Hvem betaler i et forhold? (Min kæreste tjener mere end mig)

You are currently viewing Hvem betaler i et forhold? (Min kæreste tjener mere end mig)

Økonomi kan være et komplekst emne at navigere i som par, og det er en fordel at have en åben dialog med sin partner om emnet, særligt hvis den ene tjener markant mere end den anden i forholdet. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvordan man kan indrette sin privatøkonomi, udgifter, etc. i et forhold, og hvordan man taler sammen om emnet.

Resumé💡

I et forhold er det vigtigt at have en fælles forståelse af – og dialog om – hvordan man håndterer økonomien, og om den skal være fælles eller adskilt – eller et sted midt i mellem.

Fælles økonomi eller ej?

Der er ingen rigtig eller forkert måde at håndtere privatøkonomi i et forhold på. Det afhænger af, hvad der fungerer bedst for jer begge.

  • Nogle par har fællesøkonomi, hvor de to privatøkonomier er blandet helt sammen. Her man typisk en fælles konto, som man bruger til at dække alle udgifter med. Denne fælles konto vil så løbende blive tanket op, når man modtager løn, offentlige ydelser, etc. Uagtet om man tjener mere eller mindre end sin partner, vil begge overføre mere eller mindre hele deres løn til fælles kontoen. 
  • Andre har et fælles budget, hvor man begge bidrager lige meget til den fælles konto, hvor der kan trækkes diverse udgifter fra, såsom boligudgifter, husleje, vand, varme, etc. Omvendt bruger man så hver især ens private bankkonto til at dække sine egne udgifter til f.eks. tøj, frisør, hobbyer, etc. 
  • Andre par har helt separate budgetter, hvor hver partner betaler for sine egne udgifter, og hvor man ikke har nogen fælles konto. Det kan f.eks. være en mulighed, hvis man ikke bor sammen og dermed ikke skal dække faste udgifter sammen. 
Økonomi bør ikke være det, som fylder mest i et parforhold, men det er et vigtigt element at have styr på for at undgå konflikter.

Uanset hvad man vælger, er det vigtigt at have en åben dialog med sin partner om, hvordan man håndterer økonomien. 

Hvem skal betale for hvad?

Helt overordnet kan det være en god idé at have et budget, som I begge er enige om, og som I begge kan følge, så I ikke overskrider jeres økonomiske grænser.

Et sådan budget kan f.eks. bidrage til at anskueliggøre, hvad der er fælles og private udgifter samt fælles og private indtægter. Hvis man følger et budget, er der også større chance for at undgå, at man får negative overraskelser i privatøkonomien, og at der opstår uenighed i parforholdet om økonomi.

Hvordan taler man om økonomi med sin partner?

Det kan være svært at tale om penge med ens partner, men for mange vil det være en fordel at have en åben og ærlig dialog om økonomi. Det er ikke nødvendigvis et emne, som skal fylde meget i et forhold. Men ikke desto mindre kan det være en fornuftigt at sætte tid af til at diskutere jeres økonomiske situation, lave et budget og afstemme jeres forventninger. Måske kan det fungere for jer at tale om jeres økonomi en gang i kvartalet og i den forbindelse skabe et overblik over jeres økonomi og tale om jeres planer og drømme.

Som bl.a. finansrådgiveren Carl Richards er inde på i New York Times, så findes der ikke nogen nem måde at tale om økonomi på. Det vigtige er at blive ved med at have en dialog om det, hvis man altså mener, at det er nødvendigt og vigtigt for parforholdet.

Det kan eksempelvis være vigtigt at afstemme forventninger med hinanden, hvis den ene i forholdet tjener markant mere end den anden, og dermed har råd til en anden livsstil.

Hvis man har styr på sin økonomi, kommer der sjældent store negative overraskelser, og så går det hele lettere i forholdet – i hvert fald på økonomifronten.

Det er også vigtigt at tale om, hvordan I vil håndtere uforudsete udgifter, og hvordan I vil håndtere eventuelle økonomiske problemer. Det sidste skulle et budget gerne hjælpe jer med at undgå. 

Hvordan håndterer man økonomiske problemer?

Hvis I står over for økonomiske problemer, er det vigtigt at tale om det og finde en løsning. Når I har skabt et overblik over udfordringen, er det også nemmere at lave en handlingsplan. Det kan være, at en af jer – eller I begge – skal arbejde ekstra i en periode, og/eller at I vælger at skære ned på jeres forbrug, f.eks. ved at spise mindre ude.

En mulighed kan også være at tale med en økonomisk rådgiver, som kan hjælpe jer med at finde en løsning, hvis der er tale om et mere kompliceret økonomisk problem – som f.eks. kan involvere en låneomlægning eller en anden større økonomisk øvelse.

Som nævnt tidligere er det også fornuftigt at lave et budget, så I begge er klar over, hvad I har råd til, ligesom et budget kan hjælpe jer med at lave en plan for, hvordan I hurtigst muligt kommer på rette kurs igen. 

Hvem skal betale for regningen, når I ude og spise?

Hvem der skal betale for regningen, når man er på café eller restaurant, er et spørgsmål, som typisk fylder mest, hvis man dater, eller hvis man er i begyndelsen af et forhold. I virkeligheden burde det ikke fylde så meget, når man er ude for at hygge sig. Har man været sammen med sin partner i længere tid, har de fleste par da også opbygget en vane for, hvem der betaler, herunder om pengene går fra en fælles konto, eller om den ene eller anden part betaler. 

Der er ingen rigtig eller forkert måde at gøre det på, så længe begge har det godt med løsningen. Nogle par foretrækker at dele regningen, mens andre foretrækker, at den ene part betaler, fordi vedkommende måske tjener langt flere penge. 

Der er ikke noget rigtig eller forkert svar på, hvem der betaler, når man er ude at spise – eller om man deler regningen – så længe begge personer i forholdet har det godt med løsningen.

Det er også vigtigt at huske på, at det ikke kun handler om penge. Det handler også om at vise sin partner, at man værdsætter ham eller hende og deres tid.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Vil du gerne læse mere om, hvorfor renten også stiger på studielån, så kan du fortsætte læsningen i denne artikel hos Pengejournalen.
  • Benzin- og dieselpriserne er steget kraftigt i den seneste tid. I denne artikel giver Pengejournalen en række gode råd til, hvordan du kan finde billigere benzin og spare penge på benzin og diesel, så brændstof ikke ødelægger din privatøkonomi
  • Er du på udkig efter billigere el, så kan du i denne opgørelse af Pengejournalen blive klogere på, hvordan du kan spare penge ved at benytte det billigste el-selskab.

Konklusion👇

Økonomi er et komplekst emne at navigere i som par, og det er fornuftigt at have en åben dialog med sin partner om, hvordan man skal indrette sin økonomi, særligt hvis den ene tjener markant mere end den anden i forholdet.