Lønforskel mellem mænd og kvinder i et historisk perspektiv

You are currently viewing Lønforskel mellem mænd og kvinder i et historisk perspektiv
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Hvordan står det til med ligestillingen, når det gælder lønforskellen mellem mænd og kvinder? Mange ved sikkert, at mænd tjener mere end kvinder i gennemsnit herhjemme, men hvor stor er forskellen egentlig, og hvad er det, der driver denne vedvarende lønforskel?

Her ser vi nærmere på den historiske udvikling i lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark og undersøger årsagerne bag uligheden i løn. Vi ser også nærmere på, om mænd og kvinder tjener det samme i samme jobtype.

Resume 💡

  • Lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark har været faldende i de seneste årtier, men er stadig betydelig. I 2004 var løngabet på 16 procent, hvilket betyder, at kvinder i gennemsnit tjente 16 pct. mindre end mænd. I 2021 var løngabet faldet til 12,3 pct.
  • Et studie offentliggjort i Nature Human Behaviour viser, at danske kvinder i gennemsnit tjener syv procent mindre end mænd, selv om de arbejder på samme arbejdsplads, har samme profession og samme job.

Lønforskel mellem kvinder og mænd i Danmark

Lønforskellen mellem mænd og kvinder har været et vedvarende emne i mange årtier. Selvom der er sket betydelige fremskridt i retning af ligestilling på arbejdspladsen, er der stadig en betydelig lønforskel mellem kønnene.

Her undersøger vi den historiske udvikling i lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark baseret på data fra Danmarks Statistik samt en af de nyeste undersøgelser på området. Og hvordan står det så til?

Den overordnede udvikling er, at lønforskellen mellem mænd og kvinder er faldende i et historisk perspektiv.

I 2004 var løngabet mellem mænd og kvinder på 16 procent. Dette betyder, at kvinder i gennemsnit tjente 16 procent mindre end mænd. Siden da – og frem til 2021 – er løngabet faldet med knap 4 procentpoint, som man kan se af nedenstående liste, der er baseret på tal fra Danmarks Statistik, som har taget udgangspunkt i den gennemsnitlige timefortjeneste.

Tabel: Se udviklingen i løngabet mellem mænd og kvinder. Tallet viser, hvor mange pct. kvinder i gennemsnit tjener mindre end mænd i et givent år.

ÅrstalLøngab (pct.)
202112,3
202011,9
201912,7
201812,8
201713
201613,2
201513,3
201413,8
201314,3
201214,7
201115,2
201015,3
200915,4
200815,6
200716
200616,1
200516,2
200416
Kilde: Danmarks Statistik. Anmærkning: Forskellen mellem mænds og kvinders løn set i forhold til mænds løn ud fra den standardberegnede timefortjeneste.

Hvor mange procent får mænd mere i løn end kvinder?

Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik tjente mænd i 2021 i gennemsnit 12,3 pct. mere end kvinder i Danmark. Der er tale om et gennemsnit, og løbgabet varierer således på tværs af branche, jobtype og den enkelte virksomhed.

Lønforskellen mellem kvinder og mænd var 12,3 pct. i 2021 ifølge tal fra Danmarks Statistik, som endnu ikke har offentliggjort tal for 2022.

Hvorfor tjener mænd mere end kvinder i Danmark?

Der er flere faktorer, der bidrager til lønforskellen mellem mænd og kvinder.

En almindelig forklaring har længe været, at lønforskellen skyldes, at mænd og kvinder arbejder i forskellige typer job. Kvinder er ofte i overtal i relativt dårligere betalte job samt hyppigere ansat i det offentlige, mens mænd oftere har en lederstillinger og i det hele taget arbejder i bedre betalte stillinger i det private erhvervsliv, har den tradtionelle forklaring lydt.

Et stort internationalt studie offentliggjort i Nature Human Behaviour har dog tilføjet afgørende nyt til denne forklaring. Studiet viser, at danske kvinder i gennemsnit tjener syv pct. mindre end mænd, selv om de har samme profession og job.

”Den nye viden må inspirere til en ny drejning af den politiske debat om ligeløn i Danmark og vække stof til eftertanke hos beslutningstagere i virksomhederne. Hele 40 procent af det samlede løngab i Danmark kan henføres til, at kvinder får lavere løn ude på arbejdspladserne end mænd i samme profession og job,” udtalte Lasse Folke Henriksen, lektor på Copenhagen Business School og medforfatter til studiet, tilbage i 2022.

Lønforskel mellem mænd og kvinder i samme job

Ifølge det omtalte studie får kvinder altså ikke det samme i løn som mænd, selv når man korrigerer for, at mænd og kvinder generelt har forskellige jobtyper og arbejder i forskellige brancher.

Resultater understreger ifølge nogen forskere behovet for, at virksomhederne skal øge sine bestræbelser på at opnå ligeløn mellem kønnene. Der er også iagttagere, som mener, at politikere bør tage flere skridt for at fremme ligeløn. Den liberale tænketank CEPOS har dog omvendt advaret imod eksempelvis kønskvoter og politiske krav om ligeløn.

“Derfor kan de nuværende politiske idéer til at fjerne løngabet (som for eksempel kønskvoter og krav om dokumentation), vise sig at gøre mere skade end gavn, fordi man indfører regulering på et område – arbejdsmarkedet – hvor forskningen peger i retning af, at der reelt ikke er et problem,” lød det bl.a. fra tænketanken i en klumme hos Altinget tilbage i 2021.

Opsummerende er det altså klart, at der fortsat eksisterer et betydeligt løngab mellem kvinder og mænd, men der er uenighed om, hvorvidt der skal tages yderligere skridt for at mindske gabet.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Derudover kan du blive klogere på, hvad du har udsigt til at tjene over et helt liv opgjort på baggrund af den uddannelse, du har.

Konklusion👇

  • Selvom der har været en indsnævring i lønforskellen mellem kvinder siden begyndelsen af 00’erne, er forskellen stadig betydelig. Lønforskellen er ikke kun et resultat af forskellige jobtyper mellem kønnene, da der også er ulighed i lønnen inden for de samme jobtyper.