Kan man miste penge på aktier?

You are currently viewing Kan man miste penge på aktier?

Al investering er forbundet med risici, og man kan således også miste penge, når man investerer i aktier. Men der er flere forskellige gode råd at hente, hvis man gerne vil undgå at tabe penge, når man investerer.

Resumé 💡

  • Man kan miste alle sine penge, når man investerer i enkeltaktier, f.eks. i forbindelse med at en given virksomhed går konkurs. Men så længe man ikke gearer sin investering, kan man ikke miste mere, end man har investeret. 
  • Ved at sprede sine investeringer på mange forskellige aktier – eller f.eks. købe brede indeksfonde – kan man reducere sin risiko, når man investerer i aktier.

Risiko ved aktieinvestering

Når man investerer, er det altid forbundet med risici. Her skal vi se nærmere på, hvilke risici man løber med sine penge, når man investerer i aktier.

Grundlæggende forholder det sig sådan, at man kan miste hele sin investering, hvis man investerer i aktier eller aktiefonde. Det sker f.eks., hvis virksomheden går konkurs, værdierne i virksomheden nedskrives til nul, og aktien bliver værdiløs.

Kan man miste flere penge end man har investeret i aktier?

Nej, man kan ikke miste flere penge, end man har investeret i aktier, så længe man ikke har gearet sin investering, dvs. investeret for låne penge.

Et godt råd er derfor, at man aldrig skal investere for flere penge, end man kan tåle at tabe.

Findes der en sikker investering?

Nej, det korte af det lange er, at der findes ikke en sikker investering.

Som aktieinvestor bliver man belønnet for at løbe risiko ved at investere i virksomheder – generelt stiger aktiemarkedet cirka 8 pct. om året – og derfor er der ingen sikker måde at hente afkast hjem på.

Man skal altså løbe en risiko for at kunne tjene penge på aktiemarkedet. Men der er stor forskel på, hvilken type risiko man løber, når man investerer, og der er mange gode råd at hente, hvis man vil investere uden at skulle frygte for at miste alle sine penge.

Først og fremmest hænger risiko og afkast sammen. Jo større risiko man løber, jo større afkast kan man – alt andet lige – hente, men jo større er risikoen også for, at man mister en betydelig del af – eller hele – sin investering.

Der findes ikke en sikker investering, og derfor skal man være parat til at tabe penge, hvis man investerer. Spreder man sin risiko på forskellige aktiver, lande og brancher, er der dog en god sandsynlighed for, at man kan tjene penge, hvis man samtidig har en lang tidshorisont.

Tag f.eks. investering i kryptovaluta, der har meget store kursudsving, og derfor karakteriseres som meget risikofyldt. Der er investorer, som har tjent kassen på det, og der er andre, som har tabt formuer ved at investere i den aktivklasse.

Så hvorfor investere i aktier?

Man skal huske på, at ved at lade sine penge stå i kontanter, så udhules pengenes købekraft løbende af inflationen. Investering kan altså være en metode til at undgå, at ens penge mister værdi. Derudover har aktiemarkedet bredt set og historisk leveret betydelige afkast til investorerne, og derfor er aktieinvestering en måde at få en andel af børsnoterede virksomheders overskud på.

Hvad sker der, hvis ens aktier falder?

Når en aktie falder, så falder det indskud, man har anbragt i den givne aktie, tilsvarende. Har man f.eks. 100.000 kr. i Novo Nordisk-aktier, og Novo-aktien falder 10 pct., så falder ens Novo-beholdning til 90.000 kr.

Når aktien falder, skyldes det helt banalt, at potentielle købere ikke er villig til at betale så meget for aktien, som man var tidligere, f.eks. på grund virksomhedens finansieææe nøgletal og præstationer, brancheudviklingen eller forhold i samfundsøkonomien bredere set.

Når aktier falder, skyldes det, at investorerne ikke er villige til at betale det samme for aktien længere. Det kan skyldes markedspsykologi, men på længere sigt afspejler aktiekursen virksomhedens fundamentale nøgletal.

Man kan af og til høre fra tabsramte private investorer, at “jeg har jo ikke tabt penge, så længe jeg ikke har solgt aktien.” Og “den skal nok komme igen”. Men det er forkert. En akties værdi bør man opgøre til dagsværdi, som er den værdi, investorerne på aktiemarkedet ønsker at betale for den på et givent tidspunkt. Og der er ingen, der kan forudsige, om en given vil blive handlet x procent højere om y antal måneder.

Hvordan undgår jeg at tabe penge på aktier?

Aktiemarkedet stiller ingen garantier, og derfor kan man ikke være sikker på at undgå at tabe penge, når man investerer i aktier. Men der er flere faktorer, som bidrager til at reducere risikoen for, at man taber penge, når man investerer.

En lang tidshorisont er en fordel

Aktiemarkedet er generelt set steget historisk og er dermed altid kommet tilbage efter nedture og aktieuro. Derfor kan det betale sig at have en lang tidshorisont, når man investerer. Jo længere en tidshorisont man har, desto større udsving kan man også tåle i sine investeringer, fordi man ikke er afhængig af at skulle bruge pengene her og nu.

Spredning er din redning

Jo flere forskellige aktier man har og desto større spredning man har i sin aktieportefølje, dvs. købe aktier fra forskellige regioner, brancher, osv. – desto større er chancen alt andet lige for, at man undgår at blive blanket af på aktiemarkedet.

Men hvis man køber mange enkeltaktier, skal man være meget opmærksom på omkostningerne. En en nem og billig måde at sprede sin risiko på som helt almindelig privat investor er at købe brede indeksfonde, som følger udviklingen på de globale aktiemarkeder. På den måde investerer man i tusindvis af forskellige virksomheder og brancher, og man bliver dermed ikke hårdt ramt af konkurser i enkeltvise virksomheder.

Der er ofte udsving på investeringsmarkederne, og derfor skal man ikke gå i panik, hvis ens investeringer undervejs taber værdi. Har man fra begyndelsen skabt en stor spredning i sin portefølje, kan det bidrage til at mindske udsvingene.

Derudover kan man reducere sin risiko – uden det nødvendigvis går ud over afkastet – ved at investere i flere forskellige aktiver, såsom aktier, obligationer, ejendomme, etc. Læs mere om, hvordan man kan sammenstrikke en portefølje, i denne artikel af Pengejournalen.

Hvis du vil vide mere… 

  • Er du helt ny på aktiemarkedet, så anbefaler vi dig at læse denne omfattede guide for aktier til begyndere.

Konklusion 👇

  • Aktieinvestering er forbundet med risiko, men der er flere gode råd at hente, hvis man vil undgå at tabe penge, når man investerer.