Hvad tjener en sygeplejerske i gennemsnit?

You are currently viewing Hvad tjener en sygeplejerske i gennemsnit?

Der har været meget debat om, hvad sygeplejersker herhjemme i gennemsnit tjener. Her ser vi nærmere på, hvad den reelle gennemsnitsløn om måneden i virkeligheden er.

Resumé💡

En sygeplejerske i Danmark tjener i gennemsnit knap 38.000 kr. om måneden inkl. pension – men uden genetillæg – for en 37 timers arbejdsuge. Det refererer fagforeningen Dansk Sygeplejeråd fra Danmarks Statistik. Ifølge tænketanken CEPOS er den samlede månedsløn inkl. pension og genetillæg i gennemsnit 41.900 kr. om måneden.

Sygeplejerskes løn – med og uden genetillæg

Vil du gerne arbejde som sygeplejerske, men er du i tvivl om, hvad løn du har udsigt til at tjene? Eller er du måske allerede sygeplejerske, men ønsker at vide, om du tjener nogenlunde det samme som dine kolleger?

Sygeplejerskes løn bliver ofte debatteret, og faggruppen ønsker som helhed mere i løn. Senest op til valgkampen i efteråret 2022 blev temaet igen bragt op til debat.

Uagtet hvordan man opgør sygeplejerskers løn er den under gennemsnittet for danske lønmodtagere

Spørgsmålet er imidlertid. Hvad tjener en sygeplejerske egentlig?

Først og fremmest skal det gøres klart, at lønningsniveauet afhænger af flere faktorer – herunder om man inkluderer genetillæg eller ej.

Genetillæg gives for f.eks. at arbejde om natten eller i weekenden. Ifølge fagforeningen Dansk Sygeplejeråd bør genetillæg ikke inkluderes, når man sammenligner med andre brancher, som ikke skal arbejde på ubekvemme tidspunkter.

Men spørger man den den liberale tænketank CEPOS, så bør genetillæg medtages i sammenligningen. Tænketanken bruger argumentet om, at genetillægget er en del af den løn, som sygeplejesker modtager.

Månedsløn for sygeplejerske i Danmark

Dansk Sygeplejeråd skriver på sin hjemmeside, at en sygeplejerske i gennemsnit – og på tværs af regioner, kommuner mv. – tjener 37.881 kr. om måneden uden genetillæg, men inkl. pension. Lønnen dækker ifølge fagforeningen over:

  • “Grundløn + centrale og lokale tillæg inkl. særlig feriegodtgørelse, ferie- og søgnehelligdagsbetalinger
  • Pension”

Men altså uden genetillæg. Opgør man lønnen inkl. genetillæg, så er den samlede løn ifølge CEPOS i gennemsnit 41.900 kr. om måneden inkl. pension. Både Dansk Sygeplejeråd og CEPOS refererer til data fra Danmarks Statistik.

Ifølge Danmarks Radio er der dog meget stor forskel på de enkelte sygeplejerskers løn, som bl.a. afhænger af deres ancienitet. Uagtet om man opgør lønnen på den ene eller anden måde, så er sygeplejerskers månedsløn mindre end den gennemsnitlige danske lønmodtagers løn.

Der har været stor debat om, hvad sygeplejerske herhjemme egentlig tjener. Et stor del af uenigheden handler om, hvorvidt man skal tælle genetillæg med eller ej.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik tjener danske lønmodtagere i gennemsnit 44.514 kr. om måneden, hvilket både dækker over løn og pension, som Pengejournalen tidligere har beskrevet.

Hvad tjener en sygeplejerske i Danmark om året?

Hvis man medregner genetillæg, så tjener en sygeplejerske i gennemsnit 502.800 kr. inkl. pension om året, mens det samlede beløb er 454.572 kr. om året uden genetillæg – men med pension.

Hvad får en sygeplejerske i løn i Norge?

Ifølge det norske Finansråd tjener en norsk sygeplejerske i gennemsnit 557.439 norske kr. om året, svarende til 399.469 danske kr. Omregnet til en dansk månedsløn svarer det til, at en sygeplejerske i Norge tjener 33.289 kr. om måneden. Det fremgår ikke hos Finansrådet, om lønnen er inkl. pension, men det må forventes, at pension kommer oven i de 33.289 kr.

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion👇

  • En sygeplejerske i Danmark tjener i gennemsnit knap 38.000 kr. om måneden inkl. pension – men uden genetillæg – for en 37 timers arbejdsuge. Inkluderes genetillæg, er den gennemsnitlige månedsløn 41.900 kr.