Hvad tjener en pædagog? (Månedsløn, bonus, mv.)

You are currently viewing Hvad tjener en pædagog? (Månedsløn, bonus, mv.)
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Overvejer du at uddanne dig til – og søge arbejde som – pædagog? Her ser vi nærmere på, hvad en pædagog i gennemsnit tjener, ligesom vi ser på lønningsniveauet for nyuddannede pædagoger.

Resume 💡

  • Pædagoger tjener typisk mellem 28.000-34.000 kr. alt afhængig af erfaring og jobtype samt hvor i landet man arbejder. Derudover modtager pædagoger typisk i omegnen af 14 pct. i pension.

Lønningsniveau for pædagoger i 2023

At arbejde som pædagog er et ædelt job. Kerneopgaven for pædagoger er således at drage omsorg for og bidrage til især børn og unges udvikling og trivsel samt skabe et sikkert og trygt rum, som de kan udvikle sig i. Som pædagog kan man eksempelvis få arbejde i vuggestuer, børnehaver, SFO’er, mv.

På den måde spiller pædagoger en vigtig rolle i vores samfund, og samtidig ville det være svært at få et arbejdsmarked til at fungere, hvis der ikke var nogen, som havde tid, evner og lyst til at passe vores børn og unge.

Hvis man ønsker at arbejde som pædagog, skal man brænde for arbejdet med børn og unge, men naturligvis er der også andre forhold, som spiller ind for personer, som overvejer at blive pædagoger. Her ser vi nærmere på, hvad man kan forvente at tjene som pædagog efter endt uddannelse.

Pædagogers arbejde bidrager til at sikre børns udvikling, læring og trivsel

Lad det være sagt med det samme: Man bliver ikke rig af at arbejde som pædagog. Men med en vis erfaring kan man komme til at tjene en udmærket løn, ligesom pædagoger modtager en relativ høj pension. Pædagoger med en vis erfaring tjener ink. pension cirka det samme som gennemsnitsdanskeren.

Hvor meget tjener en pædagog i gennemsnit om måneden?

Er man ansat som pædagog i en kommune, er man ifølge fagforeningen Socialpædagogerne sikret en minimumsløn i omegnen af følgende satser (2023-tal):

  • Begyndelsesløn: 27.842 – 29.046 kr.
  • Efter seks års beskæftigelse: 29.233 – 30.273 kr.
  • Efter 10 års beskæftigelse: 31.337 – 32.105 kr.

Dertil kommer pension på 14,2 pct. oveni.

Ser man på gennemsnitslønnen for pædagoger, er den dog noget højere. Tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor fra september 2021 viser ifølge Københavns Kommune, at gennemsnitslønnen uden pension for en pædagog med 6-8 års erfaring i en fuldtidsstilling er følgende:

  • København: 32.683 kr.
  • Omegnskommuner: 31.205 kr.
  • Landsgennemsnit: 30.619 kr.

Hvis man tager udgangspunkt i en løn på 31.000 kr. plus 14,2 pct. i pension, så svarer det til en månedsløn på ca. 44.000 kr. om måneden.

Det svarer nogenlunde til, hvad den gennemsnitlige dansker tjener. Som Pengejournalen tidligere har beskrevet, så tjener danske lønmodtagere i gennemsnit 44.514 kr. om måneden inkl. pension ifølge tal fra Danmarks Statistik.

Hvad tjener en nyuddannet pædagog?

Ifølge Socialpædagogerne så tjener en nyuddannet socialpædagog i en kommune i Københavnsområdet 29.527 kroner (2022-tal). Dertil kommer muligheden for at opnå bonusser for nyuddannede og efter fire års ansættelse.

Hvis man som nyuddannet pædagog er nervøs for at komme ud i arbejdsløshed efter studiet, kan man med fordel melde sig ind i en kombineret fagforening og akasse som f.eks. Ase eller a-kassen FTFa, der bl.a. henvender sig til bredt til pædagoger.

Nedenfor ses lønniveauet for pædagoger i Københavns Kommune.

ErfaringBonusLøn
1 år15.002 kroner (for nyuddannede)29.939 kr.
2 år 30.341 kr.
3-4 år15.004 kroner (Ved 4 års ansættelse)30.750 kr.
5 år 31.167 kr.
6 år 32.019 kr.
7-9 år 32.456 kr.
10 år 33.810 kr.
Kilde: Københavns Kommune

Hvad tjener pædagoger i børnehaver og SFO’er?

En anden variabel ift. lønniveauet er, hvilken type pædagogisk arbejde der er tale om. Således tjener en pædagog i en SFO i gennemsnit mere end en pædagog i en børnehave.

PrivatKommuneStat
Pædagogisk arbejde med unge og voksne31.540 kr.31.394 kr.
Fritids- og ungdomspædagog, herunder SFO32.839 kr.33.589 kr.
Børnepædagog28.379 kr.30.571 kr.
Kilde: Uddannelsesguiden (2019-tal)

Hvad tjener en pædagog efter skat?

Hvis man som en erfaren pædagog tjener 32.000 kr. om måneden før pension, kan man regne med at få udbetalt cirka 21.400 kr., viser en beregning foretaget på hvormegetefterskat.dk.

Den konkrete beregning er dog behæftet med ret stor usikkerhed, da lønnen efter skat bl.a. afhænger af, hvilken kommune man bor i, og hvilke fradrag man har, herunder om man har gæld i sin bolig.

Beregningen tager udgangspunkt i borgere i Københavns Kommune, ligesom der er taget udgangspunkt i personer uden medlemskab af den danske folkekirke.

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion👇

  • Pædagoger tjener i omegnen af 28.000-34.000 kr. afhængig erfaring, jobtype og geografisk arbejdssted, og dertil kommer pension på cirka 14 pct.