Hvor længe kan man leve for 1 million uden at arbejde?

You are currently viewing Hvor længe kan man leve for 1 million uden at arbejde?

Har du overvejet, hvor lang tid man kan holde sig kørende for 1 mio. kr.? Her ser vi nærmere på, hvor langt man kommer med 1 mio. kr. i sin opsparing.

Resumé

  • 1 mio. kr. opsparet i pensionsformue svarer ifølge Finanstilsynet til cirka 4.800 kr. om måneden før skat resten af livet. Så hvor længe man leve for 1 mio. kr., handler i høj grad af, hvor store udgifter man har.

Så længe kan du leve for 1 mio. kr.

En person, der kan leve af sin opsparing, kaldes en rentier. Så har man med andre ord nok penge til, at man resten af livet kan leve af sin formue og de renter og det afkast, som formuen måtte generere.

Naturligvis kræver det en opsparing af en vis størrelse, før det kan lade sig gøre. Men lige så vigtigt i den beregning er de udgifter, som man har. Har man eksempelvis utrolig store leveomkostninger, kræver det en større formue at blive rentier end for en person, der lever nøjsomt.

Her ser vi nærmere på, hvor langt man kommer med 1 mio. kr. i opsparing. Engang var der noget mystisk forbundet med at være millionær, men i dagens Danmark – og især på grund af den høje inflation – kommer man ikke synderligt langt med 1 mio. kr. i opsparing. Med mindre: Ja, du har nok gættet det. Medmindre man har lave udgifter.

Er 1 mio. kr. nok i pensionsopsparing?

Hvis vi indledningsvist belyser, hvor langt man kommer med 1 mio. kr. i pensionsopsparing, så svarer det på baggrund af afkastberegninger og levetidsforventninger fra Finanstilsynet til, at man i gennemsnit vil have 4.800 kr. før skat hver måned resten af livet, fremgår det i en artikel hos pensionskassen ATP.

Knap 5.000 kr. – før skat vel og mærke – er næppe nok om måneden for de fleste danskere. Men derudover skal man huske, at man som pensionist kan modtage diverse supplerende ordninger fra det offentlige. Ifølge Finanshuset i Fredensborg kan man regne med at modtage 1 mio. kr. alene i folkepensionens grundbeløb henover ens pensionisttilværelse. Dertil kommer bidrag fra ATP og eventuelle andre ordninger som Arne-pension, efterløn, etc.

1 mio. i pensionsopsparing vil stadig ikke være nok for de fleste danskere ift. at kunne leve en tilpas interessant livsstil som pensionist, og hvad det indebærer i form af rejser, oplevelser, cafebesøg og gaver til børn og børnebørn.

Men hvis man bosætter sig ekstremt billigt i en kommune med lav husleje, eller hvis man eksempelvis har betalt sit boliglån ud og ikke betaler vanvittig høje boligskatter, vil det bestemt være nok penge til at kunne overleve. Men der vil næppe være plads til tant og fjas.

Hvor langt rækker 1 mio. kr. i frie midler?

1 mio. kr. opsparet i frie midler er for de fleste ikke nok til at kunne kalde sig økonomisk uafhængig – medmindre man eksempelvis har store passive indtægter.

Som Pengejournalen tidligere har beskrevet, indebærer den såkaldte 4 procentsregel, at man kan leve i 30 år af en given formue, hvis den er indeksinvesteret i en klassisk 60/40 portefølje med 60 pct. aktier og 40 pct. obligationer, og man maksimalt trækker 4 pct. ud hvert år. Det vil sige maksimalt 40.000 kr. i det tænkte eksempel.

En gennemsnitlig dansk hustand brugte i 2019 ifølge Danmarks Statistik (Berlingske) 320.000 kr. om året, hvilket til sammenligning er markant mere, end man kan tillade sig at trække ud af en opsparing på 1 mio. kr., hvis man vil have formuen til at holde i cirka 30 år.

Så har man forbrug som en klassisk dansk hustand, så rækker 1 mio. kr., der ikke forrentes, kun 3-4 år for husstanden, hvis man ikke modtager indtægter, herunder børnebidrag, boligstøtte, etc,

Der er dog enkelte, ekstremt sparsommelige mennesker, som kan leve for meget få penge. En af dem er danskeren Jakob Lund Fisker, der er kendt fra den såkaldt FIRE-bevægelse (Financial Independent Retirement Early). Ifølge en artikel i Politiken levede han for blot 50.000 kr. om året – godt nok i USA – for at kunne gå på pension som 33-årig.

Med andre ord er det altså i høj grad den enkeltes udgifter, der determinerer, hvor langt man kommer med en given formue. Så som 1 mio. kr.

Hvis du vil vide mere… 

  • Ønsker du at blive klogere på, hvor meget du skal have sparet op for at kunne gå på pension, så kan du med fordel læse denne artikel af Pengejournalen.
  • Er du interesseret i at vide, hvor langt en given pensionsformue rækker – f.eks. på 3 mio. kr. – så kan du læse mere om emnet i denne artikel af Pengejournalen.
  • Hvis du er interesseret i at øge dit forventede afkast i din pensionsordning, så får du i denne artikel af Pengejournalen en række gode råd til, hvordan din pensionsordning kan blive forvaltet mest effektivt, hvilket kan betyde, at du i sidste ende kan gå op til flere år tidligere på pension.
  • Og i denne artikel af Pengejournalen kan du blive klogere på, hvor stor indflydelse du har på din egen pensionsopsparing.
  • Sidst men ikke mindst kan du i denne artikel af Pengejournalen blive klogere på, hvordan du kan samle dine pensionsordninger, hvilket kan spare dig for en masse dumme gebyrer.

Konklusion

  • 1 mio. kr. opsparet i pensionsformue eller frie midler er – medmindre man lever ekstremt nøjsomt – ikke en tilstrækkeligt stor opsparing at leve for i Danmark.