Hvad tjener en nyuddannet folkeskolelærer om måneden?

You are currently viewing Hvad tjener en nyuddannet folkeskolelærer om måneden?
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Overvejer du at søge job som folkeskolelærer, og er du i den forbindelse interesseret i at blive klogere på lønniveauet for denne type beskæftigelse? Det spørgsmål dykker vi ned i denne artikel, ligesom vi ser nærmere på kravene til at kunne undervise i folkeskolen.

Resume 💡

  • En nyuddannet folkeskolekærer tjener i gennemsnit mellem 35.214 kr. og 38.698 kr. inkl. pension afhængig af, om der er tale om ansættelse i det private, kommunale eller i staten. Lønnen for folkeskolelærere som samlet gruppe ligger i gennemsnit over 45.000 kr. inkl. pension.
  • Det kræver en uddannelse som lærer at kunne undervise i folkeskolen. Uddannelsen tager typisk fire år.

Løn som folkeskolelærer

Har du nogensinde overvejet, hvad en folkeskolelærer tjener om måneden? Eller måske overvejer du selv at blive folkeskolelærer, men ønsker at vide mere om lønforholdene samt kravene til at kunne undervise i folkeskolen?

Uanset hvad din motivation for at lære mere om jobbet som folkeskolelærer, så dykker vi her ned i emnet og skaber et overblik over lønningsforholdene for folkeskolelærere, herunder den månedlige indkomst, samt kravene til stillingen.

Ser vi på lønspørgsmålet, så er det korte svar, at der ikke er nogen generel sats for en folkeskolelærers månedsindkomst, da det typisk afhænger af anciennitet, og om jobber er i det private, kommunale eller i staten.

En folkeskolelærer tjener i gennemsnit knap 46.000 kr. om måneden inkl. pension.

Der kan også være forskel på lønnen afhængig af geografi, skole, mv. Men her ser vi nærmere på, hvad folkeskolelærere i gennemsnit tjener – både som nyuddannede og mere generelt.

Hvad tjener en nyuddannet folkeskolelærer?

I nedenstående tabel, som baserer sig fra oplysninger fra Uddannelsesguiden (der har hentet tallene fra Danmarks Statistik), så kan man se, at som nyuddannet folkeskolelærer, der underviser på grundskoleniveau, tjener mellem 35.214 kr. og 38.698 kr. inkl. pension afhængig af om ansættelsen er i det private, kommunale eller i staten.

Jobfunktion (nyuddannet)PrivatKommuneStat
Efterskolelærer37.304 kr.38.698 kr.35.214 kr.
Undervisning i grundskolen (børn, 1.-10. klasse)37.304 kr.38.698 kr.35.214 kr.
Kilde: Uddannelsesguiden/Danmarks Statistik

Hvis man som fastansat eller kommende lærer er nervøs for at komme ud i arbejdsløshed, kan man med fordel melde sig ind i en akasse – som f.eks. den kombinerede fagforening og akasse Ase eller Akademikernes A-kasse, der begge bl.a. henvender sig til lærere.

Du kan også læse Pengejournalens omfattende sammenligning af de billigste a-kasser med lønsikring.

Hvad tjener en folkeskolelærer i gennemsnit?

Hvis vi kigger videre på, hvad en folkeskolelærer i gennemsnit tjener, så matcher det nogenlunde danske lønmodtageres generelle lønningsniveau.

Ifølge tænketanken CEPOS tjener en folkeskolelærer i gennemsnit 45.700 kr. om måneden inkl. pension. Tænketanken oplyser, at i den samlede lønindkomst er medregnet grundløn, tillæg, feriegodtgørelse og pension. Cepos oplyser også, at det er en højere gennemsnitsløn end andre offentlige ansatte som f.eks. sygeplejersker, pædagoger og SOSU-assistenter.

Hvad kræver det at blive folkeskolelærer?

Det er ikke sådan lige at blive folkeskolelærer. I hvert fald kræver det en uddannelse specifikt rettet mod jobbet. Folkeskoleloven fastsætter således ifølge Danmarks Lærerforenig, at man skal have en uddannelse som lærer for at kunne undervise i folkeskolen.

“For at kunne varetage undervisningen i folkeskolens 1.-10. klasse skal underviseren have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen eller anden læreruddannelse, der er godkendt af undervisningsministeren i denne henseende,” lyder det i Folkeskoleloven ifølge Danmarks Lærerforening.

Det kræver en uddannelse som lærer for at kunne undervise i Folkeskolen.

Læreruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som typisk tager 4 år. Hos Københavns Professionshøjskole kan man eksempelvis søge om optagelse, hvis man har et snit fra gymnasiet, handelsskolen eller lignende på over 7, mens man kan søge om optagelse gennem kvote 2, hvis man har et snit under 7.

Kvote 2-ansøgningen består af en samtale, hvor man få sin egnethed til uddannelsen vil blive vurderet. Her er der altså tale om en helhedsvurdering af personen og dermed bliver der skelet til mere end til blot karakterne fra eksempelvis gymnasiet, som det er tilfældet, hvis man søger gennem Kvote 1.

Hvad tjener en gennemsnitlig dansker om måneden til sammenligning?

Lønnen som folkeskolelærer ligger meget tæt på gennemsnitslønnen for, hvad danske lønmodtagere generelt tjener. Ifølge tænketanken CEPOS tjener en folkeskolelærer som sagt i gennemsnit 45.700 kr. om måneden inkl. pension.

Til sammenligning så tjener danske lønmodtagere i gennemsnit 44.514 kr. om måneden, hvilket også både dækker over løn og pension, som Pengejournalen tidligere har beskrevet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Der er dog stor forskel på indkomstniveauet i Danmark afhængig af, hvilken type job man varetager. Som Pengejournalen også har beskrevet, så er piloter, dommere, advokater og farmaceuter generelt de jobtyper uden ledelsesansvar, hvor man tjener den højeste løn herhjemme. Således tjener eksempelvis en pilot i gennemsnit omkring 90.000 kr. om måneden inkl. pension.

Ser man på andre jobtyper, der har med børn og unge at gøre, er det oplagt at sammenligne folkeskolelæreres løn med lønniveauet for pædagoger. Som Pengejournalen tidligere har beskrevet, så tjener pædagoger typisk mellem 28.000-34.000 kr. alt afhængig af erfaring og jobtype samt hvor i landet man arbejder. Dertil kommer, at pædagoger generelt får i omegnen af 14 pct. i pension.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Folkeskolelærere tjener i gennemsnit en del mere end pædagoger.

Ser man på de jobtyper uden ledelsesansvar, som generelt byder på den laveste løn, er det job som kasseassistent, tjener og køkkenmedarbejdere, som præger den kategori. En kasseassistent tjener eksempelvis i gennemsnit 26.700 kr. før skat og inkl. pension.

Du kan se den fulde liste over, hvad forskellige jobtyper i gennemsnit giver i månedsløn, i denne artikel af Pengejournalen.

Hvis du vil vide mere… 

Konklusion

  • En nyuddannet folkeskolekærer tjener i gennemsnit mellem 33.615 kr. og 39.710 kr., mens folkeskolelærere som samlet gruppe i gennemsnit tjener 45.700 kr.
  • Det kræver en uddannelse som lærer for at kunne undervise i folkeskolen, foreskriver Folkeskoleloven.