrafikken.

Tallet er som nævnt afgrænset til lønmodtagere uden ledelsesansvar, ligesom der ikke er inkluderet tal for unge og elever. Resultaterne inkluderer desuden kun fastlønnede arbejdstagere, og der er ingen adskillelse mellem offentlige og private ansatte.

Hvad laver en flyveleder?

En flyveleders primære opgave er at overvåge og kontrollere flytrafikken i luftrummet. De sørger for, at flyene bevæger sig sikkert og effektivt ved at koordinere deres flyruter og holde passende afstand mellem dem.

Flyvelederen kommunikerer løbende med piloterne via radio og giver instruktioner om relevante informationer i luftrummet. De arbejder tæt sammen med piloter, radaroperatører og andre relevante aktører for at opretholde en glidende flyveledelse.

Hvordan bliver man optaget på uddannelsen til flyveleder?

At blive flyveleder kræver en uddannelse som flyveleder. Ifølge Uddannelsesguiden varer uddannelsen til flyveleder ca. tre år, og man skal bestå en optagelsesprøve for at komme ind på uddannelsen. Der kræves en gymnasial uddannelse for, at man kan tage optagelsesprøven.

Optagelsesprøven består af flere trin. Prøven indebærer bl.a. computerbaserede tests, der skal gennemføres for at vurdere personernes generelle evner og færdigheder, ligesom man udsættes for logiske og flyvelederrelaterede opgaver inden for en tidsbegrænset ramme

Desuden skal man igennem test, der evaluerer ens evner og reaktionsevne som flyveleder i realistiske scenarier. Herefter vil dem, der klarer sig bedst, blive indkaldt til en personlig samtale, hvor deres personlige egenskaber, motivation og egnethed til flyvelederrollen vurderes. Sidst men ikke mindst skal man også igennem et helbredstjek og sikkerhedsgodkendelse.

Der findes luftfartsuddannelser som Naviair, og man kan også uddannelsen til flyveleder i Forsvaret. Her er lønnen 19.000-21.000 kr. under uddannelsen, mens startlønnen er 45.000 kr. om måneden som færdiguddannet, og slutlønnen er ca. 1 mio. kr. om året.

Hvad kræver det at være flyveleder?

Under uddannelsen til flyveleder lærer de studerende alt fra flynavigation og meteorologi til kommunikation og tekniske systemer. De skal mestre avancerede radar- og computersystemer samt udvikle evnen til at træffe hurtige og præcise beslutninger under pres.

Derudover kræver jobbet som flyveleder også gode personlige egenskaber. Evnen til at bevare roen og forblive fokuseret i stressede situationer er afgørende, da flyveledere ofte arbejder i en hektisk og travl atmosfære. De skal være gode kommunikatorer og kunne samarbejde effektivt med piloter og andre kolleger for at opretholde sikkerheden og effektiviteten i lufttrafikken.

En flyleders job er at sikre en sikker og effektiv flytrafik. Jobbet indebærer bl.a. kommunikation med piloter.

Flyveledere skal også være i stand til at håndtere et stort informationsflow fra forskellige kilder.

Flyveledere får deres information fra forskellige kilder, herunder flyveplaner, radarskærme, interne tv-skærme, radiokommunikation med piloterne, opkald fra andre flyveledere og data fra computere. Disse kilder giver flyvelederne vigtige oplysninger om flyenes position, fart, højde og andre relevante faktorer.

Hvis du vil vide mere… 📖

 • Hvis du er nervøs for din økonomiske situation i tilfælde af, at du mister dit arbejde, så kan du her læse Pengejournalens omfattende sammenligning af de billigste a-kasser med lønsikring.
 • Derudover kan du blive klogere på, hvad du har udsigt til at tjene over et helt liv opgjort på baggrund af den uddannelse, du har.

Konklusion👇

 • En flyveleders primære opgave er at overvåge og kontrollere flytrafikken i et givent luftrum og sikre, at flyene bevæger sig sikkert og effektivt. Dette indebærer tæt samarbejde med piloter og andre aktører for at opretholde en glidende flyveledelse gennem løbende kommunikation og koordination.
 • Flyveledere uden ledelsesansvar tjener ifølge Danmarks Statistik i gennemsnit 75.849 kr. om måneden før skat.