Hvad tjener en skraldemand? (Månedsløn, uddannelse og krav)

You are currently viewing Hvad tjener en skraldemand? (Månedsløn, uddannelse og krav)

Leder du efter ufaglært arbejde? Og har du i den forbindelse overvejet, hvad en skraldemand tjener? Lønnen er højere end mange måske går rundt og tror. Her ser vi nærmere på lønnings- og arbejdsforholdene for danske skraldemænd, som også bliver kaldt renovationschauffører.

Resume 💡

 • En skraldemand, også kaldet en renovationschauffør, tjener i gennemsnit over 30.000 kr. i startløn inkl. pension. Det er en højere løn end meget andet ufaglært arbejde.

Hvad får en skraldemand/renovationschauffør i løn?

En skraldemand, også kaldet en renovationschauffør, er en person, som har til opgave at samle og fjerne affald fra hjem, virksomheder og offentlige områder.

Skraldemandens arbejde er vigtigt for, at samfundet fungerer og ikke mindst for den grønne dagsorden, da afhentningen af affald bl.a. samtidig er en forudsætning for genanvendelse af de ting, vi smider ud.

HUSK 

 • Lønnen for en renovationschauffør kan variere afhængig af bl.a. geografi og anciennitet

Derudover bidrager de til at opretholde renligheden i samfundet og beskytte miljøet mod forurening. I en tid hvor fokus på klima og miljø er større end nogensinde før spiller skraldemænds arbejde således en vigtig rolle.

Hvor vigtigt skraldemænds arbejde er, finder man også ud af, når de ikke udfører deres job. Således valgte 550 skraldemænd i marts 2023 at strejke pga. forringede arbejdsforhold, hvilket betød, at mange danskere ikke fik afhentet deres skrald, skriver bl.a. Avisendanmark.

En skraldemand tjener typisk over 30.000 kr. om måneden.

Det er næppe alle, som ønsker – eller kan klare – at jobbet som skraldemand. Men når man dykker ned i lønforholdene for en skraldemand, der altså mere formelt kaldes en renovationschauffør, så er måske værd at overveje for nogen, som leder efter ufaglært arbejde. Spørgsmålet er imidlertid: Hvad tjener en skraldemand?

Lønnen for en skraldemand kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder erfaring, uddannelse og arbejdsområde. Men generelt er lønnen som skraldemand slet ikke så ringe, som nogen måske tror.

Således tjener en skraldemand i gennemsnit over 30.000 kr. om måneden inkl. pension i startløn ifølge tal fra Uddannelsesguiden.

BeskæftigelseLøn
Lastbilchauffør – renovation30.151 kr.
Renholdningsarbejder30.870 kr
Kilde: Uddannelsesguiden (Danmarks Statistik)

Der er tale om 2019-tal, så afhængig af lønregulering kan der være tale om en endnu højere løn for nyuddannede. Under alle omstændigheder er det enmarkant højere løn, end man modtager som eksempelvis ufaglært kassemedarbejder i et supermarked.

Til sammenligning tjener den gennemsnitlige dansker 44.500 kr. ifølge tal fra Danmarks Statistik.

Pengejournalen har også tidligere sat fokus på, hvad forskellige typer af brancher og stillinger tjener, fx:

 • Piloter, der tjener typisk tjener over 90.000 kr. om måneden inkl. pension
 • Dommere, der generelt tjener over 80.000 kr. om måneden inkl. pension
 • Læger og tandlæger med en typisk løn over 60.000 kr. om måneden inkl. pension
 • Journalister, der tjener i gennemsnit tjener cirka 50.000 kr. om måneden inkl. pension
 • Nyuddannede folkeskolelærere, som i gennemsnit tjener mellem 35.214 kr. og 38.698 kr. inkl. pension
 • Sygeplejersker, som i gennemsnit tjener knap 38.000 kr. om måneden inkl. pension – men uden genetillæg
 • Og som nævnt gennemsnitsdanskeren, som altså tjener i omegnen af 45.000 kr. brutto inkl. pension

Hvad tjener en skraldemand i timeløn?

Hvis vi tager udgangspunkt i, at en skraldemand tjener 30.870 kr. om måneden og arbejder 37 timer om ugen, så svarer det til en gennemsnitslig timeløn på 193 kr.

Konkret kan timelønnen variere. Man får således et tillæg, hvis der er tale om overarbejde.

Startlønnen for en skraldemand er ikke så dårlig, som mange måske tror

Hvad kræver det at blive skraldemand?

Der er ingen formelle krav til at blive ufaglært skraldemand. Det kan dog være en fordel at have et kørekort til store køretøjer, som skraldebiler i sagens natur er. Derudover skal man have motivationen til at udføre arbejde.

“Du skal derfor være god til at skabe orden og have lyst til at rydde op efter andre mennesker. Som renovationschauffør skal du ofte løfte tunge ting og store affaldssække, og det er derfor vigtigt at have en god fysik. Du skal være indstillet på at skulle tidligt op om morgenen og arbejde på skiftende tidspunkter,” lyder det på Uddannelsesguiden, der også understreger, at man skal opnå viden om forskellige materialer og farligt affald.

Det er også muligt at tage en uddannelse som renovationschauffør og varer typisk tre år og seks måneder ifølge transportuddannelser.dk

“På skolen bliver du undervist (…) dagrenovation, erhvervsaffald og klinisk risikoaffald, førstehjælp, introduktion til branchen, national og international transport, sikkerhed og rationel kørsel. Samtidig får du en lang række certifikater og kørekort,” lyder det på hjemmesiden.

Hvilke fordele og ulemper er der ved at være skraldemand?

Hvis man kan stå tidligt op og godt kan lide fysisk arbejde, så er der en stor frihed i at være skraldemand, fordi man samtidig får tidligere fri end mange andre ufaglærte faggrupper.

TIP 

 • Hvis du overvejer at blive skraldemand, men er i tvivl om det er det rigtige for dig, så prøv at tal med en eller to personer, som har erfaring med jobbet

Mange skraldemænd arbejder på akkord, hvorfor man har fri, når man er færdig med sit arbejde. Omvendt skal man sørge for, at sådan en arbejdsform ikke skaber stress, da det kan være et problem i branchen.

Der er både fordele og ulemper forbundet med at være skraldemand – som ved så mange andre typer af job.

En anden fordel er, at som skraldemand er det lettere at holde fri, når man rent faktisk har fri. Man skal således ikke på samme måde som mange kontoransatte forholde sig til tonsvis af mails og telefonopkald uden for arbejdstiden.

Man skal dog samtidig være i stand til at kunne arbejde i al slags vejr, da folks affald skal hentes uagtet om det er solskin eller snevejr.

Hvornår møder en skraldemand på arbejde?

Arbejdstiden begynder ofte før kl. 06 om morgen, da affaldet typisk skal hentes om morgenen. Arbejdet udføres som nævnt ofte på akkord, hvilket betyder, at arbejdstiden afhænger af, hvor mange skraldespande eller containere, der skal hentes og tømmes. Når det fastsatte antal er nået, er arbejdsdagen typisk slut.

Men udsigten til at skulle at miste netop akkordordningen var årsagen til, at mange skraldemænd i København valgte at strejke, skriver Tv2. Således blev der lagt op til, at Københavns Kommune skulle hjemtage opgaven, som tidligere havde været løst af en række private aktører. Konkret er det det offentligt ejede Amager Ressource Center, som skal overtage opgaven, og her man lagt op til at indføre faste arbejdstider.

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion👇

 • En skraldemand tjener i gennemsnit over 30.000 kr. i startløn inkl. pension. Man kan både arbejde ufaglært som skraldemand og tage en uddannelse som renovationschauffør.