Sammenlign med andre: Hvor meget skal jeg spare op til pension?

You are currently viewing Sammenlign med andre: Hvor meget skal jeg spare op til pension?
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Vil du gerne sammenligne din pensionsopsparing med andre på samme alder som dig, så kan du i denne artikel læse mere om, hvad pensionskunder herhjemme i gennemsnit har sparet op i forskellige aldersgrupper, og hvordan man kan beregne, hvad man cirka bør spare op til pension. Desuden ser vi nærmere på, hvorfor det for mange er vigtigt at spare op til pension.

Resume 💡

  • 35-39-årige har i gennemsnit sparet knap en halv mio. kr. op i pension, mens 40-44 årige danskere har i gennemsnit sparet 777.701 kr. op i pension, viser tal fra brancheorganisationen Forsikring & Pension. Hos de 50-54 årige er pensionsopsparingen cirka dobbelt så stor.

Sammenligning af pensionsformue på tværs af aldersgrupper

Vil du gerne blive klogere på, hvor meget du bør spare op til din pension og i den forbindelse sammenligne din pension med andre på din alder?

Om man sparer nok op til pension, er et spørgsmål, som rejser sig hos mange. Ikke mindst fordi det er meget individuelt, hvornår en given pensionsopsparing er tilstrækkelig stor.

Der er meget stor forskel på, hvor meget hver enkelt skal have sparet op til pension, da det afhænger af, hvor store udgifter man har udsigt til at have som pensionist, og hvilken livsstil man ønsker at have i ens tredje alder.

I denne artikel vil vi undersøge, hvor stor en pensionsopsparing som danske pensionskunder i gennemsnit har, og hvordan man kan beregne, hvor stor en pensionsordning man har behov for.

Vi vil se på gennemsnitlige tal og sammenligninger på tværs af aldre for at give dig et klarere billede af, hvad du kan forvente, og hvordan du kan øge dine chancer for at opnå en tilfredsstillende pension.

Hvorfor er det vigtigt at spare op til pension?

Det kan være vigtigt at spare op til pension. Af flere grunde.

For det første giver det dig mulighed for at opretholde din levestandard, når du går på pension. Hvis du ikke har sparet nok op, kan du risikere at skulle skære ned på dine udgifter og ikke have råd til at leve på samme måde, som du er vant til.

For det andet er der tvivl om, hvorvidt det offentlige pensionssystem, herunder folkepensionen og delvist ATP, er i stand til at opretholde den nuværende levestandard for fremtidige generationer af pensionister.

Derfor er det vigtigt, at du selv sørger for at opbygge en tilstrækkelig formue, så du ikke er afhængig af det offentlige system alene.

Når det kommer til pensionsopsparinger, har de fleste i fuldtidsarbejde knyttet en arbejdsmarkedspenion til, og derudover er det muligt at oprette en privat pensionsopsparing i en bank eller hos investeringsplatforme som f.eks. Nordnet og Saxo Bank, hvor investeringsgebyrerne generelt er lavere end i mange banker.

Overordnet set kan en formue opbygges på mange måder, og det skal man have med, når man planlægger sin økonomiske fremtid. Hvis man f.eks. har en stor opsparing i frie midler og i sin bolig, behøver pensionsopsparingen alt andet lige ikke være så stor.

HUSK 

  • Det kan være nyttigt at sammenligne sin pensionsopsparing med personer i samme aldersgruppe, men husk på at det er meget individuelt, hvor stor en opsparing den enkelte person har behov for.

Generelt kan en betydelig formue – f.eks. opbygget i frie midler, bolig og pensionsopsparing – give dig større frihed og fleksibilitet i dit arbejdsliv. Hvis du har sparet op tilstrækkeligt op, kan du vælge at trække dig tilbage tidligere end den officielle pensionsalder – f.eks. som 50-årig eller 60-årig – eller f.eks. vælge at arbejde på deltid.

Hvor stor skal man pensionsopsparing være?

Om man sparer tilstrækkeligt op til pension er meget individuelt, da det i høj grad afhænger af, hvor stort et forbrug man har udsigt til at have som pensionist, hvor længe man laver, og om man eksempelvis har en stor friværdi i sin bolig eller endda betalt sin bolig helt ud, så man ikke har mange løbende boligudgifter.

Pension har tidligere sat fokus på, hvor meget man eksempelvis skal have sparet op til pension for at kunne gå på pension som 50-årig.

En generel konklusion er, at det typisk vil kræve en meget stor opsparing – og/eller meget lave udgifter – for de fleste at kunne forlade arbejdsmarkedet som 50-årig. Men det er mindre krævende, hvis man ønsker at stoppe med at arbejde som 60-årig.

Ved at sammenligne din pension med andre kan du se, om du ligger over eller under gennemsnittet. Men husk på at pensionsstørrelsen i høj grad afhænger af hvor stort et forbrug man har udsigt til at have som pensionist.

Til at beregne hvor stor en opsparing man skal bruge, kan man bl.a. bruge den såkaldte 4 procentregel. Det er en tommelfingerregel, der siger, at i løbet af en 30-årig periode (justeret for inflation) kan man hvert år trække 4 pct. ud af sin opsparing uden at løbe tør for penge. Man kan altså leve af sin opsparing i 30 år, så længe ens udtræk fra opsparingen ikke overstiger de 4 pct.

En anden tommelfingerregel siger, at man skal spare op til pension, så man kan få udbetalt, hvad der svarer til 80 pct. af ens nuværende månedlige indkomst.

Som pensionist har man ikke de samme udgifter, der er forbundet med at varetage et almindeligt arbejde, såsom transportudgifter, mens man samtidig har mere tid til at lave mad selv og lede efter gode tilbud.

TIP 

  • Hvis du er i tvivl om, hvor mange forskellige pensionsselskaber du er kunde hos, kan du finde alle dine pensionsopsparinger gennem tjenesten Pensionsinfo.dk

En tredje måde at vurdere, om man sparer tilstrækkeligt op til pension, er ved at sammenligne sin pension med jævnalderende. Som man kan se af nedenstående tabel, som bygger på tal fra brancheorganisationen Forsikring & Pension, så stiger den gennemsnitlige pensionsopsparing hos danskerne generelt med årene.

Det skyldes naturligvis, at vi i takt med at vi bliver ældre, har haft flere år til at indbetale til pension, ligesom lønniveauet generelt stiger med alderen, hvorfor pensionsindbetalingerne generelt bliver større.

Hvor meget skal jeg have spare op som 30-årig?

Ifølge Forsikring & Pension har 30-34 årige i gennemsnit sparet 259.764 kr. op i pension, mens 35-39 årige i gennemsnit har 492.745 kr. op i pension.

Hvis du er i den sidste aldersgruppe, kan du altså regne med, at du skal have en pension på i omegnen af en halv million kr. før skat, hvis du skal følge med gennemsnittet.

Pensionsopsparinger stiger generet i takt med, at folk bliver ældre – op til en vis grad.

Pensionsopsparing er dog meget individuelt og handler også om, hvilke udgifter du har udsigt til at have som pensionist. Og hvis du udover lave udgifter f.eks. har en stor opsparing i bolig og i frie midler, behøver din pensionsopsparing ikke nødvendigvis være voldsomt stor.

Hvis du er i tvivl, om du sparer nok op til pension, kan du kontakte din pensionsselskab med henblik på at få rådgivning om emnet.

Du skal dog blot huske på, at pensionsselskaberne som udgangspunkt har en interesse i, at danskerne sparer så meget op til pension som muligt, da de tager en procentdel af pensionsformuerne for at investere pengene på finansmarkederne. Så jo større pensionsordninger, desto flere penge tjener pensionskasserne alt andet lige.

Hvor meget skal jeg have sparet op i pension som 40-årig?

Hvis man tager udgangspunkt i 40-44 årige, så udgør den gennemsnitlige pensionsformue 777.701 kr. (2020-tal) ifølge brancheorganisationen Forsikring & Pension.

Her er gode råd om, hvordan man sparer bedst op til pension
Generelt stiger pensionsformuen med alderen frem til, at danskerne går på pension.

Tallene tager udgangspunkt i, hvad pensionskunder har sparet op i f.eks. livrente, ratepension og alderspension og inkluderer altså ikke eksempelvis opsparing i bolig eller frie midler. Derudover inkluderer opsparingen ikke de offentlige ydelser, som man har udsigt til at kunne få udbetalt som pensionist.

Hvor meget skal jeg have sparet op i pension som 50-årig?

Ser man på gruppen 50-54 årige, så er den gennemsnitlige pensionopsparing hos danskerne i den aldersgruppe 1,3 mio. kr. Til sammenligning har de 55-59-årige i gennemsnit sparet 1,6 mio. kr. op i pension.

I nedenstående tabel kan du se, hvad de forskellige aldersgrupper i gennemsnit har sparet op i pension i 2020.

AlderGennemsnitlig pensionsformue i 2020
25-29 år102.953 kr.
30-34 år259.764 kr.
35-39 år492.745 kr.
40-44 år777.701 kr.
45-49 år1.073.733 kr.
50-54 år1.342.234 kr.
55-59 år1.586.206 kr.
60-64 år1.815.756 kr.
Kilde: Forsikring & Pension

Hvor meget skal jeg have sparet op som 60-årig?

Som 60-årig nærmer man sig folkepensionsalderen i Danmark og pensionsydelser som efterløn, Arne-pension og individuelle pensionsordninger kan også være i spil i den aldersgruppe, afhængig af hvem man er, og om man lever op til de forskellige kriterier.

Ser vi på gruppen 60-64-årige, har de i gennemsnit sparet 1,8 mio. kr. op i pension, viser tallene fra brancheorganisationen Forsikring & Pension.

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion👇

  • Generelt stiger pensionsformuen med alderen frem til, at danskerne går på pension. 40-44 årige danskere har eksempelvis i gennemsnit sparet 777.701 kr. op i pension, mens 50-54 årige har en gennemsnitlig pensionopsparing på 1,3 mio. kr.

Er du træt af 0 pct. i rente i banken?

Hos Saxo Bank kan du få op til 2,8 pct. i rente på dit indlån, uden du skal binde dine penge. Det er den højest mulige rente på det danske marked. Renten afhænger af dit indlåns størrelse.