Aktier i rødt: Hvorfor falder aktierne?

You are currently viewing Aktier i rødt: Hvorfor falder aktierne?

Har du også undret dig over, hvorfor aktiemarkederne er faldet så kraftigt, som det er tilfældet i 2022? Pengejournalen belyser her en række af de vigtigste årsager.

Resume 💡

De globale aktiemarkeder, herunder også de danske aktier, er faldet kraftigt i første halvår af 2022. En stor del af forklaringen er stigningen i renterne.

Derfor er aktiemarkedet faldet

Er du ramt af faldende aktier i dine investeringer? Og har du undret dig over, hvad der ligger bag faldet, og hvad man skal stille op?

I denne artikel forsøger vi at belyse de vigtigste aspekter af de store aktiefald, som finansmarkederne har været udsat for. Lad os starte med at se på, hvor meget aktierne er faldet.

Stort aktiefald i USA

Kigger man på aktieudviklingen i USA, er det store S&P 500 indeks, hvor 500 af de største børsnoterede virksomheder i USA er noteret, ifølge tal fra Google Finance faldet med hele 23 pct. fra udgangen af 2021 frem til den 17. juni 2022, altså en tidsperiode på knap et halvt år.

2022 har været et hårdt år på aktiemarkedet for mange investorer

Det samlede fald dækker over store aktiefald hos bl.a. store giganter som Amazon, Google, Facebook og Netflix. Eksempelvis er sidstnævnte faldet med cirka 70 pct. i samme tidsperiode.

Danske aktier falder også

Kigger man på situationen i Danmark, er den stort set den samme. Baseret på tal fra Google Finance viser det sig, at det danske OMX C25, hvor de mest omsatte danske aktier handles, også er faldet 23 pct. i samme tidsperiode. Det dækker over aktiefald i virksomheder som Vestas, Mærsk og Jyske Bank.

Hvorfor er aktiemarkedet faldet?

Det store spørgsmål er så: Hvorfor? Hvorfor har aktiemarkedet tabt pusten i så stort et omfang, som det er tilfældet?

Den mest åbenlyse forklaring blandt eksperterne er de store rentestigninger, man har set rundt omkring i verden som følge af, at eksempelvis den amerikanske centralbank, FED, forsøger at få bugt med den voldsomt stigende inflation. Op gennem 2010’erne var aktiemarkedet begunstiget af ultra lave renter, som skabte “billige penge” til investeringer og fik aktierne til at stige markant over en bred kam.

Imidlertid er der efterhånden også enighed om, at centralbanker som FED og Den Europæiske Centralbank har ført en for lempelig pengepolitik og dermed stimuleret markederne for meget med lave renter og opkøb af obligationer. For da coronakrisen var ovre, så havde forbrugerne i gennemsnit mange penge stående på kontoen og havde samtidig et stort behov for at komme ud og bruge penge. Det har sammen med stigende energi- og fødevarepriser – bl.a. på grund af krigen i Ukraine – ført til, at priserne over en bred kam er steget kraftigt.

Blandt økonomer er der efterhånden enighed om, at centralbanker som FED og Den Europæiske Centralbank har ført en for lempelig pengepolitik i for lang tid

Og det er altså det, som centralbankerne nu forsøger at få bugt med gennem renteforhøjelser. Når renterne stiger hurtigt, kan det føre til recession, og det rammer økonomierne hårdt.

Hvad sker der, når aktierne falder?

Rent lavpraktisk så falder en given aktie, fordi køberne ikke længere er villige til at betale så meget for aktien som tidligere. Derfor må sælgerne sætte aktierne billigere til salg, hvis de ønsker at komme af med dem. Sådan skabes der en markedspris, som løbende varierer alt afhængig af, hvor optimistiske eller pessimistiske investorerne er ift. en given aktie, dens branche og samfundsøkonomien bredere set.

Hvad skal man gøre, når aktierne falder?

Et godt råd er aldrig at investere for lånte penge og aldrig investere flere penge, end man kan tåle at tabe. For selvom aktiemarkedet over tid giver store afkast – cirka 8 pct. i gennemsnit om året – så er der undertiden store udsving i aktiekurserne.

Derfor er det en fordel, at man – allereder inden man begynder at investere – gør op med sig selv, hvilken risikoprofil man har, altså hvor store udsving man kan tåle undervejs og på den baggrund tilrettelægger sin portefølje, som Pengejournalen tidligere har været inde på.

På den måde er det lettere at håndtere udsvingene undervejs og forholde sig roligt, når aktiemarkedet dykker. For det er sjældent smart at sælge ud midt under aktieuro, da aktierne – i hvert fald historisk – altid er kommet tilbage igen for at levere endnu højere kurser på sigt.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Er du helt ny på aktiemarkedet, så anbefaler vi dig at læse denne omfattede guide for aktier til begyndere.

Konklusion👇

  • Der er opstået nervøsitet på aktiemarkedet, særligt på grund af renteforhøjelser og udsigten til flere af slagsen. Det har bidraget til aktiefaldene rundt omkring i verden.