Ny sammenligning: Her er de bedste pensionsafkast på 5 år

You are currently viewing Ny sammenligning: Her er de bedste pensionsafkast på 5 år

På fem års sigt er det med afstand Akademikerpension, som har skabt det højeste afkast til sine kunder. Ser man udviklingen over en længere tidshorisont, så er det imidlertid et andet selskab, som løber med den bedste placering.

Resumé💡 

  • I løbet af de seneste fem år er det pensionsselskabet Akademikerpension, som har leveret det bedste pensionsafkast til sine kunder. Pensionskassen ISP har skabt det klart laveste afkast til sine kunder, viser opgørelsen.
  • Ser man på 10 års sigt, er det Industriens Pension, som fører afkastkonkurrencen.

Sammenligning af pensionsselskabernes afkast ⚖️

Enkelte pensionskunder er blevet forgyldt. Andre kunder har fået så lavt et afkast, at der alt andet lige er betydelig forskel på, hvad de har udsigt til at få udbetalt som pensionister sammenlignet med kunder i de selskaber, som leverer de højeste afkast. Det viser en ny opgørelse af Pengejournalen baseret på tal fra Faktaompension.dk.

Pengejournalen har tidligere foretaget en opgørelse af, hvilke pensionsselskaber der har skabt de højeste afkast til deres kunder på 10 års sigt. Henover de seneste 10 år er det med afstand Industriens Pension, som har været bedst til at forøge kundernes pensionsformuer. I perioden skabte Industriens Pension i gennemsnit et årligt afkast på 9,6 pct. til sine kunder.

opsparing 100.000 kr.
På 5 års sigt er det Akademikerpension, som har skabt det højeste afkast til sine kunder

Det er dog langt fra alle selskaber, som var med i den opgørelse, fordi der ikke er tilgængelige data på 10 års sigt for alle pensionsselskaberne. Derfor kigger Pengejournalen her på, hvordan selskaberne har klaret sig henover de seneste fem år.

Akademikerpension med bedste afkast i de seneste fem år 🏆

Afkastene er opgjort ved at tage udgangspunkt i en markedsrente-kunde under 40 år med en samlet årlig indbetaling på mellem 30.000-80.000 kr., og hvor pensionsopsparingen var 0 kr. det første år. Sammenligningen tager altså udgangspunkt i kunder, som lige er begyndt at betale ind i den givne pensionsordning.

Som man se af nedenstående opgørelse, så er det klart Akademikerpension, som ligger i spidsen med et gennemsnitligt årligt afkast på 12,7 pct. Derefter følger Topdanmark Liv med et afkast på 7,2 pct. og Pædagogernes Pension med et afkast på 7 pct. Industriens Pension, som altså er bedst på 10 års sigt, har laveret et gennemsnitligt årligt afkast på 6,9 pct. henover de seneste fem år. Det samme gør sig gældende for Sampension med et afkast på 6,9 pct. i perioden 2016-2020.

PensionsselskabGns. årligt afkast 2016-2020
Akademikerpension12,7 %
Topdanmark Liv 7,2 %
Pædagogernes Pension7,0 %
Industriens Pension6,9 %
Sampension Livsforsikring 6,9 %
PensionDanmark6,8 %
Danica Pension6,6 %
AP Pension6,1 %
Velliv5,8 %
PFA Pension5,5 %
ISP Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører3,4 %
Kilde: Faktaompension.dk

Velliv, PFA Pension og ISP ligger i bunden

I den anden ende af skalaen stikker ISP, som er pensionskasse for teknikum- og diplomingeniører, ud, da selskabets gennemsnitlige årlige afkast blot var 3,4 pct. i perioden 2016-2020. Kunderne har altså fået mindre end en tredjedel af det afkast, som Akademikerpension har skabt til sine kunder i perioden.

Men også Velliv og PFA Pension halter efter toppen, da man har leveret et gennemsnitligt årligt afkast i perioden på henholdsvis 5,8 pct. og 5,5 pct.

Hvordan skabes afkast på pension?💰

Pensionsafkastet er det tal, som en pensionskundes opsparing forrentes med hvert år. Så hvis man har en pensionsopsparing på 100.000 kr., og det årlige afkast er 10 pct., så vil pensionsordningen 12 måneder senere være 110.000 kr. Hvert år bliver der dog afregnet skat på alle pensionsordninger via den såkaldte pensionsafkastbeskatning, forkortet PAL-skat, som er 15,3 pct.

Over tid opvejer årene med positive afkast på aktiemarkedet klart årene med negative afkast. Derfor har pensionskunder alt andet lige udsigt til en større pension i kroner og øre end selve indbetalingerne.

Hvad investerer pensionsselskaberne i?

Afkastet skabes gennem investeringer i f.eks. børsnoterede aktier og obligationer, herunder stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, og derudover investerer de danske pensionsselskaber i såkaldte alternative investeringer, der er karakteriseret ved, at aktiverne ikke er børsnoteret. Det kan f.eks. være investeringer i ejendomme, vindmøller, infrastruktur og lignende. Pensionsselskaberne kan også investere i råvarer og ædelmetaller som f.eks. guld og sølv.

Sammenligning med benchmark 🚴‍♂️

Da pensionsselskaberne investerer i mange forskellige aktiver og f.eks. ikke kun globale aktier, er det svært at holde selskabernes afkast direkte op imod et benchmark. Ikke desto mindre er det interessant at se på, hvad pensionskunderne havde fået i afkast, hvis de havde været investeret i en standard portefølje med 40 pct. obligationer og 60 pct. aktier med fokus stor global spredning.

Det er langt alle pensionsselskaber, som har været i stand til at slå et klassisk benchmark de sidste 5 år.

Her ser sammenligner vi konkret selskabernes afkast med en portefølje bestående af en ETF (børshandlet fond), der følger det globale verdensindeks MSCI World og en ETF med 10-20 årige amerikanske statsobligationer.

TickerkodeNavnAllokering
URTHiShares MSCI World ETF60 %
TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF40 %
Kilde: Portfoliovisualizer.com

Ifølge Portfoliovisualizer.com leverede den portefølje et gennemsnitligt årligt afkast på 7,9 pct. i perioden 2016-2020, hvis man tager udgangspunkt i en startkapital på nul og en årlig tilføjelse af nye midler til porteføljen på 50.000 kr. Derudover er porteføljen rebalanceret hvert år, så de to fonde udgør en 60/40-fordeling fra årets begyndelse.

Sat op imod det benchmark er det altså kun Akademikerpension, som har leveret et højere afkast. I den sammenligning har alle de andre pensionsselskaber enten et stykke ned eller er decideret milevildt fra at kunne følge med deres benchmark.

Hvis du vil vide mere…. 📖

Konklusion👇 

  • Det er klart Akademikerpension, som har leveret det højeste afkast til sine kunder, hvis man tager udgangspunkt i en opgørelse med fokus på kunder, der lige er begyndt at spare op og med fokus på udviklingen fra 2016-2020.
  • Tager man en længere tidshorisont, som f.eks. de seneste 10 år, er det Industriens Pension, som har skabt det højeste afkast.
  • Når man sammenligninger pensionsselskaberne med en 60/40-portefølje med global spredning, så er det kun Akademikerpension, der på fem års sigt har været i stand til at slå sit benchmark. En sådan sammenligning er dog forbundet med usikkerhed, da pensionsselskaberne investerer i flere aktiver end blot aktier og obligationer.