Gennemsnitsløn i Danmark i 2023 (og formue målt på alder)

You are currently viewing Gennemsnitsløn i Danmark i 2023 (og formue målt på alder)
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Hvis du gerne vil vide, om du tjener mere eller mindre end den gennemsnitlige danske lønmodtager, så kan du blive klogere i denne artikel, der belyser danske lønmodtageres gennemsnitsløn.

Resume 💡

  • Ifølge tal fra Danmarks Statistik tjener danske lønmodtagere i gennemsnit 44.514 kr. om måneden, hvilket både dækker over løn og pension.
  • Danskerne har i gennemsnit over 1 mio. kr. i netto formue ifølge Danmarks Statistik.

Gennemsnitsløn for danske lønmodtagere

Vil du gerne vide, om du tjener mere, mindre eller nogenlunde det samme som den gennemsnitlige danske lønmodtager?

I denne artikel dykker vi ned i, hvad danskerne i gennemsnit tjener, hvor store deres formuer i gennemsnit er og meget mere. Lad os først se på gennemsnitslønnen.

Det er et spørgsmål, som Danmarks Statistik berører i sin artikel om “Gennemsnitsdanskeren.” Her fremgår det, at danske lønmodtagere i gennemsnit tjener 44.514 kr. om måneden, inkl. pension, og før der er trukket skat vel og mærke.

Gennemsnitslønnen for danske lønmodtagere er 44.514 kr. om måneden – inkl. pension og før skat.

Hvis du gerne vil blive klogere på, hvad man typisk tjener i forskellige brancher, har Pengejournalen tidligere beskrevet en omfattende liste med lønningsniveauet for forskellige typer af job i Danmark.

Man kan også bruge Jobindex’ lønberegner eller man kan spørge en fagforening til råds om alle typer af lønforhold. Fagforeninger og a-kasser som f.eks. Ase og Business Denmark kan hjælpe med at anskueliggøre, om man får nok i løn og kan også give gode råd til en eventuel lønforhandling.

Hvor mange penge har danskerne i gennemsnit?

Danmarks Statistik berører også, hvad danskerne i gennemsnit har af netto formue, dvs. når alle aktiver (værdier) og passiver (gæld) er trukket fra hinanden.

Aktiver kan bl.a. være ens bolig, aktiedepoter, frie midler og pensionsopsparing, mens passiverne er den gæld, man har i eksempelvis ens bolig, men alt øvrigt gæld skal også inkluderes i beregningen.

Når gælden er trukket fra formuen, så har den enkelte dansker i gennemsnit knap 1,2 mio. kr. Det vil sige over 1.000.000 kr. i netto formue. Hvis det lyder af meget, så skal man se tallet i lyset af de store prisstigninger, som har været på boligmarkedet siden finanskrisen i 2008-2010.

Ønsker du gode tips og tricks til din pensionsopsparing, kan du fortsætte læsningen hos Pengejournalen lige her.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

En dansk borger, der enten har været lønmodtager eller selvstændig i mindst 30 år, har i alt over alle årene i gennemsnit tjent omkring 9 mio. kr. efter skat

Hvad tjener en gennemsnitlig dansker på et helt liv?

Ifølge Danmarks Statistik så har en dansker, der enten har været lønmodtager eller selvstændig i mindst 30 år, i alt over årene i gennemsnit tjent omkring 9 mio. kr. efter skat, men dette tal dækker over spredning i indkomsterne.

Eksempelvis har en universitetsøkonom som højeste fuldførte uddannelse ved udgangen af 2017 i gennemsnit tjent 14,5 mio. kr. efter skat mv. over de sidste 38 år, mens en buschaufføren til sammenligning har tjent 7,3 mio. kr. Begge tal er opgjort i 2017-priser, oplyser Danmarks Statistik.

Hvad er danskernes gennemsnitlige opsparing?

Pengejournalen har i en anden artikel dykket ned i, hvor store danskernes opsparing i gennemsnit er i bestemte aldersgrupper. Som man kan se af nedenstående opgørelse, der er udarbejdet af tænketanken CEPOS, så har en 20-årig i gennemsnit en netto formue på 83.000 kr., mens eksempelvis en 50-årig i gennemsnit har en netto formue på 1,5 mio. kr.

Netto formue dækker over, hvad man har af aktiver (frie midler, boligopsparing, pension mv.), når al gæld er trukket fra.

Formuerne topper omkring 60-70-årsalderen, hvilket hænger sammen med, at det typisk er her, at mange går på pension og begynder at bruge af deres opsparing. Dermed kan det løbende afkast på ordningerne generelt ikke opveje udbetalingerne på pensionsordningerne, og derfor er en 90-årigs opsparing i gennemsnit nede på 1,5 mio. kr.

opsparing 100.000 kr.
En høj løn betyder ikke så meget ift. at skabe en stor opsparing, hvis man samtidig har et stort forbrug. Nederst i artiklen kan du finde inspiration til, hvordan du kan blive bedre til at spare penge.

Bemærk i øvrigt, at gennemsnitstallene er højere end medianen, dvs. den dansker som repræsenterer “den midterste opsparing” blandt alle. Det skyldes, at der nogle danskere, som har en rigtig stor formue, som trækker gennemsnitstallet op.

AlderGns. i kr.Median i kr.
2083.000 kr.30.000 kr.
30305.000 kr.149.000 kr.
40850.000 kr.574.0000 kr.
501.534.000 kr.1.065.000 kr.
602.384.000 kr.1.716.000 kr.
702.564.000 kr.1.789.000 kr.
801.840.000 kr.1.136.000 kr.
901.469.000 kr.758.000 kr.
Kilde: CEPOS’s opgørelse er baseret på tænketankens egne beregninger med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik. Tallene er beregnet ud fra 2018-data for formuer, men er efterfølgende opgjort til 2020-niveau baseret på lønudviklingen. Pensionsformuen er opgjort efter skat, dvs. der er fratrukket en beregnet skat på 40 pct.

Hvad tjener danske lønmodtagere i forskellige stillinger?

Pengejournalen har også tidligere sat fokus på, hvad forskellige jobtyper uden ledelsesansvar typisk tjener om måneden. Forneden kan du se den fulde liste, som er baseret på en opgørelse af tænketanken CEPOS, som har taget udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik.

Piloter er blandt de jobtyper uden ledelsesansvar, som i gennemsnit giver den bedste løn i Danmak.

Tallene inkluderer ikke unge og elever, og både time- og fastlønnede er medregnet, mens der ikke bliver skelnet mellem offentlige og private ansatte.

Hvis du på baggrund af opgørelsen bliver fristet af at komme videre i din karriere, eller du blot vil have sparring om dine muligheder, kan du overveje at få karriererådgivning. Eksempelvis tilbyder flere a-kasser og fagforeninger, herunder Ase, Business Denmark og Akademikernes a-kasse, mulighed for karriererådgivning til deres medlemmer. 

Udvalgte jobtyper uden ledelsesansvarMånedsløn før skat og inkl. pension
Pilot90.500 kr.
Dommer81.000 kr.
Advokat mv.68.400 kr.
Farmaceut65.200 kr.
Tandlæge62.500 kr.
Læge61.600 kr.
Ingeniør59.200 kr.
Softwareudvikler58.800 kr.
Revision og regnskabscontroller58.600 kr.
Kunderådgivning i den finansielle sektor58.500 kr.
Dyrlæge53.900 kr.
Gymnasielærer50.800 kr.
Journalist50.400 kr.
Underviser/forsker ved universiteter mv50.100 kr.
Togfører49.300 kr.
Psykolog48.500 kr.
Speditør47.200 kr.
Bibliotekar46.000 kr.
Direktionssekretær45.800 kr.
Regnskabsmedarbejder45.800 kr.
Grundskolelærer45.100 kr.
VVS’er44.200 kr.
Underviser, erhvervsuddannelser43.800 kr.
Jordemoder43.300 kr.
Sygeplejerske43.200 kr.
Politibetjent43.000 kr.
Advokatsekretær42.800 kr.
Optiker42.200 kr.
Elektriker42.200 kr.
Mejerist42.200 kr.
Mekaniker (landbrug og industri)41.500 kr.
Murer41.400 kr.
Brandmand40.500 kr.
Socialrådgiver40.200 kr.
Sekretær/kontorarbejde40.200 kr.
Smed40.100 kr.
Tømrer39.800 kr.
Fysioterapeut mv.39.400 kr.
Specialpædagog38.900 kr.
Automekaniker38.400 kr.
Maskinoperatør38.100 kr.
Pædagog37.500 kr.
Renovationsarbejder37.400 kr.
Fængselsbetjent37.300 kr.
Ejendomsinspektør36.700 kr.
Tandplejer mv.36.500 kr.
Lægesekretær36.400 kr.
Maler35.500 kr.
Sikkerhedsvagt35.400 kr.
Lastbilchauffør35.400 kr.
Frisør35.400 kr.
Kundeservicemedarbejder34.500 kr.
Buschauffør34.300 kr.
Gartner33.700 kr.
Postbud mv.33.200 kr.
Bager32.700 kr.
Lagerekspedition32.500 kr.
Kok31.400 kr.
Slagter-medarbejder mv.31.200 kr.
Rengøring29.800 kr.
Salgsmedarbejder i butik29.600 kr.
Fastfood-medarbejder29.400 kr.
Tjener27.700 kr.
Køkkenmedhjælper27.500 kr.
Kasseassistent26.700 kr.
Kilde: CEPOS (Danmarks Statistik)
Anm.: Opgørelsen viser den standardberegnede månedsfortjeneste for en fuldtidsstilling. Heri indgår basisløn, pension, personalegoder, genetillæg og uregelmæssige betalinger (fx bonus). Overarbejdsbetaling indgår ikke.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Hvis du er nervøs for din økonomiske situation i tilfælde af, at du mister dit arbejde, så kan du her læse Pengejournalens omfattende sammenligning af de billigste a-kasser med lønsikring.

Konklusion👇

  • Danske lønmodtagere tjener i gennemsnit cirka 44.500 kr. om måneden, inkl. pension. Danskerne har i gennemsnit over 1 mio. kr. i netto formue.

Er du træt af 0 pct. i rente i banken?

Hos Saxo Bank kan du få op til 2,8 pct. i rente på dit indlån, uden du skal binde dine penge. Det er den højest mulige rente på det danske marked. Renten afhænger af dit indlåns størrelse.