Sådan kommer du på Arne-pension (Tidlig pension)

You are currently viewing Sådan kommer du på Arne-pension (Tidlig pension)

Den såkaldte Arne-pension er rettet mod personer, som har været lang tid på arbejdsmarkedet. Her belyser vi, hvordan man kan komme i spil til at blive en del af ordningen.

Resumé💡

 • Arne-pension – mere formelt kendt under navnet tidlig pension – giver mulighed for, at man kan forlade arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.
 • Det kræver bl.a., at man har været på arbejdsmarkedet i mindst 42-44 år. Det maksimale beløb, man kan få i tidlig pension, er 13.740 kr. om måneden i 2022. Man kan dog blive modregnet, hvis man har pensionsopsparing.

Overblik og regler for tidlig pension

Har du en drøm at forlade arbejdsmarkedet inden din officielle folkepensionsalder? Så er det naturligvis en fordel, hvis du har sørget for at have en fornuftig opsparing i frie midler, bolig og pensionsopsparing, som Pengejournalen tidligere har beskrevet i artikler om, hvad der skal til for at forlade arbejdsmarkedet som 50-årig og 60-årig.

Arne-Pension (Tidlig pension) er en ny pensionstype, som Socialdemokratiet har opfundet og indført med opbakning fra Folketingets partier.

En anden hjælpende hånd kan imidlertid komme fra staten, hvis man har været på arbejdsmarkedet i mange år. Regeringen har således indført, at fra 1. januar 2022 kan de første danskere gå på den såkaldte Arne-pension, der er en pensionsordning til personer, som har arbejdet i mange år.

Hvorfor hedder det Arne-pension?

Ordningen tidlig pension er blevet kendt som Arne-pension, fordi Socialdemokratiet brugte bryggeriarbejderen Arne Juhl i sin markedsføring af forslaget. Partiets kampagne handlede dengang om, at nedslidte personer skulle have lov til at gå på tidlig pension, men ordningen endte med at rette sig mod alle, der har været på arbejdsmarkedet i mange år.

Venstre har siden valgt at frede ordningen, så det ligner, at der er en bred opbakning til Arne-pension i Folketinget, og ifølge Venstre er det da også en ordning, som “er kommet for at blive.”

Hvordan kan man gå på tidlig pension?

De danske myndigheder har udarbejdet et faktaark, som beskriver kravene til Arne-pension.

 • Du skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet i 42, 43 eller 44 år.
 • Du skal bevare tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden fra, du får tilkendt retten til tidlig pension, og indtil du
  skal starte udbetaling af tidlig pension.
 • Du skal være dansk statsborger og være bosiddende i Danmark (uddybes her)
 • Du må ikke være tilkendt førtidspension eller seniorpension.

Man skal konkret søge om at kunne modtage tidlig pension via borger.dk. Selvom man ikke lever op til alle kravene, kan man godt søge om tidlig pension, hvis man lever op til en af undtagelserne, der relaterer sig til tilknytningen til Danmark – ikke årene på arbejdsmarkedet, der er et krav.

Beløb og satser

Ifølge myndighederne så er det det maksimale beløb, man kan få i tidlig pension, 13.740 kr. pr. måned (2022). Man kan dog blive modregnet, hvis man har pensionsopsparing.

Arne-pensionen kan gøre det muligt for folk, der har været på arbejdsmarkedet i mange år, at forlade arbejdsmarkedet tidligere.

Modregning

Man kan blive modregnet i sin ydelse fra Arne-pension. Følgende forhold kan indvirke på ens ydelse.

 • Hvis du ikke har indtægt fra personligt arbejde på op til 24.700 kr. før skat om året, inkl. arbejdsmarkedsbidrag (2022), ift. beregningen af de 42-44 år.
 • Størrelsen af din pensionsformue. “Hvis størrelsen på din pensionsformue overstiger fradragsbeløbet på 102.900 kr. (2022), beregnes fradraget som 80 pct. af dine løbende livsvarige pensioner og 5 pct. for øvrige pensionsordninger,” oplyser de danske myndigheder.
 • Tidlig pension kan bortfalde helt, hvis din pensionsformue er over en vis størrelse.

Borger.dk giver følgende eksempel på modregning i Arne-pensionen. Der er tale om en person, der er godkendt til Arne-pension. Vedkommende har en forventet årlig udbetaling på sin livsvarige pension på 120.000 kr., en kapitalpension på 450.000 kr. og en ratepension på 300.000 kr., målt som depotværdierne.

PENSIONBEREGNINGPENSIONSSUM
Livsvarig pension, forventet årlig udbetaling = 120.000 kr.80% af 120.00096.000 kr.
Kapitalpension, depotværdi = 450.000 kr.5% af 450.00022.500 kr.
Ratepension, depotværdi = 300.000 kr.5% af 300.00015.000 kr.
Bundfradrag-102.900 kr.
Nedsættelse i tidlig pension pr. år30.600 kr.
Nedsættelse i tidlig pension pr. måned2.550 kr.
Kilde: Borger.dk

Hvis man har spørgsmål i forbindelse med Arne-pension, oplyser Ældresagen på sin hjemmeside, at man kan kontakte deres telefoniske rådgivning, også selvom man ikke er medlem af interesseorganisationen.

Tidlig pension og efterløn samtidigt?

Hvis man er berettiget til tidlig pension og efterløn, skal man beslutte, om man ønsker at modtage den ene eller anden ordning. Man kan godt overgå til tidlig pension – hvis man lever op til kravene – selvom man allerede er begyndt at modtage efterløn.

Ifølge Fagbladet 3F er der ikke et entydigt svar på, hvilken pensionsordning som er bedst af de to. Det kommer an på den enkeltes situation.

“Det vil være forskelligt, hvad der bliver tungen på vægtskålen for hver enkelt. Har man en meget høj pensionsopsparing, så kan det være, at det udhuler efterlønnen så meget, at tidlig pension betaler sig bedst, fordi der er et bundfradrag i tidlig pension, før man modregnes,” lyder det fra efterlønsekspert hos 3F, Gitte Bek Frandsen, i artiklen.

Kan man modtage både Arne-pension og førtidspension?

Nej, hvis man allerede er tilkendt førtidspension, kan man ikke også modtage Arne-pension.

Tidlig pension er en pensionsydelse til personer, som har været på arbejdsmarkedet i mange år. Ydelsen er ikke at forveksle med seniorpension, som retter sig mod nedslidte.

Hvad hvis man er nedslidt, men ikke har været på arbejdsmarkedet i 42-44 år?

Der er også indført en særlig ordning, som retter sig mod nedslidte. Den ordning hedder seniorpension.

Seniorpension retter sig mod personer, som har nedsat arbejdsevne. Kravene til ordningen er ifølge myndighederne følgende:

 • Du må højst have seks år til folkepensionsalderen.
 • Du skal have en varig nedsat arbejdsevne på højst 15 timer om ugen.
 • Du skal have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet svarende til 25 års fuldtidsarbejde. “Hvis du har haft mellem 20 og 25 års fuldtidsarbejde, kan du efter en konkret vurdering opfylde betingelsen om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, betragtes det som fuldtidsansættelse,” lyder det på borger.dk.

Dertil kommer det, at man som hovedregel skal være dansk statsborger og bo i Danmark.

Hvor mange år tidligere kan man forlade arbejdsmarkedet?

Man kan gå på tidlig pension, hvis man lever op til kravene og bliver tilkendt ordningen af myndighederne, i op til tre år tidligere end ens folkepensionsalder. I så fald kræver det, at man har været på arbejdsmarkedet i mindst 44 år, oplyser myndighederne.

Har man været på arbejdsmarkedet i 42 år, kan man gå 1 år tidligere på pension, og har man været på arbejdsmarkedet i 43 år, kan man gå to år tidligere på pension, end folkepensionsalderen tilsiger.

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion👇

 • Arne-pension er en pensionsordning, som giver en ydelse til personer, der har været på arbejdsmarkedet i minimum 42 år. Der er dog forskellige krav, man skal opfylde for at kunne modtage ydelsen, der kan være op til 13.740 kr. i 2022.