Hvor meget må man tjene uden at betale skat i 2023?

You are currently viewing Hvor meget må man tjene uden at betale skat i 2023?

Er du interesseret i at blive klogere på, hvor meget du kan tjene, før du skal begynde at betale skat?

I Danmark er vi kendt for at betale relativt høje skatter som led i finansieringen af velfærdssamfundet, men det er næppe alle, der ved, at en mindre del af vores indtægter faktisk er skattefri. Det kaldes personfradraget. Her ser vi nærmere på, hvor meget du må tjene uden at skulle betale skat, og hvordan systemet fungerer.

Resume 💡

  • Den skattefri indtægt, også kaldet personfradraget, er 38.400 kr. i 2023, hvis man er under 18 år, og 48.000 kr. i 2023 hvis man er over 18 år. Personfradraget gælder for alle, uanset om man er i arbejde eller ej.
  • Hvis man er ung og har en indtægt under 48.000 kr., kan man bruge sit frikort for at undgå at blive beskattet af for stor en indtægt. Man skal dog altid betale arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct. Som almindelig lønmodtager anvender man et hovedkort på ens primære indtægt og et bikort på biindtægter som f.eks. honorarer mv.

Loft for skattefri indkomst (personfradraget)

Reglerne om skattefri indkomst, også kaldet personfradraget, giver mulighed for, at man kan tjene en vis indkomst om året uden at skulle betale skat. Det betyder, at indtægten ikke bliver beskattet af staten, og man kan beholde hele beløbet.

Den skattefri indkomst varierer afhængig af, om man er under eller over 18 år, fremgår på SKAT’s hjemmeside.

Men som udgangspunkt må man tjene 38.400 kr. i 2023 uden at skulle betale skat, hvis man er under 18 år, og 48.000 kr. i 2023 hvis man er over 18 år. Man skal ikke selv angive sit personfradrag, da det automatisk bliver registeret og er det samme for alle borgere i Danmark, uagtet om man er i arbejde eller ej.

Personfradraget betyder, at der er del af alle danskeres indtægt, som der ikke skal betales skat af.

Det er også underordnet, om man er selvstændig eller lønmodtager. Personfradraget er det samme. Og hvis man ikke er i arbejde og eksempelvis modtager dagpenge, har man også et personfradrag, der gør, at der er en del af indtægten, som der ikke betales skat af.

Afhængig af hvad ens indtægt er, og hvor den kommer fra, skal man benytte et hovedkort, bikort eller frikort.

Hvad er et frikort?

Et frikort fastsætter det beløb, du kan tjene uden at skulle betale skat. Du skal benytte frikortet, hvis du forventer, at din årlige indkomst ligger under den skattefri grænse på 48.000 kr. (over 18 år) og 38.400 kr. (under 18 år) i 2023. Den præcise størrelse på frikortet er dog individuel, da den kan forøges gennem andre typer af fradrag, herunder kørselsfradraget.

En indtægt under den grænse er typisk tilfældet, hvis du er ung og netop har fået dit første job eller modtager SU som hjemmeboende uden yderligere beskæftigelse.

Du vil først begynde at betale skat, når din samlede årlige indkomst overstiger beløbet på frikortet. Selvom du har et frikort, skal du stadig betale 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag af hele din løn, når du modtager lønudbetaling.

Frikortet kan anvendes af flere udbetalere, såsom arbejdsgivere. Når frikortets beløb er brugt op, vil udbetalerne trække skat med den trækprocent, der er angivet på din forskudsopgørelse.

Hvad er et hovedkort og et bikort?

Hovedkortet bruges, som navnet antyder, til der, hvor man får sin hovedindkomst fra. Hovedkortet skal altså anvendes for den indkomst, hvor man tjener mest, for eksempel fra ens primære arbejdsplads. Hvis man er i et almindeligt fast arbejde og tjener over personfradraget, skal man bruge sit hovedkort. Bikortet bruges typisk til biindtægter, herunder f.eks. honorerer.

Hvis man er ung og har opbrugt den skattefrie indkomst på frikortet, skal man begynde at bruge hovedkortet og evt. bikortet, hvis man har biindtægter.

Hvis man glemmer at bruge sit frikort som ung med en indtægt under personfradraget, vil man få penge tilbage i skat året efter.

Det er vigtigt at informere sin arbejdsgiver om, hvilket skattekort (frikort, hovedkort eller bikort) de skal bruge, når de udbetaler løn. På den måde undgår man at blive beskattet på et for højt beløb og får en korrekt beskatning baseret på sin indtjening.

Hvis man som ung glemmer at bruge sit frikort, vil man få penge tilbage i skat næste år.

Hvad er et månedsfradrag?

Når man udfylder sin forskudsopgørelse, beregnes der et månedligt fradrag baseret på ens individuelle fradrag,

Personfradraget fordeles over alle årets 12 måneder som et månedsfradrag. Dette fradrag stiger i takt med lønnen, så det er vigtigt at opdatere sin forskudsopgørelse med den forventede løn.

Månedsfradraget påvirkes også af andre fradrag, man er berettiget til, såsom kørselsfradrag. Har man flere fradrag, bliver månedsfradraget også større. Det er vigtigt at huske at justere forskudsopgørelsen, hvis der sker ændringer i ens økonomiske situation for at undgå eventuelle fejl i beskatningen.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Topskatten for 2024 er ikke lagt fast endnu, men Pengejournalen har tidligere dykket ned i, hvordan topskatten i 2024 har udsigt til at blive skruet sammen.

Konklusion 👇

  • Den skattefri indtægt, også kendt som personfradraget, er fastsat til 38.400 kr. for personer under 18 år og 48.000 kr. for personer over 18 år i 2023.
  • Personfradraget gælder for alle borgere i Danmark, uanset om man er i arbejde eller ej.
  • Hvis du er ung og din årlige indkomst er under 48.000 kr., kan du benytte dit frikort for at undgå at blive beskattet løbende. Dog skal du altid betale 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag.
  • Som “almindelig” lønmodtager anvender du et hovedkort for din primære indkomst og et bikort for biindtægter som f.eks. honorarer og lignende.